megújuló energiaforrások

Doktori disszertáció és mintaprojekt
A megújuló energiaforrások előállításának egyik jelentős bázisa a mezőgazdaság, és ez a lehetőség az ágazat számára új távlatokat nyithat. E témakör kutatása, oktatása, illetve az eredmények [...]
Fel kell készülni!
A legaggasztóbb éghajlati tendencia a Kárpát-medencében nem a hőmérséklet emelkedése, hanem a csapadékmennyiség szélsőséges kilengései, amit a 2011-es nyár is jól példáz. [...]
Megújuló bioenergia LIPP-technológiával
Az utóbbi években a környezetvédelem neves szakemberei fokozatosan hívják fel figyelmünket a megújuló energiák hasznosságára. Több konferencia szólt már az egyre növekvő, szükséges energiatermelés során felhalmozódó környezetkárosításokról, a globális felmelegedés káros következményeiről, illetve a környezetet érő egyéb negatív hatásokról. [...]
Jegelt klímavédelem, sürgető energiatakarékosság
Bár a légkör, illetve környezetünk védelme és az energiatakarékosság szorosan összefüggő területek, mégis csak ez utóbbi kap súlyához méltó figyelmet. [...]
A zöldenergía lehet a nyerő
A világban eddig napvilágot látott gazdaságélénkítő csomagok keretein belül összesen mintegy 200 milliárd dollárnyi tisztaenergia-beruházást jelentettek be. [...]
Bioüzemanyagok – bizarr elképzelések, tévhitek és a realitások
A bioüzemanyagokkal kapcsolatban rengeteg ellenérv és érv csap össze. Cikkünkben ezeket kívánjuk összegyűjteni és tisztázni. [...]
A szélenergiától az elektromos autóig
A szélenergiából előállított áram növekvő mennyiségével párhuzamosan a felhasználási lehetőségek is bővülnek. Egyre több gyártó kínál elektromos autót, és a töltőállomás-hálózat kiépülése is [...]
Klímaváltozás, fenntartható gazdálkodás és agroökológiai rendszerek
Az utóbbi hónapokban több székfoglaló előadás is elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián, amelyek az agroökológiai rendszerek, a fenntartható gazdálkodás és a klímaváltozás kapcsolatát elemezték. [...]
Komplex gondolkodás, integrált energiastratégia
Magyarországon a megújuló energiaforrások hasznosítása kapcsán legtöbbször hiányzik a komplex gondolkodásmód. Mindezt Kiss Péter, a KPMG energetikai és közüzemi szektorának vezetője nyilatkozta, aki [...]
Megújuló energia: stratégiai kérdés
Magyarország számára stratégiai kérdés az energiabiztonság, illetve a megújuló energiák részarányának növelése. A fő kérdés ezek után az, hogy milyen stratégiát kövessen hazánk a megújuló energia felhasználásban, illetve miként szabályozza az esetleges támogatások kifizetésének módját. [...]