A precíziós szaktanácsadás szerepe a mezőgazdasági gyakorlatban

Írta: MezőHír-2023/08. lapszám cikke - 2023 augusztus 28.

A szaktanácsadás szerepe minden mezőgazdasági szakterületen kulcsfontosságú, akár a növényvédelmet, a tápanyaggazdálkodást vagy épp a gépüzemeltetést nézzük.

A szaktanácsadók szerepe

Minden szakterület igényli a speciális szakértelmet. A gazdálkodóknak szükségük van olyan emberekre, akik egy-egy szakterületet magas színvonalon képviselve utat mutatnak a legújabb technikák alkalmazásának lehetőségei felé. Így van ez a precíziós mezőgazdálkodásban is, ami egyrészt egy komplex gondolkodást takar, másrészt új technológiai elemekkel is bővíti a hagyományos gazdálkodást. Természetesen a mezőgazdálkodás már eredendően is összetett feladat, sok szakterületet ismernie kell a gazdálkodónak az eredményes és profitábilis gazdálkodáshoz a térinformatika, azaz a helyhez kötött információk használatával azonban új lehetőségek nyílnak a gazdálkodók számára a területeik kihasználása, a gazdálkodás optimalizálása területén.

Ismerd meg a területed!

A precíziós gazdálkodás egyik legfontosabb kiindulópontja, hogy a lehető legpontosabban feltérképezzük területünk környezeti adottságait. Ez már önmagában nagyfokú szakértelmet kíván, ismerni kell az agronómiai alapokat, a környezeti hatótényezők működését, és térinformatikai szaktudással is rendelkeznünk kell. Természetesen itt nemcsak arról van szó, hogy az egyik területem jó vagy rossz, hanem konkrét mért, számszerűsíthető eredményekre van szükségünk ahhoz, hogy pontosan kimutassuk a jó és rossz területek közötti különbségeket, megkeressük az elért terméskülönbségek okát, és a legfontosabb, hogy olyan agrotechnikai javaslatokat tegyünk, mely a gazdaság szintjén növeli a profitabilitást. Tehát a precíziós mezőgazdasági szaktanácsadásban semmiképpen sem a hozamok növelése a cél, sem a termések térbeli homogenizálása, hanem inkább táblaszinten belül kell megtalálni a terméskülönbségek okait, majd az inputanyagokat és az alkalmazott mezőgazdasági technikákat úgy felhasználni, hogy a lehető legnagyobb profitot érjük el.

gazdaság
A gazdaság szintjén kell növelni a jövedelmezőséget

Növényi produkció

A termőterületek produkciós képességét nagyon sok tényező befolyásolja, így nincs túl egyszerű dolgunk, ha részletesen fel akarjuk térképezni a termőterületek termékenységét. Igazából ahhoz, hogy részletesen megismerjük a területeinkben rejlő lehetőségeket, méterenként furkálhatnánk a talajt, vagy vehetnénk mintát a növényekről. Ez nyilván nem járható út, egyrészt a munkaráfordítást nézve, másrészről pedig a túl magas költségeket tekintve. Szerencsére azonban van egy jó indikátorunk, amelyik megmutatja a termőterületek különbségeit. Ez pedig nem más, mint a növényi produkció, mely komplex módon fejezi ki a termőterületek közötti különbségeket.

A növényi produkció mérésére több lehetőségünk is van. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az aktuális zöldtömeg mérése, hiszen ingyenesen elérhető űrfelvételek állnak rendelkezésünkre, melyek feldolgozásával számszerűsíthető a biomassza területi variabilitása, sőt, akár még termésbecslés is megvalósítható. Egy másik módszer, ami egészen pontos eredményt nyújt a növényi produkció számszerűsítésére, az a hozamtérképek készítése, ami a kombájn helyes kalibrációja esetén megmutatja a táblán belüli terméskülönbségek valós, mért értékeit. A növényi produkció mérésével tehát gyorsan, nagy területekről átfogó képet kaphatunk a területi adottságainkról, számszerűsítve és lehatárolva a jobb és rosszabb területek elhelyezkedését és térbeli kiterjedését a mezőgazdasági táblákon.

A termőzónák lehatárolása

A növényi produkció számszerűsítésével feltérképezett hasonló adottságú, hasonló produkciós képességű területek elkülönítése rendkívül fontos feladat, ugyanis ez adja az alapot a legtöbb agrotechnikai beavatkozáshoz, illetve ezek alapján történik a talajminta-vételezés és a talajtermékenység elemzése is. Világos tehát, hogy ha a homogén termőterületeket rosszul határoljuk le, a talajmintát is rossz helyen fogjuk megvenni, és rosszak lesznek a következtetéseink is a talajtermékenység elemzése során.

