fbpx

Bizonyított starterhatás Gramix NPK-val

Írta: Szerkesztőség - 2013 február 18.

A mikroelemmel kiegészített Gramix NPK-termékeinkkel több éve folynak tápelem-trágyázási kísérletek, mind kutatóintézeti kisparcellás, mind üzemi szabadföldi területnagyságokon.

Az egyes kezelések során vizsgáltuk, hogy a vetéssel egy menetben vagy magágykészítés során bedolgozva milyen starterhatást érünk el a műtrágyáinkkal a növény kezdeti fejlődésére és a termés minőségére, mennyiségére.

Ez a műtrágyázás mint technológiai lépés azért fontos eleme a tápanyag-visszapótlásnak, mert a tavaszi és az őszi vetési időszakban is lehet olyan klimatikus környezet – hideg, száraz talajviszonyok –, amelyek gátolják a tápanyagfelvételt. Fokozottabban oda kell figyelni ilyenkor arra, hogy segítsük a tápelemek anyagáramlását, diffúzióját a gyökér felületére. Különösen előtérbe kerül ez a kezdeti gyökérfejlődést leginkább segítő foszfor esetében, amiről tudjuk, hogy a talajban történő mozgása nagyon kismértékű; a korábban kiadott foszforadagok lekötődve találhatóak, aminek a feltárásához még nincs megfelelő gyökértevékenység, és főleg a tavaszi időszakban az azt segítő mikroorganizmusok is alacsony aktivitással működnek.

2011-ben és 2012-ben az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet martonvásári és a Károly Róbert Főiskola Fleischmann Rudolf Kutatóintézet kompolti telepén végeztünk kukorica- és napraforgó-startertrágyázási kísérleteket, amelyek az egzakt adatok érdekében négyszeri ismétléssel, véletlen blokkelrendezés alapján folytak.

A martonvásári kukoricakísérletek erdőmaradványos, csernozjom talajon kerültek beállításra. A kiválasztott terület megfelelt a P/Zn antagonizmus, illetve a Zn-trágyázás hatásának vizsgálatára; a foszforellátottság a közepes-jó ellátottság határán (P2O5=120 mg/kg) volt, a talaj EDTA-Zn-tartalma viszont jóval kevesebb, mint a vályogtalajokra meghatározott, „jó” ellátottsági határérték (1,1 mg/kg).

Az 1. ábrán látható, hogy a vetéssel egy menetben kijuttatott Gramix NP 15-30+0,5 Zn starter műtrágyával és Gramix NPK 5-15-28+0,2 Zn, ill. Gramix NPK 10-15-20+UMG kukorica starter műtrágyákkal kezelt kukorica átlagosan 19%-os termésnövekedést hozott a kontroll parcellához képest. Így elmondható, hogy a Gramix NPK műtrágya igen jó hatással volt a kukoricaállomány aszálytűrő képességére is.

A Károly Róbert Főiskola kompolti kísérleti parcellái csernozjom barna erdőtalajú, közepesnél kis mértékben magasabb humusztartalmú, nagy víztartó képességű területen kerültek kijelölésre, amelyeken a feltalaj savanyú kémhatása a mélységgel enyhén csökkent.

Míg a 150 kg/ha dózisban, vetéssel egy menetben kijuttatott Gramix NPK 5-15-28+0,2 Zn starter műtrágya 30%-os termésátlag-növekedést produkált a kontrollhoz képest, addig 300 kg/ha dózisban, vetés előtti bedolgozással kijuttatva megduplázta a kukorica termésátlagot.

A Gramix NPK 5-18-25 150 kg/ha dózisban kijuttatva 14%-os, 300 kg/ha dózissal 19,4%-os napraforgótermésátlag-növekedést mutatott a kontroll parcella eredményéhez viszonyítva.

 

1. ábra. Kukoricakísérlet
(Martonvásár, 2012) – Terméseredmények

 

 

 

2. ábra. Kukoricakísérlet
(Kompolt, 2012) – Terméseredmények

 

 

 

3. ábra. Napraforgó-kísérlet
(2012, Kompolt) – Terméseredmények

 

Termelőink visszajelzései is pozitívak:

Réti Imre, Bajna:

„– 300 ha-on, barna erdőtalajon gazdálkodom. Búzát, kukoricát, napraforgót és repcét termesztek. A Fertilia Kft. Gramix NPK starter trágyáit használjuk a kukoricában és a napraforgóban egyaránt. A kukorica 200 kg/ha Gramix starter NP 15-30+0,2 Zn UMG-t, a napraforgó 180 kg/ha Gramix starter NP 12-20+0,2 B UMG-t kapott, vetéssel egy menetben. A kezdeti fejlődés kiváló volt, különösen a kukoricánál tapasztaltunk a szomszéd állományához képest lényegesen fejlettebb és szebb növényeket. Úgy gondolom, hogy a Gramix NPK jól szórható, jó minőségű műtrágya.

A Fertilia Kft. igen innovatív partner, új és új termékeinek kipróbálására mindig nyitott vagyok.”

Kardos Csaba, Kardos-Farm Kft., Hajdúböszörmény:

„– 440 hektáron gazdálkodunk, a négy szántóföldi növény termesztése jellemző nálunk: őszi búza, árukukorica, olajnapraforgó, őszi káposztarepce. A csernozjom talaj különböző változatai megtalálhatóak művelt területünkön.

Tavaly kukorica vetéséhez Gramix starter NP 15-30+0,2 Zn UMG műtrágyát használtunk, elégedettséggel. A IV. Kukorica Termésversenyre is beneveztem a Gramix NPK-val, és régiós I. helyezést értem el, valamint a szántás nélküli kategória győztese lettem eredményemmel.”

Az eredmények egyértelműen igazolják, hogy Gramix NP-, NPK-készítményeink igen jó hatékonysággal alkalmazhatók a tavaszi vetésű növények indító trágyázására, mind teljes felületű, mind sorművelési kijuttatástechnológia alkalmazásával.

A Gramix NPK kukorica és napraforgó starter műtrágyák a makro N-, P-, K-elemek mellett mezo- és mikrotápelemek teljes sorát tartalmazzák, a hatóanyagok jól oldódó formátumban vannak jelen bennük, és a kijuttatásnál nagy fontosságú optimális fizikai tulajdonságokkal – mint a szemcseméret homogenitása, szemcseszilárdság – rendelkeznek.