fbpx

A forgatás nélküli művelés bajnoka a Gregoire Besson XXL

Írta: Szerkesztőség - 2013 június 25.

Immár két éve, hogy a Szuro-Trade Kft. Mezőszemerén megvásárolta a jogelőd gazdaságot, és Szemere-Mag Kft. néven létrehozta a cégcsoport újabb részét képező szolgáltató és a Mezőszemerei Növénytermesztő Kft. révén a gazdálkodási egységet 2011 tavaszán.

 

Tóth István növénytermesztési és műszaki osztályvezető

 

Tóth István, a cégcsoport növénytermesztési és műszaki osztályvezetője áll rendelkezésünkre és mondja el, hogy a Mezőszemerén művelt 2 000 ha területen 50-60-as Arany-kötöttségű, szikfoltos talajokon kell dolgozniuk, amelyek átlagos Ak-értéke 27. Jelenleg a cég 24 családnak ad munkát és egyben megélhetést, ami felelős gazdálkodásra int minden tekintetben.

Alaposan meg kell/kellett válogatni tehát, hogy milyen gépek alkalmasak a jó minőségűnek számító földeken az eredményes talajművelésre, így esett a választás még korábban a Gregoire Besson XXL tárcsára is.

A földterület egészén az ipari növények termesztése folyik, kizárólag gépi műveléssel és betakarítással. A vetésterületet 350 ha kalászos, 650 ha napraforgó és 1 000 ha árukukorica alkotja az idei évben. A vetésváltás gyakorlata adott, hiszen ezek a növények – esetleg repcével bővülve – váltják egymást úgy, hogy a kukorica van csak legfeljebb három évig egy helyen. Annak ellenére, hogy az idei tavasz szokatlan időjárást produkált, sikerült 95%-ban elvetni a tavasziakat, és a belvíz is csak minimális, alig 1%-os víznyomásos kárt okozott. A többi helyen viszont kellett nagyon a csapadékvíz, és végre telítődtek a földek a tavalyi vízhiányt követően – mondja Tóth István. Persze a csatornák karbantartása – saját költségen – azért napirenden van, mert a Rima-patak csak így tudja elszállítani a későbbiekben esetleg feleslegessé váló csapadékmennyiséget…

 

A Gregoire Besson XXL tárcsa

 

Szemléletváltás a művelésben

Mezőszemerén ugyan még van eke is – szintén Gregoire Besson – a gépudvarban, de már egyre kevesebbszer van alkalmazásban; elsősorban csak a kukorica betakarítása után egyes helyeken, ahol sok a csutka és szármaradvány. A forgatás nélküli – lazításos – művelésé lett tehát a főszerep, amihez a vonóerő és az altalajlazító célgép is adott. A fent említett vízgazdálkodási reformintézkedések és a lazítás együttesen kiváló talajállapotot eredményez, beindult a kapilláris vízemelés, megszűnt a tömörödött talajállapot, ami a terméseredményekben is visszaköszön.

A termény betakarítása után – legyen az kalászos vagy napraforgó – a kombájnok szecskázott nagy szervesanyag tömeget hagynak maguk mögött, amelynek a talajba keverése a legfontosabb feladat, hiszen ott újra hasznosul. Ekkor jut szerephez a Gregoire Besson XXL tárcsa, amely tökéletes munkát végez. 12 méter munkaszélességben dolgozik és a CAT Challenger MT 865 B típusú 560 LE-s gumihevederes traktor húzza, amely igen tekintélyes vonóerővel rendelkezik. Talán nem is igényelne ennyit a munkagép, hiszen a 350 LE feletti gumikerekes traktorok is elboldogulnak vele másutt. A gumihevederes traktor előnye viszont, hogy 18-20 km/ó sebességgel képes vontatni az XXL tárcsát úgy, hogy a mélységállító kerekei felhúzva vannak, így teljes – mintegy 8 tonnát meghaladó – önsúlyával a talajra nehezedik.

Éves szinten mindegyik táblán végigmegy az XXL tárcsa, ami azt jelenti, hogy éves területteljesítménye legkevesebb 2 000 ha, de előfordul, hogy egyes táblákat kétszer művel meg. A szerves anyag, a tulajdonképpeni mulcs beforgatása 15-20 cm mélyen történik, aminek hatására a biológiai lebomlási folyamatok megindulnak. Sekélyebb beművelésnek nincs értelme, mert úgy nem kerül a szerves alkotókra elég föld, mélyebben viszont felesleges, hiszen utána úgy is mélylazítás következik…

Óriási terület- teljesítményre képes

A Gregoire Besson XXL, ha csak 10 km/ó-val vontatnák, akkor is 12 ha/óra teljesítményre lenne képes, és ez nyolc órában már közel 100 ha-t jelentene. Kihasználva azonban a Cat Challenger 560 LE-s vonóerejét, 15 km/ó átlagsebességgel vontatva az XXL-t 120-130 ha napi teljesítményt képes produkálni „a nyerő páros”, nagyon jó minőségben.

