szexferomon

Kizárólag egy növényvédelmi eljárást alkalmazva nem leszünk képesek megoldani növény-egészségügyi problémáinkat.
A gyümölcsültetvények olyan beruházások, amelyek sikerességét a károsítók elleni védekezés döntően befolyásolja.