DuPont Juniális – nyolcadszor

Az idén immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a DuPont Juniálist, második alkalommal a Pioneer Hi-Bred közreműködésével. A hagyományokhoz híven ezúttal is több helyszínen – Chernelházadamonya, Dalmand, Jánoshalma, Kétsoprony, Debrecen-Látókép – várták a szakmai bemutatóval egybekötött programsorozatra a gazdálkodókat. Idén a szántóföldi növényvédelmi kísérletek mellett Pioneer repce-, napraforgó- és kukorica-fajtabemutatót is megtekinthettek a résztvevők.

Ugyan az időjárás nem mindenütt kedvezett a bemutatóterületek megtekintésének, a rendezvényeken azonban a több száz érdeklődő kisebb csoportokba osztva ismerkedhetett a DuPont szerekkel folytatott kísérletekkel. Lapunk a látóképi bemutatón vett részt, amely sajnos, a tartós eső miatt, beltéri foglalkozássá alakult. A hatalmas sátor védelme alatt a DuPont és Pioneer szakemberei rövid, de tartalmas ismertetésekben foglalták össze mindazt, amit a kalászos-, repce-, kukorica- és napraforgó-kultúrákban a parcellákon láthattunk volna. Így többek között megtudhattuk, hogy napraforgóban az Express® Sun-technológia az idén minden várakozást felülmúlt, de országos viszonylatban az alapkezelések is jól sikerültek. Elhangzott, hogy a búzában előforduló árvakelésű napraforgó esetében megoldás lehet a Granstar® SuperStar vagy a Pointer® Star™ használata. Szó esett a kukorica-gyomirtással kapcsolatos tapasztalatokról, újdonságokról, például a Principal® kukorica-gyomirtószer használatáról, de hallhattunk a kalászosok lombvédelméről is, hiszen a kezeletlen vagy az egyszer, illetve többször permetezett parcellákon látványos különbségek voltak láthatók. Ez nem csoda, és ilyen csapadékos évjáratban az Acanto® Trio gombaölőszer-csomagban található szerek is kellettek ahhoz, hogy egészségesen, zölden tartsák a leveleket az állományban.

Az előadók felhívták a jelenlévők fgyelmét a Pioneer új kezdeményezésére, a 2010-ben indított Pioneer Portfolió Farm elnevezésű kísérleti és bemutató rendszerre. Ennek lényege, hogy az együttműködő partnerekkel közösen mutatják be a legújabb hibrideket, valamint a kapcsolódó agronómiai – gyomirtási, tápanyag-ellátási, tőszám-, vetésidő- – kísérleteket. Az idén 15 helyen lesznek láthatók ezek a bemutatók.

Az időjárás megszabta kényszerhelyzet alkalmat adott arra, hogy rövid interjúra kérjük dr. Molnár István-t, a DuPont fejlesztési igazgatóját. Az elmaradt szabadföldi szemle helyett így szóban tekintettük át a bemutatni szánt legfontosabb eredményeket:

– Milyen szempontok, elvek érvényesülnek a fejlesztői munkában a DuPont cégnél?

– A DuPont növényvédelmi fejlesztéseinél meghatározó szerepű az EU növényvédő szerekre vonatkozó szabályozása, elsősorban a toxikológiai és a környezetvédelmi előírások és kö-

vetelmények betartása. Emellett természetesen nem tekinthetünk el a fogyasztók, azaz a termelők elvárásaitól, a szerek megfelelő biológiai hatékonyságától sem.

Az idei növényvédelmi bemutatóink szokatlan körülmények között zajlottak: az évtizedek óta nem tapasztalt mértékű májusi és június eleji csapadék a kísérleti területek talaját, a növényeket és a növényvédőszeres kezeléseket egyaránt komoly erőpróbának tették ki. A rendkívülinek mondható időjárási körülmények nagyon kedveztek a kórokozóknak – egyes esetekben járványszerűvé tették a betegségek előfordulását, más esetben, pl. a gyomirtó szereknél korábban nem tapasztalt, szokatlan hatásokat is előidéztek. Azt eddig is tudtuk, hogy a mezőgazdaságban nincs két egyforma év, de az idei esztendő nagyon sok megfgyelés-sel, tapasztalattal gyarapíthatja majd ismereteinket, amiket a technológiafejlesztésben hasznosíthatunk.

Kezdjük a sort a kalászosokkal!

– Kalászos gyomirtási kísérleteink jól sikerültek: a Granstar Superstar és a Pointer Star nagyon jó hatékonyságot mutattak. Ez részben a jó vízoldékonyságú SX-formulációnak is köszönhető, mivel a hatóanyag levélen keresztüli felvétele mellett ún. talajhatás is megnyilvánult. Itt jegyzem meg, hogy az idei, szokatlanul csapadékos év meglepő eredményeket is produkált: előfordult, hogy egyes egyszikűirtó gyomirtó szerek az erős bemosódás miatt ftotoxikus tüneteket okoztak a kultúrnövényen, a kétszikű gyomok elleni szerek viszont több esetben egyszikűek ellen is hatásosak voltak, illetve posztemergensen, tehát kelés után a gyomokra kijuttatandó herbicidek talajhatást is mutattak.

