Üzletasszony a gazdaközpont élén…

Írta: Szerkesztőség - 2010 augusztus 10.

Még mielőtt a Franciska és Judit Kft. neve hallatán bárki is egy kozmetikai stúdióra vagy egy szépségszalonra asszociálna, jelezzük: rossz nyomon jár. Kiváltképpen akkor lepődhetünk meg, ha a cég energikus üzletasszonyával és egyben ügyvezetőjével, Zala Franciskával (31 éves) találkozunk, aki minden kétséget kizáróan szakmája, hivatása hiteles képviselője.

Szakirányú egyetemi diplomával és a családi vállalkozásban szerzett gyakorlati tapasztalatokkal vette át és bővítette a vállalkozást, hogy azt a munkátvégezhesse, amelyre hosszú éveken keresztül tudatosan készült, amiben hisz, és amitől tisztességes profitot remél. Kecskemét peremkerületi részén – az 54 sz. út mellett – jól megközelíthető helyen, szolid, de tartalmas figyelemfelkeltő cégtábla hirdeti a vállalkozás telephelyét, amely mára joggal viselheti a gazdaközpont elnevezést. Különösen azért, mert egy idő óta már bankfiókkal is rendelkezik, ahol az összes olyan jellegű pénzügyi szolgáltatás elérhető, igénybe vehető, amely a gazdák tervszerű, jövedelmező és sikeres munkájához ma már nélkülözhetetlen. A profil az inputanyag- és a terménykereskedelem, amely tevékenységek a mezőgazdasági termelés nagyon fontos szakterületei, a nyereség realizálása szempontjából pedig neuralgikus pontjai. Éppen ezért e szakterületek a bizalmi jelzőt is viselik, hiszen az input oldal jó szervezése a terméseredményekben mutatkozik meg, ugyanakkor ez teremt alapot a sikeres terménykereskedelemhez…

Családi vállalkozásra építve

Zaláné C sík Franciska, a növényvédő szakmérnök mama 1995-ben alapította a Franciska és lányai Kft.-t, amelynek profilja a növényvédőszer-forgalmazás volt, a környező megyékbe is átnyúlóan. A mama városföldi tsz-es gyökerei, a Du Pontnál eltöltött évei és a papa IKR-ben szerzett ismertsége és elismertsége adta a szakmaiságot a

vállalkozáshoz, és teremtett szektorokon átívelő kapcsolatokat. A családban három lány született, akik közül Franciska – a legfiatalabb – mindig ott sertepertélt a szülők nyomdokában, a munka közelében, abból gyerekként is részt hasítva. A háztáji gazdaság bugaci gyümölcsösében, a kertészeti munkákból vagy éppen a városföldi házuknál nevelt sertések etetéséből, gondozásából „korarányosan” korán kivette a részét. Franciska tűnt a leginkább fogékonynak a mezőgazdasági hivatás iránt – nővérei nyelvtanári, ill. közgazdászi pályára álltak -, és ennek megfelelően alakult tudatosan is az életpályája. Kecskeméten a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanult, majd onnan Keszthelyre, az agrártudományi egyetemre vezetett az útja (az intézmény akkor már a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Karaként működött). Az ottani tanulmányai alatt egyre erősödött benne a felismerés, hogy helyesen döntött, hiszen élvezte az egyetemi éveket, szívta magába a szakmai ismereteket, majd 2003-ban általános agrármérnöki diplomát vehetett át. Ezt követőn pedig az „erős méreg” növényvédelmi szakképesítést is megszerezte, amelyet értelemszerűen már a vállalkozásban hasznosított. Az egyetemi évek sem múltak el munka nélkül, hiszen a családi vállalkozásban rendszeresen dolgozott, édesanyja felügyelete, szakmai irányítása mellett a növényvédőszer-/vetőmag-forgal-mazás szakterületén Ez éppen elég gyakorlatot jelentett ahhoz, hogy a 2002-ben megalapított Franciska és Judit Kft. profilját lassan bővítse. Felismerte ugyanis, hogy a profilbővítés – a műtrágya és a termény felé -nagyban segíti a növényvédő szerrel és vetőmaggal kijuttatott finanszírozás „visz-szaáramlását” a termelői körből. A gyümölcs- és terménykereskedelem elkezdése a termelőknek is tetszett, hiszen a partnerségen belül váltak vé-gigvihetővé az ügyletek, azok összevezetése pedig kifejezetten könnyebbséget jelentett a feleknek. Franciska tehát 2003-tól nemcsak csatlakozott a családi vállalkozáshoz, de hamarosan, profilbővítéssel, tovább is lépett, és saját cégével – a régiek mellé – újabb partnereket tudott magának szerezni.

