erdősáv

Az agrárerdészet olyan egyesített gazdálkodás, amelynél a mezőgazdasági termelés és fatermesztés együtt valósul meg.
Szegélyek, fasorok, erdősávok