fbpx

A levéltrágyák és a huminsavak hatékonysága paradicsomban

Írta: MezőHír-2024/4. lapszám cikke - 2024 április 29.

Több évig tartó kutatói együttműködésünk során az idei esztendőben dr. Csicsor János biokémikus azzal bízott meg, hogy mérjem fel és értékeljem az általa kifejlesztett huminsavak, trágyaanyagok biológiai hatását paprikában, paradicsomban. A vizsgálat teljes metódusát magam terveztem, én határoztam meg a kutatás lépéseit, amelyek kiterjedtek a növények termésprodukciójára, valamint egészségügyi állapotukra.

Tanulmányom megírása előtt részletesen áttekintettem az ide vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmakat. Az írásomhoz csak angol nyelvű anyagokat használtam, amelyek segítségével bemutathatom a levéltrágyák hasznosságát paradicsomtermelésben.

Termésnövelő levéltrágyák és huminsavak hatásai paradicsomnál

A huminsavkezelés sikeresen alkalmazható a növény növekedésének és hozamának javítására (Kazemi M. 2014; Husein E et al. 2015; Ertan. Y 2007). A huminsavas kezelések hatására növekedett a levelek nitrogén-, kálium-, valamint klorofilltartalma, továbbá a levélszám, az átlagos bogyóméret és a növénymagasság is. Ezt megerősítik Asri F. et al. (2015) vizsgálatai, miszerint a huminsav jelentős termésnövelő hatása mellett emelkedett a levelekben a N-, P-, K-, Ca-, Zn- és Mn-koncentráció. Qin K és Daniel I. Leskovar (2020) szerint a huminsavak szignifikánsan megnövelték a növények gyökerének nagyságát, valamint a stressztűrő képességüket. Abou El Hassan S. és Husein E. (2016) kísérleti eredményei szerint a humin- és fulvosav-kombinációs lombkezelés növelte a vegetatív növekedést, a termést, a gyümölcs minőségét, és csökkentette a csúcsrothadást. Qin K. (2023) kétéves vizsgálata alapján arra jutott, hogy a huminsav alacsony (50%-kal kevesebb) nitrogénbevitel mellett 31–35%-kal növelte a terméshozamot, amivel jelentős nitrogénmegtakarítást ért el. Araújo Bruno R. et al. (2017) úgy véli, hogy a huminsav egy olyan nitrogéntrágya-szinergista, amely aktív szerepet játszik a növények növekedésének elősegítésében, a műtrágya hatékonyságának meghosszabbításában és a nitrogénveszteség csökkentésében.

Pérez-Labrada, Fabián et al. (2020) szerint a humusz komplexek alkalmazása javította a mészben gazdag talajban termesztett növények vashiányát. Tomasi et al. (2013) kimutatta, hogy a huminkomplexek kedvezően befolyásolják a vasfelvételi mechanizmusokban kapcsolatos gének expresszióját. A tápelemek növényvédelmi szerepére Reuven R. (2004) mutat rá, aki úgy véli, hogy az ásványi tápláltság döntő fontosságú. Camara, Jalamang et al. (2018) kísérleteiben a makro- mezo- és mikroelem-tartalmú levéltrágya kijuttatása csökkentette a molytetűsűrűséget. Amna S. és Zoia A. (2021) a mikroelemek hatását vizsgálva megfigyelte, hogy a cink erős kofaktor az alternáriás betegséggel szembeni enzimek aktiválásában. Yildirim E. és Unay A. (2011) kimutatta, hogy a fulvosav és kalcium-nitrát kombináció negatív hatással volt a gerbera-aknázólégy populációjára. Graham és Stangoulis (2005) eredményei alapján a molibdén növelheti a verticilliumos hervadással szembeni ellenállást.

