levélfoltosság

Már vetésekor is csapadékhiány volt a földeken, és ez hatással volt az őszi gabonák kelésére, kezdeti fejlődésére.
A repce megítélése és a leszűkült vetésforgóban betöltött szerepe jelentősen megváltozott az elmúlt tíz évben.
A modern élelmiszer-gazdaság, benne a növénytermesztés, az emberi lét fenntartásának alapjait megteremtő nemzetgazdasági ágazat, amely az ember által kevésbé vagy nem befolyásolható környezeti tényezők által jelentősen befolyásolt.
Hazánkban az elmúlt években jelentős átrendeződés történt a napraforgó domináns betegségei tekintetében.
A viszonylag enyhe tél ellenére, országosan nézve, vegyes képet mutatnak a búzák.
A mezőgazdaság egy olyan üzletág, amely már sok változáson ment keresztül, a piacok globalizálódtak, a verseny élesebb lett, és a teljes agrokémiai ipar gyökeresen átalakult.
A kalászos gabonafélék tavaszi növényvédelmének szakszerű és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelői tapasztalatot.