fbpx

Élni akar elővásárlási jogával? Legyen ott a földárverésen!

Írta: Szerkesztőség - 2024 június 05.

Csaknem 20 ezer hektárnyi, egyenként 10 hektárnál nagyobb földrészletet kínál megvételre az állam. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árverések lebonyolítására 2024. július 1. és 2024. július 12. között kerül sor.

földmérés
10 hektár nagyobb területekről döntött az állam úgy, hogy eladók (forrás: geodeziakft.hu)

Az árverések 2024. évi ütemében csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek már elérhetők itt. Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció, illetve az árverés időpontját és helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, valamint az árverések helyszínein is kifüggesztik.

Muszáj jelen lenni valakinek

Az árveréseket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az Nemzeti Földügyi Központ (NFK) képviselői és közjegyzők jelenlétében. Az árverési eljárás gyors és hatékony lebonyolítása érdekében megváltoztak az árverési eljárás egyes részletszabályai (262/2010. Korm. rendelet). Ezt az árveréseken részt venni kívánó, elővásárlási jogukat gyakorolni akaró gazdáknak figyelembe kell venniük. Különösen fontos változás, hogy az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia.

Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott jogi képviselő útján történő részvétel. Licitálni nem kívánó elővásárlásra jogosultként az árverési részvétel során a jogi képviselet nem kötelező, azonban kifejezetten javasolt a jogi megfelelőség biztosítása érdekében.

Rögtön az árverés után jelezni kell az elővásárlási szándékot

A regisztráció során – amire a hirdetményben kijelölt napon kerül sor – a földszerzéshez és az elővásárlási jog gyakorlásának igazolásához szükséges okiratokat a regisztrálóknak (akár árverező, akár elővásárlási joggyakorló, vagy mindkettő) hiánytalanul, a hirdetményben meghatározott módon, megfelelően hitelesítve kell benyújtani a kormányhivatal részére. Az okiratok hiánytalan benyújtása az árverésen részt vevő felelőssége.

Az árverési biztosíték a földrészlet kikiáltási árának 10%-a, amit az árverésen való licitálás feltételeként az árverezőnek – helyrajzi számonként – az árverési hirdetményben meghatározottak szerint kell megfizetni legkésőbb a regisztráció napját megelőző harmadik munkanap nulla óráig.

Az árverezőként regisztrált személyek ajánlatukat licit útján tehetik meg az árverés során, a kizárólag elővásárlóként regisztrált személyek az árverés lezárását követően tehetik meg elővásárlási jognyilatkozatukat. Az elővásárlóként is regisztrált árverező is ekkor érvényesítheti elővásárlási jogát.

A Nemzeti Földügyi Központ oldalán egyéb segédleteket is talál a témában:

Gyakran ismételt kérdések
Árveréses értékesítés – Folyamatábra

Továbbá ajánljuk még a földforgalmi szabályozást részletesen taglaló cikkünket itt.