A szerzők többsége szerint a szilíciumtartalmú levéltrágyák előnyösebb preventív növényvédelmi hatással rendelkeznek. Almeida G et al. (2009) vizsgálatainál a szilícium és a szerves ásványi trágyák kijuttatása után növekedett a tripsznimfa kártevők mortalitása, és csökkent a rovarkártétel. Chien, Yi-Chun és Cheng-Hua Huang (2022) szerint a szilícium hatékonyan csökkentheti a baktériumok okozta foltosodást. Gemin Luiz Gabriel et al (2023) eredményei alapján a természetes polimerekkel, rézzel és magnéziummal kombinált levélkezelés javította az antioxidáns enzimek koncentrációját, miközben csökkentette a paradicsom-lisztharmat súlyosságát. Ngosong C. et al. (2018) szerint bizonyos növényerősítő levéltrágyák kedvező növényvédelmi hatással rendelkeznek. Sharma, K. et al. (2012) kimutatta, hogy egyes növényerősítők jelentősen csökkenthetik a paradicsomfajták fogékonyságát betegségekkel szemben.

A kutatás ismertetése

A vizsgálatok lefolytatását Sárszentmihályon, a szőlőhegy részen hajtottam végre, ahol a talajok kevésbé alkalmasak zöldségtermesztésre. A terület talaját alapvetően kötött, agyagos, kedvezőtlenebb kémiai és biológiai tulajdonságok jellemzik. A kutatásokat megelőző években talajvizsgálatokat végeztem, amelyből kiderült, hogy a talaj Na-, Cl- és magas mésztartalma károsan befolyásolja a növényeket. Háromféle termésnövelő anyag és ezek egymásra gyakorolt addíciós hatását értékeltem, fűtetlen fóliás körülmények között, nagy légterű (220 m2-es) fóliasátorban. Anyagok: egy N-, P-, K-, S-, Si-tartalmú, valamint mikroelemeket és fulvosavat tartalmazó szerves ásványi növényerősítő, egy nitrogénmentes makroelem és S, valamint mikroelemeket tartalmazó szervetlen trágya és a huminsav volt. A kísérleti termesztésben az organikus tápanyagellátás szabályait alkalmaztam. Összesen 16 kezelést állítottam be ABC-sorrendben (1. táblázat), a zárójelben a kezelések mellett a kezelési szám látható.

1. táblázat. A kísérleti kezelések módszertana.

A termésnövelőket felváltva, külön-külön, 14 napos időközönként alkalmaztam. Egy kezeléshez 40 db növényt használtam, amelyeket véletlenszerűen, több ismétlésben osztottam el. Kezelésenként az egyszeri kijutatott mennyiség 0,4 ml/m2 volt. A szerves ásványi trágyánál 0,5%-os, a szervetlennél 0,35%-os, a huminsavnál pedig 0,1%-os koncentrációkat állítottam be. Minden kezelést kézzel végeztem el. A növényeket április végén (2,9 db/m2) tőszámban ültettem el, majd a támrendszeres termesztés metodikáját követtem. A trágyakezeléseket preventív módon, minden növényvédelmi probléma megjelenése előtt használtam. Minden mérést hetente végeztem.

Teljesítményprodukció-vizsgálat: Mértem a magasságot, a levélszámot, a szár körfogatát, a növények habitusát, elváltozásait, a kötési arányt, a virágok épségét, a minőségi, valamint az összes terméstömeget és darabszámukat, majd ezek megoszlását. Majd az állomány felszámolása után a nyers gyökér- és lombtömeget is. Növényegészségügyi vizsgálatok: kór- és kártevők általi fertőzöttséget, ezek mértékét, a bekövetkezett szártőmikózisokat és súlyosságukat, a tápanyaghiány tüneteit és erősségét, valamint a sótünetet.

Eredmények

Minden kezelés átlagosan 33%-kal növelte a növények vegetatív tömegét. Legnagyobb mértékben (40%-kal) a H, valamint az L és 53%-kal a P kezelés. A legnagyobb gyökértömeget szintén a H az L és a P parcellák adták, ami átlagosan 53–58%-kal több, mint a kontroll. Ugyanakkor minden termésnövelő átlagosan 43%-kal emelte a gyökerek súlyát a kontrollhoz képest (1. grafikon). Ebben a szegmensben minden különbség szignifikáns eltérést hozott.

1. grafikon. A gyökér- és a lombtömeg vegetatív részeinek alakulása

Míg a legtöbb termésnövelőnél a növénymagasság 250 cm alatti, addig a H az L és a P kezeléseknél efölötti értéket mutattak. Minden kezelés között szignifikáns a különbség. A trágyaanyagok használata kb. 13%-kal növelte az átlagos levélszámot és a szár körfogatát, azonban ezek az eltérések nem voltak szignifikánsak (2. grafikon).