A termőzónák lehatárolásához számos eszköz áll már most is rendelkezésre, a légi távérzékeléses, illetve hozammérésen alapuló technikákon kívül a műszaki-informatikai, a térinformatikai és a geofizikai módszerek között, ráadásul az alkalmazott eljárások sora egyre bővül, illetve a műszaki megoldások is egyre pontosabb adatot szolgáltatnak a környezeti tényezők monitorozása terén. A termőzóna lehatároláshoz tehát nagyfokú szakértelem és tapasztalat kell, a szaktanácsadó pedig segíthet kiválasztani a legmegfelelőbb eljárást, ami a leginkább közel áll a gazdálkodó igényeihez. A módszerek között nagy különbségek lehetnek, amire a precíziós szaktanácsadónak fel kell hívnia a gazdálkodó figyelmét.

Hozam és profit

A gazdálkodás sikerességét alapvetően az adott évben elért terméseredményekkel jellemezzük, azonban a gazdaság szintjén nem az elért hozamok a mérvadóak, hanem az év végén keletkezett profit. Ennek alapján kell a precíziós szaktanácsadónak is gondolkodni, ráadásul nem a gazdaság szintjén, hanem a precízen elkülönített termőzónák szintjén. A termések alakulását és a környezeti adottságokat évről évre elemezve kialakíthatjuk azt az optimális inputanyag-gazdálkodási és agrotechnikai rendszert, melynek segítségével minden termőzónában maximalizálhatjuk a profitot.

Online precíziós szaktanácsadás

A precíziós szaktanácsadónak tehát jól kell ismernie a hagyományos gazdálkodás mellett a digitális technológiák által nyújtott előnyöket is, majd ezeket a gazdálkodóval meg kell ismertetni, majd alkalmazni kell, a profitmaximalizálás érdekében. A precíziós szaktanácsadás hosszú folyamat, a termőterületek (termőzónák) optimalizálása nem mehet egyik évről a másikra, hiszen minden évjárat más. Meg kell ismerni az eltérő időjárási körülmények között is, hogy miként reagálnak az eltérő agrotechnikai beavatkozásra az egyes növények. Ráadásul a precíziós gazdálkodás során használt módszerek is változnak, fejlődik a tudomány is, fejlődnek a műszaki megoldások, és az informatika eszközei is bővülnek.

A közelmúltban egy projekt keretében került kialakításra egy online elérhető precíziós szaktanácsadási rendszer (Smartgazda applikáció: app.smartgazda.hu), amely utat mutathat a precíziós gazdálkodással foglalkozó embereknek az alkalmazott technológiai lehetőségek vonatkozásában. Az applikáció segítséget adhat a precíziós szaktanácsadóknak, illetve maguknak a technológia végfelhasználóinak, a precíziós gazdálkodóknak is. A szoftver komplex módon, térinformatikai eszközökkel és online tudástárral is segíti a felhasználót a precíziós gazdálkodásra való átállás és az agrotechnológiai továbbfejlődési lehetőségek megismerésében. Az applikáció megvalósít egy ingyenesen elérhető térinformatikai adatbázist és térképes megjelenítőt, mely hozzájárul a térbeli gondolkodás elősegítéséhez és a precíziós adatok kezelésének gyakorlatához.

A Smartgazda applikáció egyszerű választ ad arra a kérdésre, hogy milyen legyen egy precíziós szaktanácsadó szoftver. Válaszunk szerint elsődlegesen olyan rendszernek kell lennie, mely alkalmazkodik a felhasználó igényeihez, továbbá dinamikusan bővíthető tudással rendelkezik, hiszen a precíziós megoldások, az alkalmazott technológiák olyan gyorsan változnak, hogy azt csak egy dinamikus rendszer tudja követni.

A felhasználói igényekre szabott szaktanácsadást háromféle eszközzel éri el a Smartgazda applikáció, melyek SmartTIPP formájában kerültek nevesítésre.

szaktanácsadás
A precíziós szaktanácsadás hosszú folyamat

Precíziós technológiai szaktanácsadás

A rendszer szaktanácsadásának első SmartTIPP-je a precíziós technológiai javaslat. Ennek eléréséhez egy innovációs kérdőívvel felmérjük a felhasználó precíziós gazdálkodásról alkotott véleményét, illetve tudását, másrészt a megadott válaszokat a háttérben futó algoritmus szisztematikusan pontozza, annak érdekében, hogy számszerűsíteni tudjuk a felhasználónak a precíziós gazdálkodás egyes részelemeihez való hozzáállását, szakértelmét. Ettől lesz személyre szabott a rendszer, ugyanis az online menedzselhető és konfigurálható tudástár kialakításával minden egyes ismeretterjesztő dokumentum, kutatási eredmény annak a felhasználónak jelenik meg, akinek arra az innovációs kérdőív igényfelmérése alapján valóban szüksége van.

