A Dísznövény Szövetség és Terméktanács feladatai és célkitűzései

Szövetségünk 1990-ben alakult, jelenleg 9 szakmai egyesület a tagja, ezáltal megközelítőleg 1 640 dísznövénytermesztéssel, -kereskedelemmel foglalkozó tagot tömörít.

Működésének kereteit az Alapszabály határozza meg, amely rögzíti, hogy a Küldöttközgyűlés a legfőbb döntéshozó szerv. A 15 fős elnökségben az ágazat valamennyi területének képviselői részt vesznek, a testület munkáját az elnök és a 2 elnökhelyettes irányítja. A Titkárság látja el a napi feladatokat. Az Ellenőrző Bizottság felügyeli a jogszerű működést.

A Szövetség tagjai szakmai egyesületek és közvetlen tagok lehetnek.

 

 

Az Alapszabály a www.dsztt.hu honlapon olvasható.

A magyar mezőgazdaságon belül a dísznövény-termesztési ágazat az egyik legintenzívebb terület az egységnyi területre vonatkoztatva, az előállított termelési érték becsült értéke 60 milliárd Ft. Az ágazatban az export-import arány 2:14 milliárd Ft.

A dísznövényágazatnak magas a munkaerőigénye, munka- és jövedelemszerzési lehetőséget teremt a vidéki lakosság számára. Az ágazatra jellemzőek a mikro- és kisvállalatok, valamint a családi vállalkozások. Az ágazat 15 000 családnak, azaz több mint 30 000 embernek nyújt teljes vagy részmunkaidős foglakoztatást, megélhetést.

Az ágazat egyik legkiemelkedőbb területe a díszfaiskolai termesztés és forgalmazás. A szabadföldi termesztőfelület 2 900 ha.

Díszfaiskolai termesztéssel megközelítőleg 500 üzemben foglalkoznak. A faiskolák átlagos területe 2,5-3 ha. Rendkívül nagy faj-, fajtaválasztékkal és formagazdagsággal dolgoznak Nagyon híres a hazai szabadföldi rózsatőtermesztés Szeged-Szőreg körzetében, termelői csoportként működnek 150 ha-on.

Évelő dísznövényeket 30 ha-on termesztenek, nagy választékban és kiváló minőségben. A virághagyma-termesztés a korábbi évekhez viszonyítva nagymértékben visszaesett.

A szabadföldi-vágottvirág termesztése nagyon sok őstermelőnek biztosít keresetkiegészítést a nyári időszakban. A szárazvirág-termesztés aránya sajnálatos módon egyre csökken.

Karácsonyfa-termesztés 3 000 hektáron folyik, többnyire külföldi tulajdonosok felügyelete alatt. A gyepszőnyeg hazai előállítása is növekedésnek indult.

Növényházi dísznövénytermesztés megközelítőleg 315 ha-on folyik. A cserepes dísznövénytermesztés mennyisége az utóbbi években nagyon lecsökkent.

Főleg a nehezen szállítható, alacsony hőigényű, ma még jelentős kézimunkaerő-igényű kultúráknak van a termesztésben jelentősége. Az egynyári és balkonnövények termesztése és minősége növekvő tendenciát mutat. Az intenzív üvegházi dísznövénytermesztésben a hektáronkénti munkaerőigény 8-10 fő.

Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a nemzetközi dísznövény-kereskedelemben, ám jóval kisebbet a termesztésben, pedig természeti adottságaink, a termálenergia, a fényviszonyok nagy lehetőséget kínálnak a termesztés versenyképességének növelésére.

A termesztés szakosodik, a gazdaságosság és versenyképesség érdekében a fejlesztés és beruházásigény állandó és folyamatos, az optimális üzemméret nagysága már hazánkban is megköveteli az 1-2 ha-os termesztőfelületet.

A dísznövény-kereskedelem igen bonyolult, sok csatornás tevékenység. A kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi forgalmazás ezen belül sokszor keveredik.