2. grafikon. Az egyéb vegetatív részek mérésének az eredménye

A kötési arány számításait saját magam határoztam meg a következő képlet szerint: kötési arány Ka = (N/n) × 10; ahol: a N a megfigyelt kötések száma; az n a vizsgált 100 darab virág, és ezekből határoztam meg a 100 db virágra való megtermékenyülést. Ez esetben a 10-es érték jelent 100%-os termékenyülést. Amíg a legtöbb kezelés átlagosan 8-9 közötti értéket ért el, addig a H az L és a P kezelések 9 fölöttiek voltak.

A generatív-vegetatív index meghatározását az általam kidolgozottak alapján végeztem (2. táblázat).

2. táblázat. A generatív-vegetatív habitus skálaindex meghatározása
2. táblázat. A generatív-vegetatív habitus skálaindex meghatározása

A kezelések többnyire a 4-es, ill. efölötti számot kapták. Ugyanakkor a H az L és a P kódú parcellák növényei 5 felettiek voltak (3. grafikon). A kontrollnövényeknél a szikesség hatására az index 3,4 volt, vagyis a paradicsom enyhe generatív bélyegeket viselt, ami kezdetben sok kötéssel járt, azonban a megtermékenyülés után a pici termések hamar aborttá váltak, és lehullottak. Paradicsomnál lényeges kérdés, hogy erős terhelés mellett is jól kössön a növény a felsőbb szinteken, vagyis ne legyen szakaszos termésleadású. A vizsgálatban a kezelt növényeknél kiváló terméskötést tapasztaltam a növény tetején is (1. kép).

1. kép. A terméskötődés a növény felsőbb szintjén a kezelt paradicsomnál, 2023 Sárszentmihály (fotók: Németh T.)

Minden alkalmazás az összhozamot 29%-kal, a piacképes hozamot pedig 53%-kal növelte a kontrollhoz képest. A legtöbb termést (összes és piacképes) a H, az L, valamint a P parcellák nyújtották. A P kezelésnél elért legmagasabb (18 kg/m2) hozam 3,5 hónapos szedési ciklussal, valamint szikes körülmények között igenjó eredménynek számít. Figyelemre méltó volt a kezelt és a kontroll közti különbség az értékesíthető termésarány tekintetében is, vagyis a piacképes hozam/összes hozam eredménye. Ugyanis a kontrollnál ez az arány 0,62, a kezelteknél átlagosan 0,94. Ez azt jelenti, hogy amíg a kezeletlen (kontroll) területeknél leszedett termések 62% volt eladható, addig a kezeltnél ez a szám 94% volt. A kezelések az általános hozamnövelő hatáson túl nagy hatást gyakoroltak a leszedett, piacképes mennyiségekre is, amivel lényegesen megnövelték a termések eladhatóságának mennyiségét.

A kezelésben részesített növényekről átlagosan 0,8 kg/m2, a kontrollnál pedig 4,3 kg/m2 selejt termést szedtem. Ugyanakkor a kezelteknél még a selejt termések is fogyasztható minőségűek voltak, ezt a kontroll esetében nem tapasztaltam. A kontrollnál a selejt termések 90%-a csúcsrothadásos bogyó volt, a kezelteknél ez 5–10%-ban fordult elő (4. grafikon).

3. grafikon. A megtermékenyült virágok aránya és a növények generatív-vegetatív habitusának alakulása

4. grafikon. A hozamok alakulása kezelésenként
4. grafikon. A hozamok alakulása kezelésenként

A kutatásban külön értékeltem a piacos termések megoszlásának a részarányát; az alábbi minőségi osztályokat vettem figyelembe: extra, I., II., lecsó kategóriákat. Minden kezelés szignifikáns mértékben (460%-kal) megnövelte az extra minőségű bogyók mennyiségét a kontrollhoz képest. A legtöbb extra és szuperextra termést a H az L és a P ismétlések növényeinél tapasztaltam. Az I. és a II. osztály tekintetében nem találtam nagy eltéréseket a kezelések között, viszont a lecsó kategóriában több termés volt a kontrollnál. Az extra és a piacos termések részaránya a következőképpen alakult: A hozamnövelő készítmények kezeléseinél az arány átlagosan 76%-os, míg ez az érték a kontrollnál 35%. A kezelések piacos hozamának kétharmada, a kontrollnál pedig egyharmada volt extrahozam (5. grafikon).

