fbpx

Akár 100 ezer Ft is lehet a bírság, ha elmarad vele

Írta: Szerkesztőség - 2021 március 10.

Március hónapban ezt még végre kell hajtani: a 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján le kell jelenteni a nitrátszennyezéssel összefüggő adatokat, aki elmarad vele, bírság kiszabására számíthat.

A nitrát adatszolgáltatást a 2020. naptári évre vonatkozóan 2021. január 01. és március 31. között kell teljesíteni.

 

Nitrátpótlás szerves trágyával
A talajművelés egyik fontos feladata a nitrátpótlás, de ezzel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettség is elő van írva (Fotó: Barna Ferenc)

 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján be kell adnia:

  • a nitrátérzékeny területen – a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit nem meghaladó mértékben állattartást végzőket kivéve – valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatónak, továbbá
  • az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül, a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.

 

Fontos, betartandó szabályok, tudnivalók a témában

Az adatszolgáltatáshoz szolgáló adatokat a Gazdálkodási Naplóban köteles vezetni a mezőgazdasági termelő. (Nem teljesítése bírság kiszabását vonhatja maga után.)

 

Nitrátérzékeny területen a trágyakijuttatás szabályai:

  • Trágyakijuttatás október 31. és február 15. között tilos (kivéve őszi kalászosok fejtrágyázása – február 1-től lehetséges). Figyelni kell, hogy őszi káposztarepcét fejtrágyázni csak február 15. után szabad.
  • A kijuttatható N hatóanyag tartalomra vonatkozó felső határértékeket nitrátérzékeny területen a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
  • Szervestrágyából évente maximálisan 170 kg/ha juttatható ki (ebbe bele kell számítani a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát is).
  • Műtrágya kijuttatása talajvizsgálatra (szűkített) alapozott Tápanyaggazdálkodási Terv alapján lehetséges (szántó 5 évente, gyep 10 évente).

 

Nitrátpótlás az agráriumban
A nitrátpótlás, vízszennyezés, gazdálkodási napló, bírság… márciusi emlékeztető a gazdáknak (Fotó: Barna Ferenc)

 

Adatszolgáltatás csak elektronikusan

A 2014. szeptember 1-én induló adatszolgáltatási időszaktól kezdve a papír alapon érkező adatlapok elfogadására nincs lehetőség. Az adatokat ügyfélkapun keresztül, elektronikusan a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, amelyhez a szükséges nyomtatványok a hivatal honlapján keresztül érhetőek el közvetlenül.

Amennyiben az ügyfél felszólítást kap az illetékes hatóságtól, hogy nem teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben, akkor lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan eleget tenni ezen kötelezettségének (nem biztos, hogy érdemes megvárni).

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírság kiszabására jogosult, melynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000 – 100 000 forint közötti összeg.

 

A trágyázással kapcsolatos tudnivalók társoldalunkon került összefoglalásra.

 

Forrás: Balázsik Zsófia, AGRÁR-SZAKTANÁCSADÓ

Balázsik Zsófia

Összeállította: Barna Ferenc