Különösen érdekes az idei év a gabonafungicidek tekintetében. Az elmúlt néhány év inkább száraz, a tavalyi pedig a tenyészidő elején kifejezetten aszályos volt. Sok termelő nem védekezett a kalászosok gombás betegségei ellen, vagy legfeljebb egy permetezést végzett, s így is jó terméseredményt ért el. Az idei év merőben más, így kijelenthetjük, hogy 2010-ben szükség van, illetve volt a kétszeri állományvédekezésre. Azok jártak el helyesen, akik a búza kétnóduszos állapotában védekeztek először, mert ezzel – még a kórokozókra nézve kedvező időjárás mellett is – jelentősen gátolták a betegségek állományon belüli terjedését, majd a kalászhányás végén, virágzás kezdetén végzett második permetezéssel tovább javították a búza esélyeit a kórokozókkal szemben. Mindez a kísérleteinkben is beigazolódott. Az első időpontban a Talius+Acanto kombinációt, a másodikban a jól ismert Alert S gombaölő szerünket ajánljuk. Hasonló jó megoldás a Harvesan és a Charisma választása is.

– A kukorica gyomirtása hagyományosan fontos terület a DuPont fejlesztéseiben.

– A kukorica preemergens (tehát vetés utáni, kelés előtti) gyomirtás sikerében általában nagy szerepe van a bemosó csapadéknak. Az idén az ilyen típusú kezelések jól sikerültek. A posztemergens (kelés utáni) kezelések közül azok a legjobbak, amelyekben az eső hatására talajba mosódó terbutilazin hatóanyagot is tartalmaztak. Több ilyen összetételű ajánlata is van a DuPont-nak. Közülük egyik legjobb kombináció az itt is alkalmazott Principal+Succesor T, amelyben az első partner nikoszulfuron+rimszulfuron összetételű, míg a második termék hatóanyaga a petoxamid+terbutilazin. A jó gyomirtó hatás a kezdeti gyors perzselésben, majd a terbutilazinnak köszönhetően a talajon keresztül is ható tartós herbicidhatásnak tudható be. Engedélyezés előtt álló új fejlesztés a Principal+dikamba hatóanyag kombináció, amely az évelő kétszikűek ellen hatásos, illetve az ugyancsak kísérleti stádiumban lévő Principal+mezotrion együttese.

Az utóbbi évtizedben felfutott hazai napraforgó-termesztésben a vállalatcsoport másik tagja, a Pioneer is érintett.

– A kísérleti téren a Pioneer legújabb napraforgóhibridjei is láthatók. Ismeretes, hogy a Pioneer rövid időn belül leváltja a heterozigóta Exp-ress-toleráns napraforgót homozigóta formára. Ez azt jelenti, hogy, mind az apai, mind az anyai vonalak tartalmazzák majd a toleranciát biztosító gént. Ez a nemesítési haladás a vegyszeres gyomirtásban is megteremti az előrelépés lehetőségét. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis a preemergens egyszikűirtó herbicid kijuttatása után következett az Express 50 SX posztemergens használata. Az új homozigó-

ta hibridek esetében mindez együtt, egy menetben, posztemergensen történhet. További kérdés és fejlesztési feladat, hogy milyen hatóanyag hozzáadása célszerű az Expresshez a parlagfű elleni hatás fokozása érdekében.

A napraforgótáblák mostanában érik el azt a növényfejlettséget, amikor a betegségek elleni védelemre is gondolni kell.

– A 6-8 levélpáros állapotban meg kell kezdeni a megelőző jellegű védekezést a diaporte és egyéb betegségek ellen. Száraz években sokan csak ezt az egy kezelést végzik el, bízva a természet betegségkorlátozó erejében és természetesen a takarékosság miatt. Ez az első védekezés semmiképpen nem hagyható el, mert a hangsúly itt a megelőzésen van. Amikor már láthatók a tünetek, elkéstünk a védekezéssel. Erre a célra a jól ismert Alert Sun (Alert Solo+Tanos) fungicidcsomagot javasoljuk, a benne lévő termékeket tankkeverék formában kijuttatva. A második permetezés ideje az ún. csillagbimbós – virágzás kezdete – állapot, amikor a Tanos-t (cimoxanil+famoxadon) ajánljuk. Érdemes megemlíteni az idei év egy szakmai érdekességét: sok helyen tapasztaltuk a napraforgó-peronoszpóra primér tüneteit. Ennek feltehetően az az oka, hogy a vetőmagon lévő csávázószer a sok eső nyomán a talajban leoldódott, s a védő hatás csökkent. A primér tüneteket mutató növényekről másodlagos, szekunder fertőzés alakult ki az állományokban.

(P. G.)

no