Tempó! Beérkezési sorrendben bírálják a borászati támogatást

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 november 21.

Megjelent a Magyar Államkincstár 74/2022. (XI.14.) számú közleménye a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás kifizetési kérelméről. A mai naptól beadható kérelmeket a Kincstár a beérkezésük sorrendjében bírálja el.

borászati gép
Ha jóváhagyták a támogatási kérelmet, akkor ideje pénzt igényelni a beszerzésre (Fotó: Horizont Média)

Egy hónap a beadásra

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet lehetővé teszi, hogy nemcsak borászati gépet, technológiai berendezést szereljen be támogatással az adott üzem, hanem ezek az üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszert is. A kifizetési kérelem az Államkincstár honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető. A kérelmet december 21. éjfélig lehet benyújtani a 2021. április 1. és április 20. között, illetve a 2022. január 15. és február 15. között benyújtott és jóváhagyott támogatási kérelmek alapján.

Egy kérelmező legfeljebb 100 millió forint támogatásra tarthat igényt. A támogatási keret összege a 2022. pénzügyi évben 8.265.000 euró. A Kincstár a kifizetési kérelmeket a beérkezésük sorrendjében bírálja el.

Csatolandók

A kérelemhez csatolni kell a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó

  • adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát;
  • számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
  • átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát;
  • a gyártó által kiállított, a borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát;
  • üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát;
  • a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
  • hegybírói igazolást az előző évi szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettség teljesítéséről;
  • az üzem működési engedélyének másolatát;
  • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
  • a kérelmező nyilatkozatait a borászati gép üzemeltetéséről és nyilvántartásáról.