fbpx

P1114 silókukorica hibrid a DuPont Pioneer ajánlatában

Írta: Szerkesztőség - 2014 december 15.

Hibridjeinket az egész ország területén, 50 helyen, átlagosan 0,5 hektáros méretű parcellákon vetjük el és teszteljük. A vegetáció során megfigyeléseket végzünk, betakarítjuk, mintát veszünk a termésből, laboratóriumban megvizsgáljuk, majd kiértékeljük, és ennek alapján hozunk döntéseket az egyes hibridek be illetve kivezetéséről.

Az elmúlt 15 évben 550 parcellán folytattunk tesztelést, 5358 mintát gyűjtöttünk be és vizsgáltunk.

DuPont Pioneer silókukorica koncepció:

  • NEL hozam (MJ/hektár) szemlélet. Az alapvető minőség, az energia tartalom melyet a cső:szár arány határoz meg. Ebben a tulajdonságban az ajánlott hibridjeink vezető helyet tudhatnak magukénak.
  • Az emészthetőség a második az értékmérők fontossági sorrendjében.
  • A végtermék/szilázs és nem az alapanyag/silókukorica növény emészthetőségét hangsúlyozzuk, ezért a végtermék emészthetőségét enzimtermelő baktériumokat tartalmazó oltóanyagok (FT) alkalmazásával javasoljuk növelni!

A DuPont Pioneer silókukorica hibrid ajánlatot a tenyészidő tekintetében 2005-től nagyjából 60% arányban a FAO 500-as hibridek teszik ki. Ezt a tendenciát követve 2013-ban is ebben az éréscsoportban teszteltünk hibrideket és 2014-re is a fent említett késői éréscsoportban ajánlunk egy új hibridet, a P1114-et (FAO560).

A 2013-as esztendő nem számított a silókukorica termesztése szempontjából a jó évek közé! A DuPont Pioneer elmúlt 15 évben végzett saját nagyüzemi teszteredményeit alapul véve az idei évi silókukorica zöld és energia termése csak az alsó harmadban található. (1. sz. grafikon)

 

1. sz. grafikon

 

2013-ban a növények a viaszérésnek megfelelő szárazanyag-tartalommal (33,6%) kerültek betakarításra. (Nagyon fontos, hogy a silókukorica betakarítása optimális fenofázisban történjen. A táplálóanyag-tartalomra és a táplálóanyagok emészthetőségére a betakarítás fenológiai fázisa általában nagyobb hatással van, mint a hibrid.)

A P1114 (FAO560) teljesítményét Magyarországon 2013-ban – 30 kísérleti hely adatainak átlagában az 1. sz. táblázat mutatja.

 

Pioneer nagyüzemi silókukorica kísérletek eredménye, 2013. Magyarország STT (30 kísérleti hely)

 

A P1114 (FAO 560) zöld termése gyakorlatilag a Coralba szintjén van, energia hozama (NEL MJ/kg. szárazanyag) viszont meghaladja azt. A P1114energia hozam előnye (+2,8%) a Coralbával szemben 1 492 liter többlet tej termelését eredményezheti hektáronként.

A P1114 (FAO 560) keményítő tartalma átlagosan 3,1% ponttal haladta meg a Coralba értékeit. 1,45% ponttal alacsonyabb az NDF tartalma és ezért jobb az emészthetősége is.

A P1114 (FAO560) teljesítményét Szlovákiában 2013-ban — 3 kísérleti hely adatainak
átlagában a 2. sz. táblázat mutatja.

 

Pioneer nagyüzemi silókukorica kísérletek eredménye, 2013. Szlovákia STT (3 kísérleti hely)

 

A P1114 (FAO 560) zöld termése gyakorlatilag a Coralba szintjén van, energiahozama (NEL MJ/kg szárazanyag) viszont meghaladja azt. A P1114 energia hozam előnye (+8,2%) a Coralbával szemben 2 066 liter többlet tej termelését eredményezheti hektáronként.

A P1114 (FAO 560) keményítő tartalma is a Coralba szintjén van. 0,64% ponttal alacsonyabb az NDF tartalma és ezért jobb az emészthetősége is.

A P1114 (FAO560) teljesítményét a versenytárssal szemben Magyarországon 2013-ban — 14 kísérleti hely adatainak átlagában a 3. sz. táblázat mutatja.

 

Pioneer nagyüzemi silókukorica kísérletek eredménye, 2013. Magyarország SBS (14 kísérleti hely)

 

A P1114 (FAO 560) zöld termése (+3,8 t/ha) valamint, energia hozama (NEL MJ/kg. szárazanyag) is meghaladja a versenytársét. A P1114 energia hozam előnye (+2,8%) 739 liter többlet tej termelését eredményezheti hektáronként. A P1114 (FAO 560) keményítő tartalma 1,1% ponttal haladta meg a versenytárs értékét. 1,86% ponttal alacsonyabb az NDF tartalma és ezért jobb az emészthetősége is.

A fenti tesztelési eredményeket is alapul véve az 500-as éréscsoportban a jól bevált PR34A92 (FAO560) melett bevezetésre kerül 2014-ben a P1114 (FAO560). Ezzel végérvényesen befejezi 15 éves életciklusát a Magyarországon az elmúlt években a legnagyobb területen termesztett silókukorica hibrid, a Coralba (FAO580).

A 2014-ben bevezetésre kerülő P1114 (FAO560) a DuPont Pioneer silókukorica portfólió legmagasabb NEL tartalmával rendelkezik, így a hibrid jelentős előnyt hordoz a termelők számára. Támaszkodva a DuPont Pioneer sok évtizedes nemesítői munkájára, a magyar piacon kiharcolt hitelére, javasoljuk a termelőknek, hogy a P1114-et bátran használják már a bevezetés évében is!

dr. Knódel János
termékmenedzser – takarmánytermékek, Közép-Európa