A tudástár dinamikusan bővíthető anyagokkal, a feltöltésnél pedig konfigurálhatjuk a dokumentum precíziós tématerületének megfelelően, hogy milyen jelölő témacímkéket kapjon, illetve milyen innovációskérdőív-kérdéshez kapcsolódjon leginkább, melynek kiválasztása esetén a dokumentum megjelenítésre kerül. A precíziós szaktanácsadó rendszer kialakításához természetesen magunk is végeztünk mintaterületi vizsgálatokat, annak érdekében, hogy fel tudjuk tölteni a Smartgazda applikáció tudástárát a vizsgálatok eredményeinek összefoglaló anyagaival, illetve az egyes precíziós technikák hatékonyságának elemzésével. A mintaterületi vizsgálataink a differenciált kijuttatás hatékonyságvizsgálatára, légi távérzékelésre, geofizikai mérésekre és egyéb precíziós gazdálkodást érintő területre fokuszáltak.

Automata termőzóna-lehatárolás

A mezőgazdasági területek közötti és a táblákon belüli talajheterogenitás problémájának felismerése nem új keletű dolog. A precíziós gazdálkodás szélesebb körű elterjedésével azonban felértékelődik a táblán belüli heterogenitás feltérképezése. Talán azt is kijelenthetjük, hogy a precíziós gazdálkodás alapját a megfelelően lehatárolt művelési zónák jelentik, amely a legtöbb esetben a talaj heterogenitásán alapul.

A Smartgazda applikáció második SmartTIPP-je ennek okán a menedzsmentzónák kialakításának lehetősége. A Smartgazda applikáció értékes funkciójaként a felhasználó által feltöltött hozamtérképből termőzónatérképet készít az applikáció algoritmusa. Pontszerű, shape formátumú vektoros alapadatbázisból, mint a hozamtérkép nyers adatforrásának feltöltését követően, a kiválasztott terméseredményekből a rendszer használatával egy térbeli kiterjesztéssel és statisztikai osztályozással, majd a raszteres adatok vektoros foltszerű zónákká konvertálásával a rendszer automatikusan menedzsmentzónákat eredményező kimeneti térképet produkál, mely alaptérkép aztán felhasználható egyrészt a heterogenitás feltérképezésére, másrészt a talajminta-vételezés és a differenciált munkaműveletek kivitelezése érdekében.

Hátrányos helyzetű térségek elkülönítése

A precíziós gazdálkodás a hatékonyságnövelésről és a munkaműveletek optimalizálásáról szól. Ezért az egyik legmeghatározóbb teendő, mielőtt valaki a precíziós gazdálkodás beruházásába fog, hogy tisztában legyen a termőterületei termékenységével, illetve degradációs érzékenységével. Ez fogja megalapozni a precíziós gazdálkodással összefüggő ráfordításainak megtérülését, az alkalmazott precíziós technológiai elemek hatékonyságát.

Fontosnak tartottuk ennek kapcsán a Smartgazda applikáció funkciói között implementálni a harmadik SmartTIPP-et, melynek használatával szerettük volna felhívni a felhasználók figyelmét arra is, hogy azokon a területeken, ahol eredendően nagy a degradáció foka, rosszak a növénytermesztés adottságai, tehát a növény fejlődését valamely környezeti tényező gátolja, ott a precíziós gazdálkodás esetlegesen felmerülő pénzbeli és időbeli többletráfordítása nem kifizetődő, az alkalmazott technológiák hatékonysága csökken. Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk, hogy a Smartgazda applikációba a felhasználó feltöltse a talajtérképét (vektoros foltszerű lehatárolással kialakított shape formátumban), mely alapján a háttérben számításokat végzünk, és vizuálisan megjelöljük azokat a termőzónákat, melyek a talajtermékenység szempontjából kritikusak, és növénytermesztést limitáló tényezőként jelen vannak. Ezeken a területeken véleményünk szerint elsődleges feladat a talaj termékenységének javítása, nem pedig a precíziós technológiák széles körű alkalmazása.

precíziós szaktanácsadás
Egy online elérhető precíziós szaktanácsadási rendszer utat mutathat az alkalmazott technológiai lehetőségek vonatkozásában

A szaktanácsadás szükségessége

A precíziós mezőgazdasági szaktanácsadás szükségessége elvitathatatlan. A precíziós technológiák bonyolultsága és sokrétűsége miatt kijelenthető, hogy a precíziós tématerületek komplex ismerete hatalmas terhet ró a termelőkre. Az újabb és újabb módszerek tanulmányozására és szoftverek megismerésére nem nagyon marad ideje a gazdálkodónak, hiszen a napi ügymenetek és a rendes gazdálkodás mellett erre nincs lehetőség. A precíziós mezőgazdasági szaktanácsadók ilyen módon sokat segíthetnek a gazdálkodás optimalizálásában, a precíziós gazdálkodást támogató rendszerek kialakításában és harmonizálásában, továbbá a gazdaságok precíziós átállásának előmozdítása érdekében.

SZERZŐ: HERMANN TAMÁS • FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE