termésveszteség

Az őszi káposztarepce egyik legjelentősebb betegségeként a fehérpenészes rothadást tartjuk számon.
Régóta meglévő igényre sikerült választ adni azokkal a repcehibridekkel, amelyekből nagyobb erőhatásra is csak nehezen hullanak ki a magok.
A gyümölcsültetvények olyan beruházások, amelyek sikerességét a károsítók elleni védekezés döntően befolyásolja.