fbpx

8 milliárd várja gazdáját meghosszabbított határidővel

Írta: Szerkesztőség - 2021 szeptember 23.

Módosult a VP5-8.5.1-17 kódszámú, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című felhívás dokumentációja. A beadási határidő meghosszabbítása mellett több pontosításra is sor került – írja a nak.hu.

 

erdő
A faállomány szerkezetén van mit javítani (fotó: Horizont Média)

 

Azért, hogy az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos pályázatok folyamatosan elérhetők legyenek a Közös Agrárpolitika átmeneti támogatási időszakában (2021, 2022), folytatódik az egyes releváns felhívásoknál a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidők meghosszabbítása.

 

Jelen támogatás célja a magasabb természetességi állapotú erdők és ezáltal jobb ellenálló képességű erdei ökoszisztémák kialakításának segítése, valamint a gazdálkodók ösztönzése arra, hogy a sarjeredetű állományok helyett magasabb ökológiai értékű, mageredetű állományokat hozzanak létre. Az erdők faállomány-szerkezetének javítása mellett továbbra is támogatási cél az intenzíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolítása, valamint az erdei tisztások kialakítása és helyreállítása. Utóbbihoz kapcsolódóan egy – az erdőtörvényben (Evt.) leírtakkal ütköző – fakitermelés bejelentésére vonatkozó követelmény került felülvizsgálatra, majd korrigálásra.

 

A módosított pontok:

  1. A támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló végső határidő dátuma 2021. december 31-ről 2022. december 31-re módosult.
  2. Az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása célterület vonatkozásában a támogatást igénylőknek a jövőben az itt történő esetleges fakitermelést – a nevére szóló, illetékes erdészeti hatóság által záradékolt fásításban tervezett fakitermelési bejelentő helyett – a „tervezett fakitermelések bejelentése” nyomtatványon kell bejelenteni.
  3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az éves fejlesztési keretet felfelé kerekítették a korábbi 7,95 milliárd forintról 8 milliárdra emelkedett.

 

A felhívás változásai a támogatói okiratban is átvezetésre kerültek. A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el. Az erdősítés támogatásával ebben a cikkben foglalkoztunk: 12 éven át a területalapú dupláját lehet elnyerni vele.

 

Összeállította: Gönczi Krisztina