Nélkülözhetetlen a jó szervezés és dokumentálás

A korábbi családi cég, a Franciska és lányai Kft. – a mama nyugdíjba vonulásával – szépen, lassan átadta helyét a Franciska és Judit Kft.-nek, amit a termelői kör teljes megnyugvással fogadott el, hiszen látták és tapasztalhatták, hogy az új cég energikus üzletasszonya egy percre sem hagyná őket cserben, sőt láthatóan azon munkálkodik, hogy hogyan lehetne a partnerkapcsolatot még szorosabbra fűzni. Nem kis döntés volt felvállalni a terménykereskedelmet – emlékszik vissza Franciska -, hiszen komoly forgótőkeigénye van ennek a tevékenységnek, és a mai piaci viszonyok között a kockázatok is alaposan megnőttek. Hozzáteszi, hogy ez a szakterület „szűz” volt számára, ahol a teljes jóhiszeműségre alapozva, a szerződések megírásával kezdődött a munka. Ma pedig már a kukorica, búza, takarmányárpa, napraforgó, repce, cirok, köles, stb. felvásárlása folyik. A termelőkkel – a személyes kapcsolattartást sem mellőzve – kellő agilitással, rábe-szélőképességgel és természetesen az adott szó betartásával sikerült az alapokat lerakni. A likvid pénzeket pedig korábban kellett kigazdálkodni, majd ezzel le lehetett kötni a terményt, hogy azt ne adják el másnak a partnerek. A biztonság érdekében azonban, ha kell, a telephelyen működő gazdabank – a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet – is tud segíteni.

A kereskedelmi partneri kapcsolatok is szerteágazóak, hiszen a cég közvetlen külföldi kapcsolattal is rendelkezik; vannak hazai és külföldi érdekeltségű terménykereskedők, akikhez hajóra lehet beszállítani, de a hazai felhasználók is éppen ilyen fontosak. A logisztika sok mindent eldönt, hiszen ma a fuvarozás, pontosabban a fuvaroztatás sem elhanyagolható tényező, ismerve a költségeket és a terménykereskedelem szerény árréseit. Éppen az idei év a partnerség próbája, hiszen a földek jelentős részén állt a belvíz, így kétséges az aratás és a termény mennyisége, s főképp a minősége. Ez a „vis maior” helyzet senkinek sem jó, mégis izgalommal jár a nemteljesítés veszélye, hogy egy külföldi fogadó fél nem tolerálja ezt a különleges helyzetet. Éppen ezért nagyon fontos a szerződésekben a nemteljesítés körülményeinek pontosítása, persze az aláírás előtt – fogalmaz Zala Franciska -, mint ahogy a káresemények dokumentálása is a falugazdászok, a biztosítók kárszakértői vagy éppen a vízügyi szakemberek oldaláról is.

A kereskedés kockázatait is viselni kell, mert hiába van lekötve az őszi árpa, ha a hektolitersúlya még a 60-at sem éri el átlagosan – 66-os volt a legjobb -, és a szerződésben foglaltak szerint alkalmatlan. Ki gondolta volna, hogy a szépen induló és jól telelő őszi árpákat az utolsó fenológiai fázisban teszi tönkre a gombafertőzés, miközben a termés másik része azért nem aratható, mert még július elején is vízben áll. Ilyenkor a tételek átminősítése következik, és a kereskedő máshova, más célra koncentrál. így ment el júliusban 5.000 tonna árpa a hazai piacra, oda, ahol éppen volt fogadókészség. Ilyen időszakban a nap 24 órája is kevés, olyan nagy a tempó, olyan gyors az információáramlás és a szállítások bonyolításának ritmusa. Ha eléri a minőséget egy tétel, akár néhány kamionnyi is, akkor indítani kell, mert akár belföldi, akár a külföldi a vevő, nem ismeri a várakozás fogalmát. Vagdalkozni, ígérgetni, betarthatatlan határidőket mondani pedig egyik félnek sem érdemes, mert az bizalomvesztéssel jár. Nem szabad kockáztatni még akkor sem, ha emiatt meghiúsul egy üzlet. Ha már ugyanis nagy energiákkal felépül egy üzleti kapcsolat, azt kár lenne egyetlen felelőtlen lépéssel lerombolni – ezt az érett kereskedelmi elméletet-gyakorlatot akarja elfogadtatni Zala Franciska a cégében minden kollégájával…