Az éves, dísznövényekre szánt kiadás Magyarországon 20 euró/fő, ami nagyon alacsony a nyugat-európai országokéhoz viszonyítva. A piac eközben egyre igényesebb, a minőségi árut egyre jobb áron lehet eladni.

A dísznövénytermékek forgalmát az életszínvonal és a divat nagymértékben meghatározza, így a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte minden területen 20-30 százalékos visszaesés tapasztalható évenként.

A dísznövényágazat fejlesztése az egyik legnagyobb feladat és lehetőség az élhető és minőségi környezet megteremtése érdekében. Ki kell használni a támogatási lehetőségeket a termelés műszaki színvonalának javítása, a korszerű termesztőberendezések, gépek használata, a modern termesztéstechnológiák alkalmazása, a termál és a megújuló energiára épített termesztői telepek létesítése, a minőségi áru előállítása érdekében.

A Szövetség képviseli, támogatja, védi az ágazat nagyon szerteágazó szereplőinek érdekeit, és segíti versenyképességüket. Feladata a dísznövényágazatot érintő, fejlődést elősegítő jogi, gazdasági szabályozás kialakításában való részvétel, kapcsolatot tart a szaktárcával, az illetékes szakmai bizottságokkal, szakmai szervezetekkel.

Folyamatosan vizsgálja a termelés és kereskedelem tendenciáit, segíti a minőségi áru előállítását és forgalmazását, a szervezettség és összefogás erősítését, a kutatási eredmények és új technológiák ismertetését.

Egyik legfontosabb feladata a hazai termékek bemutatása, piacra jutásának segítése, kiállításokon közösségi standok szervezése. Rendszeresen részt veszünk hazai és nemzetközi kiállításokon, közösségi standokat építve.

2012-ben első alkalommal a Hortus Hungaricus kiállításon megszerveztük a „Magyar termékstandot” és termékversenyt.

Az volt a cél, hogy a hazai kertészeti termékek minél szélesebb választékát bemutassuk a látogatóknak, megismertessük a Magyarországon termesztett és termeszthető dísznövényeket, azok alkalmazási lehetőségeit, zöldség és gyümölcsféleségeket, fajtákat és az azokból előállított termékeket is. A stand 350 m2 volt, melyen végül 103 kiállító mutatkozott be, több mint 300 termékkel. A hazai termesztőket meg kellett győzni arról, hogy élni kell a támogatási lehetőséggel melyet a NAKVI és a Flóra Hungaria kínál, térítésmentesen megmutatkozni és megmérettetni. Sikerült a hazai termesztésű dísznövények nagy választékát bemutatni, nagyon szép igényesen kialakított környezetben.

A Szövetség fontos feladata a nemzetközi szakmai szervezetekkel (AIPH, AIF, Union Fleurs) való kapcsolattartás, mely révén részesei vagyunk az ágazatot érintő trendeknek, nemzetközi eseményeknek.

A hazai és nemzetközi kiállításokon, a közösségi standokon a szervezet az összefogást szorgalmazza, bemutatja a magyar termékeket, támogatja azok itthoni, illetve exportpiacra kerülését.

 

Bronzérmes Magyar Stand a Taipéi kiállításon

 

Ahhoz, hogy a Szövetség alkalmasabb legyen a feladatok ellátására, a tagok céljainak megvalósítására, szervezeti felépítését és működését átalakítjuk; állandó bizottságokban képzett szakemberek elemzik a jelenlegi helyzetet, és kidolgozzák a stratégiát, kiépítve a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal (Kutatási, Fejlesztési, Oktatási Bizottság, Gazdaság és Statisztikai Bizottság, Kereskedelem és Marketing Bizottság, Környezetvédelmi, Növényvédelmi és Tápanyag-utánpótlási Bizottság).

A Szövetség tagja a Magyar Kertészeti Tanácsnak, közvetlen kapcsolatban van a Nemzeti Agrárkamara Kertészeti Osztályával, komoly szakmai munkával támogatja működését.

Ocskay Mária elnök

dísznövény nakvi növénytermesztés terméktanács terméktanácsok