automatizálás

A mezőgépiparra is hatással van a klímaváltozás
Egyre fontosabb az automatizálás, a precizitás és a költséghatékonyság.
A robotok szerepe az agráriumban
A robottechnológia kiteljesedése a precíziós gazdálkodásban érhető tetten.