mikrobaközösség

Integrált növényvédelem repcében
A repce sikeres védelemben elsődleges az integrált növényvédelmi szemlélet alkalmazása.