Lendületet vett a kereskedelem

A társaság árbevétele az alapítástól számítva évről évre nőtt, és a terménykereskedelem belépésével mára megközelíti a 2 milliárd Ft-ot. A korábban 6 főnek munkát adó vállalkozás dolgozói létszáma ezzel együtt megháromszorozódott. Az egyes szakterületeken jól felkészült, szakirányú képzettségű emberek dolgoznak, és munkájuk nyomán remélhetőleg tovább nő a cég forgalma. Nem könnyű feladat ma a mezőgazdaságban, illetve a kapcsolódó területeken előrelépni – mondja Franciska -, hiszen a bővülés csak mások zsugorodásával, mások partneri körének csökkenésével valósítható meg. A felosztott termelői szféra megtartása pedig ugyancsak egész embert igénylő feladat, amiért szinte minden nap tenni kell valamit. Nos, éppen ebből a felismerésből jött létre a már említett „gazdabank” – belső szóhasználattal -, ami a Körmendi Takarékszövetkezet mezőgazdaság-barát hozzáállásának is köszönhető.

A biztonság érdekében az is nagyon fontos, hogy a cég a közvetlen beszerzésre, illetve értékesítésre törekszik.

Az értékesítés közvetlen módon történik a gyártók, multinacionális cégek, feldolgozók, gyárak részére, annál is inkább, mert az árrések már nem bírják el a közvetítők jutalékát. Sajnos a termékek minősége sem volt olyan az idén, ami segítette volna az értékesítést. Az orosz exportra tervezett meggy a magas víztartalma miatt a ládákban repedt szét, ami csak néhány kamion áru kivitelét tette lehetővé. A lényegesen nagyobb tételnek számító léalma sorsa még biztató, ráadásul ott nagyon komoly szállítási kötelezettséggel bír a kft.

Ugyanakkor nyitni kellett a lakossági értékesítés felé is – újságolja Franciska -, ezért Kecskeméten a piacközpontban két hónapja nyitották meg a gazdaboltot, ahol friss gyümölcsöt, zöldséget kínálnak. Az árualapot a helyi gazdák felvásárolt terményeiből teremtik elő, rájuk alapoznak. Addig jó a cégnek, ameddig a gazdák termelnek, és árut kínálnak fel – mondja -, ezért őket nagyon meg kell becsülni, és ahol lehet, segíteni, a kompromisszum jegyében. Szerencsére a gazdák egyre többen keresik meg a céget, és jól érzik magukat a közös munkában. A számuk – kis- és nagytermelőké együttesen – már eléri az 1500-at, ami tekintélyes kör, ugyanakkor sok munkát is jelent a kiszolgálásuk. A személyes kapcsolat szinte mindenkivel létrejött, és a Franciska név – mivel egyébként is különleges és ritka a magyar névhasználatban -viselője, illetve mint cégnév is ott van a köztudatban, legalább negyed-magyarországnyi területen. Ez utóbbit persze meg kellett alapozni, és munkával, teljesítménnyel lehetettAehet öregbíteni.

Gazdálkodás 200 ha-on

Zala Franciska nem érezné igazán jól magát, nem lenne igazi elismert gazdász, ha nem folytatna maga is termelői tevékenységet. Ennek megfelelően 200 ha-on gazdálkodóként éli meg az időjárási anomáliák okozta gondokat vagy éppen a termelési sikereket. Az idei évben azonban inkább az előbbivel lehet számolni, hiszen a 25 Ak átlagos földminőség a heterogén talajokon bizony nem sok jóval kecsegtet. Most éppen a júliusi és a várhatóan augusztusi szárazság összes hátránya fenyeget, hiszen egyszerűen kisül minden.

Így ismerheti közelről a földdel foglalkozók valós gondjait, hiszen maga is szenvedő alanya az idei esztendőnek. Nagyon önkritikusan jegyzi meg Franciska, hogy sajnos nincsen állattenyésztése, ami a növénytermesztésre alapozhatna, és a két tevékenység kiegészítené egymást. Ráadásul a földek nagy része egymástól és a telephelytől is távol esik, géppark hiányában pedig ezeket bérmunkával lehet csak műveltetni. Kiugró termésszintekre nem lehet számítani sem a gabonaféléknél, sem az olajosoknál, hiszen a tavaszi temérdek csapadék, ennek kedvezőtlen hatása a növényekre és a talajszerkezetre „elrendezte” az idei évet. Jó, ha a költségek megtérülnek, hiszen a minőség is erősen kérdéses. Ettől azonban ő is, mint mindenki, még teszi a dolgát, betakarít, és már a következő – talán kedvezőbb évjárat – vetésszerkezetét tervezi. A Duna-Tisza közén, így Kecskemét térségében sincsenek a gazdálkodók nagyon elkényeztetve a nagy termésekkel, hiszen az adottságok behatárolják a termésszinteket, amit el kell fogadni. A szántót 20 ha gyümölcsös egészíti ki, ahol meggy, cseresznye, alma és szilva található, és ami a család közös tulajdonát képezi.