A vontatási sebesség a munkaeszközöknél általában is kardinális kérdés – mondja Tóth István –, hiszen kis sebességnél nincs minőség és teljesítmény sem. A túl nagy sebesség viszont már fizikailag erősen igénybe veheti a munkagépet, és az XXL tárcsa esetében a sajátos dőlésszög miatt – ami egyébként állítható – túl messzire dobja a földet. Meg kell tehát találni az optimális sebességtartományt, amely mellett az üzemanyag-fogyasztás és a munka minősége is a legjobb – és ami Mezőszemerén már sikerült.

A Gregoire Besson XXL tárcsával világcsúcs-felállítás is történt a közelmúltban, amikor 24 óra alatt 644 ha-t dolgoztak meg, 10 cm-es művelési mélységben, ami igazán remek teljesítmény. Ez a rekord természetesen különös előkészítést igényelt, de mindenképpen felhívta a figyelmet a gép üzembiztonságára és a hatalmas területteljesítményre, amelyet – megfelelő erőgép igénybevétele mellett – biztosítani képes. Mezőszemerei vonatkozásban viszont az XXL teljesítménye azt jelenti, hogy gyakorlatilag 20 nap elegendő – napi 100 ha elvégzett munka mellett – ennek az egy gépnek a területek teljes megműveléséhez.

Kiváló anyagminőség jellemzi

A Gregoire Besson XXL negyedik éve dolgozik a gazdaságban, ami alatt összesen két db tárcsacsapágyat kellett kicserélni a biztonságos és folyamatos üzemeléshez. Tóth István meggyőződése, hogy ha jó felkészültségű kezelő dolgozik a géppel, és azt megfelelően szervizelik a nagy munkák kezdete előtt, akkor teljesen üzembiztos. Még a tárcsalapsorok kopása is imponáló, hiszen egy évet még minden bizonnyal teljesíteni tudnak, így öt év munka és mintegy 12 000 ha területteljesítmény után szorulnak cserére.

 

Összességében a Gregoire Besson XXL egy kiváló konstrukció, amely leegyszerűsíti, ugyanakkor meggyorsítja a talajmunkákat az ipari növények alá

 

Természetesen az AXIÁL Kft. az alkatrész beszerzésben és a szervizmunkákban is partner, hiszen egy megrendelést másnapra képesek teljesíteni. Mivel a cégcsoport központja Nyíregyházán, műszaki raktárbázisa pedig Demecserben található, ezért a nyírségi AXIÁL területi központ szakembereit illeti a dicséret a beszerzési és javítási munkákért – jegyzi meg Tóth István, aki maga is sokat ingázik a cégcsoport gazdaságai között.

Mint a Gregoire Besson XXL tárcsa kiváló ismerője és használója a gép minőségével, munkája minőségével és teljesítményével egyaránt elégedett. Ezért aztán nyugodt szívvel ajánlja azoknak a gazdálkodóknak, akik nagy tábla- és 2 000 ha körüli gazdaságméretek mellett forgatás nélküli talajművelést folytatnak, de azoknak is, akik forgatás előtt használnák a szerves szármaradványok talajba keverésére.

Külön említést érdemel a gép szállítási helyzetbe hozása, ugyanis az egységet szinte össze lehet csomagolni úgy, hogy az a közúti közlekedés szabályainak megfeleljen.

Összességében a Gregoire Besson XXL egy kiváló konstrukció, amely leegyszerűsíti, ugyanakkor meggyorsítja a talajmunkákat az ipari növények alá. Használatával a forgatás nélküli minőségi talajművelés vált lehetővé a gazdaságban, aminek nagyon jó visszaigazolását látják a terméseredmények alakulásában. Két év távlatából látszik, hogy a kukorica 8 t/ha felett, az őszi búza 5 t/ha felett termett, amikor volt elég csapadék a tenyészidőszak alatt. A múlt év természetesen – ahogyan máshol is – gyengébben sikerült az aszályos időszak miatt, de ez semmit nem von le az XXL tárcsa teljesítményéből.

Sajnos a magyar növénytermesztés gyenge láncszeme az időjárásban, illetve a tenyészidőszak kedvezőtlen csapadékeloszlásában keresendő – mondja Tóth István széttárt karral –, amit egyelőre nem lehet hatékonyabban kivédeni. Persze az öntözés gondolata is felmerült már náluk, de a bérelt területek nem ideálisak az elképzelés megvalósításához. A cél tehát a jelenlegi földterületek tulajdonjogának megszerzése, a fokozatosság elve alapján…