meggy

A magyar tengeren és a Homokhátságban jár a népszerűsítő akció.
A gyümölcsültetvények olyan beruházások, amelyek sikerességét a károsítók elleni védekezés döntően befolyásolja.