A jövő jó esélyeket rejteget

A Franciska és Judit Kft. jelenlegi forgalmának mintegy kétszeresére lenne még képes, a jelenlegi infrastruktúra és a személyi feltételek mellett. Ezt a célt, ha a fejlődés üteme nem lassul, akkor akár két év alatt el lehet érni, mérlegel Zala Franciska. Persze a forgalom csak egy értékmérő paraméter, de nem a legfontosabb. A legfontosabb a profit, aminek függvényében többek között megindulhat a telephely bővítése, amelynek irodái pillanatnyilag konténerházakban üzemelnek. Ezt meg kell változtatni; kulturált irodabázist kell megteremteni, annak korszerű technikai felszerelésével. Mindenért meg kellett küzdeni a magánéletben is – mondja Franciska -, ezért is küzdünk, hogy sikerüljön. A gazdaközpont jó elgondolás alapján jött létre, szemmel láthatóan fejlődőképes vállalkozás, amely pluszszolgáltatásokra képes, és családias környezetben dolgozik. Nincs „vízfej”, nincs többletköltség, miközben a lehető legjobb beszerzésekre és értékesítésekre törekszik. A cél a rugalmasabb, gyors elszámolás, a magasabb áron történő értékesítés, a termelői likviditás közvetett növelése, stb., amelyek az összekapaszkodást, az együttes fejlődéstjelentik.

Katonásnak érzi magát

Zala Franciska fiatal hölgy létére kétségtelenül határozott, gyakran férfiasan kemény, és a szakmai kérdésekben pontosan tudja, hogy mit akar. A még mindig építés alatt álló cégében nagyon következetesen teszi egymásra az építőelemeket, és amit már beépített, azt féltve őrzi. Ennek érdekében sok munkafázisban személyesen vesz részt, ott akar lenni a sorsdöntő tárgyalásokon, és aláírása nélkül nincs üzlet. A magánéletre kevés ideje marad, annak ellenére, hogy egy éve már jegyben jár. Nagy, sátoros parasztlakodalmat – hetedhét országra szólót – szeretne, mert a szíve ezt diktálja, erre vágyik, így érezné boldognak magát. Aranysárga tyúkhúslevessel, bográcsban főtt gulyással kedveskedne a násznépnek, igazi jó talpalávaló kíséretében. Illene is hozzá, hiszen jó kedélyű, kiegyensúlyozott hölgy, aki fiatalon is rengeteget dolgozik, értelmes célokért, saját maga és munkatársai boldogulásáért. Ezért szereti őt a környezete, hiszen nem pózol, amit gondol, kimondja. Az üzletben pedig kellően óvatos, de egyéni kedves stílusát minden bizonnyal képes érvényesíteni. Franciska tehát szinte észrevétlenül vált felelős üzletasszonnyá néhány év alatt, úgy, hogy megőrizte a rá jellemző stílusjegyeket és az elmaradhatatlan, már-már állandósult -időnként kacagásba átmenő – mosolyt. Közben állandóan van mondandója; most éppen az éves munkarendet sorolja, bizonyítandó azt, hogy minden hónapnak megvan a maga sajátossága, és az egész év foglalt. Nincs tehát idő semmittevésre, de még szabadságolásra is alig. Rendszerépítés folyik, egy kattintással minden és mindenki képben van. A technika előnyeit ki kell használni, mert kevés az idő hagyományos módon dolgozni; hagyományosan legfeljebb csak gondolkodni szabad, mert még a többlábonállás, a közös érdek érvényesítése és előnyeinek kihasználása rejt tartalékokat. A magánélet pedig most kicsit a munka mögé van rendelve, de ott is várható előrelépés, mondja, a szokásos, sokat sejtető mosollyal. így viselkedett tízévesen is, amikor már cserekereskedés eredményeként BMX biciklit vett magának. Most nagyban ugyanezt teszi, jelentős pénzek forgatásával, felelősséggel. Szereti a munkában a rendet, és ezt várja el a munkatársaitól is, mert a cél csak egy lehet: a nyereséges gazdálkodás, a nyereséges kereskedés.

Zala Franciska üzletasszonyként azt vallja, hogy „aki megáll, lemarad”. 0 nem akar megállni, minden részletre ügyel, és gyorsan cselekszik. Alaposan megfontolja, mielőtt dönt, de azt gyorsan teszi…

Szabadideje, úgy látszik, hogy nincs, mégis azt mondja: van. Olyankor szívesen utazik, külföldre-belföld-re egyaránt. Szereti a termálfürdőket látogatni, a masszázsokat igénybe, venni és ilyenkor teljesen kikapcsolja a munkát, arra a néhány órára – de csak arra; nehogy a célt szem elől tévessze.

Nagy Zoltán