5. grafikon. Az értékesíthető (piacos) termések megoszlásának aránya és mennyisége

A szedési ciklus alatt a leszedett mennyiségeken túl követtem a termések darabszámának alakulását, amelyekből meghatároztam az extra és az I. osztályú termések átlagtömegét. Minden kezelés átlagosan az extra terméseket 21%-kal, az I. osztályt 25%-kal növelte meg a kontrollhoz képest. A trágyák hatására a legnagyobb extrabogyó 180–190 g-os átlagsúlyt ért el. A H az L és a P kezeléseknél 220–249 g súlyt mértem, ami a többi kezelésnél 21%-kal magasabb volt (6. grafikon). A kísérlet során nem volt ritka a 300 g feletti átlagtömeg sem, sőt, a H az L és a P parcellákban nevelt növényeknél még ennél is nagyobb bogyótömeget tapasztaltam.

6. grafikon. Az átlagos minőségi terméstömeg (piacos bogyótömeg) eredményei kezelésenként

Szedések alkalmával a termések külső belső konzisztenciáját és az ízvilágát is vizsgáltam. A kezelések minden alkalmazásnál javították a bogyók e paramétereit, ugyanakkor a kontrollal szemben a termésnövelők általában jobb eredményt értek el, különösen a H az L és a P kezelések növényeiről leszedett termések (2. kép).

2. kép. Az A kontroll, valamint a H az L és a P kezelésekről szedett termések konzisztenciális vizsgálata (2023, Sárszentmihály)

A kontrolltermések külső megjelenése kevésbé volt tetszetős. A külső, piros szín mattabb, kettévágva a kocsány ízesüléseknél általában sárgásabb, zöldebb belső szín volt megfigyelhető. Kevésbé voltak vonzók, és a keménységük miatt a tárolhatóságuk is elmaradt a kezelt növények terméseihez képest. Az érzékszervi értékelésre a vásárlóimat (felnőttek és gyerekek) is felkértem, akik finomabbnak, zamatosabbnak és teltebbnek ítélték meg a kezelt növények terméseit. Elmondásuk alapján „ennek a paradicsomnak íze van”.

3. kép. A termés színének külső elbírálása a kezelési sor szerint

Minden kóstolásnál a hozamfokozók kerültek ki győztesnek a kontrollal szembeni vizsgálatban. Elmondható, hogy a kezelések megemelték a termés élvezeti értékét is. Mindezek alapján a piac a kezelt növényekről szedett bogyókat előnyben részesítette a kontrolléhoz képest. A teljes kezelési sor piacosságának a színbeli vizsgálata a 3. képen látható. Az 5. virágemelet bekötésekor (zsendülés), valamint az első termések érésekor külön áttekintettem és megvizsgáltam a fürtök épségét, azok tetszetősségét, illetve az éréskor a belső konzisztenciát is (4–6. kép). Azoknál a növényeknél, amelyeknél alkalmaztam termésnövelőt, az érés gyorsabb, lendületesebb volt. Ezeknél egyszerre akár a két fürt is szedhetővé vált (7. kép).

4. kép. A kezelt növények fürtjének vizsgálata erős terhelés mellett, zsendüléskor

5. kép. A kezelt növények fürtjének vizsgálata szedések előtt

6. kép. A belső szín felmérésének a vizsgálata a kezelt növénynél

7. kép. A két fürtemelet párhuzamos érése a kezeltnél

Írásom 2. részében a termésnövelők a paradicsom növényegészségére gyakorolt hatását, az eredményeket és a következtetéseket mutatom be.

SZERZŐ: NÉMETH TAMÁS NÖVÉNYORVOS-BIOLÓGUS, A PAPRIKA, PARADICSOM SPECIALISTÁJA, KUTATÓ, A VEGYSZERMENTES TERMESZTÉS KÉPVISELŐJE

KONZULTÁNS: DR. CSICSOR JÁNOS BIOKÉMIKUS, A MAGYAR TŐZEGTÁRSASÁG KÉMIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MAGYAR HUMINSAV TÁRSASÁG ELNÖKE