Pannon Breeding Program – megoldás a klímaváltozás okozta problémákra

Írta: Szerkesztőség - 2020 január 06.

A Pannon Breeding program kutatói a klímaváltozás okozta gondokra keresik a megoldásokat.

 

A négy éven át tartó munkával olyan technológiák és módszerek kifejlesztésén dolgoznak, amelyek leginkább alkalmasak a korszerű és innovatív gazdálkodásra. A célok megvalósítására létrehozott konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.

2019. november 15-én a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. Szenttamási Kastélya ismét helyet adott a Pannon Breeding program kutatócsoportjai immáron második évértékelő, teljesített feladatokat bemutató kutatói napjának. Az eseményt Dr. Orlóci László, a program szakmai vezetője nyitotta meg köszöntő beszédével.

Ezután 15 kutatócsoport adott egy-egy összefoglaló tájékoztatást a 2019-es évben elvégzett munkáiról, azok eredményeiről, valamint a 2020-as évre előirányzott kutatási, mérési és vizsgálati feladatokról. A kutatási jelentések alapján összességében elmondható, hogy minden konzorciumi tag esetében az elmúlt két évben lezajlottak az eszköz- és anyagbeszerzések, előállították azt a növényanyagot, amellyel akár már az idei évben, de leginkább az elkövetkező két évben a mérési, felvételezési és kiértékelési munkákat el lehetett, illetve el lehet majd végezni.

A kutatói napok egyik fontos eleme az egyes kutatócsoportok munkájának összehangolása, azok kooperációjának erősítése. Ezek az események – a tudományos eszmecsere mellett – további lehetőséget teremtenek az egyes konzorciumi tagok eredményeinek összefésülésére, amely összesített rendszerként adja meg a Pannon Breeding program komplexitását, illetve a GINOP 2.2.1-152017-00042 pályázatban vállalt indikátorok teljesítésének feltételeit. A projekt sikerességének egyik folyománya lehet a program időbeni és témabeli kiterjesztése, a sikeres zárást követően.

Az idei kutatói napon szintén említést kapott az oktatást is végző kutató intézmények felelőssége a fiatal hallgatók és kutatók bevonásában, ami a szakember-utánpótlás égető fontossága miatt a TM Zrt. egyik célkitűzése is.