A sikeres és hatékony permetezés kulcsa: a jó kijuttatástechnikát biztosító fúvókák

Mottó: A legkorszerűbb permetezőgéppel és a legjobb növényvédő szer alkalmazásával végzett permetezés is lehet sikertelen, ha nem megfelelő fúvókát alkalmaznak.

Széleskörű hazai és külföldi felmérések bizonyítják azt a közismert tényt, hogy a növényvédelem a termesztéstechnológia egyik alapeleme, amelynek sikere a termés mennyiségét, minőségét – és ezáltal a gazdálkodás eredményességét is alapvetően meghatározza. Emellett azon „apróságot” sem szabad elhanyagolni, hogy a növényvédelem minősége a kijuttatott permetezőszer környezetünkre gyakorolt hatását is nagymértékben befolyásolja.

Napjainkban kiváló növényvédő szerek vannak forgalomban, amelyekkel még a legszélsőségesebb és legnehezebb növényvédelmi helyzetekben is biztosan meg lehet védeni a kultúrnövényt, ha jó kijuttatástechnikával végezzük el ezt a tevékenységet.

Sajnos ennél a pontnál meg kell jegyezni azt a negatívumot is, hogy0 sem a felhasználók, sem a gépgyártók, illetve a szakmai irányítók nem ismerték fel kellőképpen azt a tényt, miszerint a permetezésnél a tényleges munkát az általában „elhanyagolható” tényezőként kezelt permetezőfúvóka végzi.


1. ábra

Kopott, sérült, nem megfelelő minőségű, az adott kezeléshez nem megfelelően kiválasztott fúvókával a védekezés sikertelen lesz. Ilyen eseteknél nem várható el, hogy a növényvédő szer kifejti potenciális hatékonyságát, mert a permetlében lévő hatóanyag nem megfelelő módon (cseppméret, eloszlás) jut el a védendő növényfelületre vagy a talajra. Sok esetben az ilyen permetezés környezetszennyező hatása nagymérvű lehet. A szerhasznosulás egyes felmérések szerint akár 50% alatt marad.


2. ábra


3. ábra

Nagyon fontos lenne, hogy a kicsit „szakállas” szlogen, amely a kijuttatott lé mennyisége alapján történő fizetés idejében kelt szárnyra, miszerint „Nem a permetezés a fontos, hanem a kijuttatás”, a feledés homályába merülne.

Az előzőekben ismertetett negatívumok sajnos jelen vannak a hazai növényvédelemnél, de az elkövetkezendőkben néhány gondolatot és fogódzkodót ajánlunk, amelyekkel a káros hatások kiküszöbölhetővé tehetők, és védekezésünk hatékonysága, a szerhasznosítás javulni fog.


4. ábra

A sikeres permetezést, a kezelés eredményességét több tényező is befolyásolja:

1. Megfelelő permetszer, amely képes kifejteni az elvárt biológiai hatást.

2. A kijuttatás helyes időpontjának meghatározása a következők figyelembe vételével:

 • a növényzet fejlettségi állapota,
 • rovarkártétel,
 • növénybetegségek milyensége, a fertőzés mértéke,
 • a rovarkártétel, a betegségek és a gyomszennyezettség állapota,
 • a klimatikus viszonyok,
 • a permetezés minősége.

3. Megfelelő permetezőberendezés, amely képes eljuttatni a permetlevet a célfelületre (szín-fonák, talaj, stb.).

4. Olyan szakember, aki képes egyrészt a megfelelő permetszer és az optimális kijuttatási időpont megválasztására. Másrészt képes a permetezés optimális körülményeinek (fajlagos szórásmennyiség, nyomás, cseppméret, haladási sebesség, stb.) és a permetezőeszköz minden elemének, megfelelő állapotának és működésének a biztosítására.

Ezen feltételek teljesítésének mi most csak egy nagyon kis szegmensével foglalkozunk. Az alábbiakban a megfelelő fúvókák kiválasztásához adunk iránymutatást néhány pontban. A jól megválasztott típusú, méretű, megfelelő cseppmérettel rendelkező fúvóka a permetező hatékonyságát, minőségét alapvetően befolyásolja.


5. ábra

A fúvókák alapvető jellemzői kijuttatástechnikai szempontból:

 • az áteresztett folyadékmennyiséggel jellemzett teljesítmény,
 • szórásszög,
 • szórásegyenletesség (szórókeretben),
 • cseppméretek eloszlása,
 • fedettség a célfelületen,
 • elsodródással szembeni érzékenység.

Ajánlás az elvégzendő permetezési munkához szükséges fúvóka kiválasztási menetéhez:

 • Először is alapképletek segítségével meghatározzuk 1 db fúvóka szórásteljesítményét az üzemi paraméterek alapján:

Szántóföldi gépeknél

1 db fúvóka szórásteljesítménye (l/min)=szórásmennyiség (l/ha)×sebesség (km/h)×fúvókák osztástávolsága (cm)/60000

Ventilátoros ültetvénypermetezőknél

A szóróíven levőösszes fúvóka szórásteljesítménye (l/min) = sortávolság (m) x l/ha x sebesség (km/h) / 600

Egy fúvóka teljesítménye=(l/min) összes szórásteljesítmény (l/min) /fúvókák száma

 • A kezelendő kultúra és a kijuttatandó vegyszer ismeretében meg kell határozni az alkalmazandó fúvóka csepptartományát, a „permetezési minőséget”.
 • A fúvóka permetezési minőségének „legjobb” kifejezője a kipermetezett mennyiséghez viszonyított, térfogati közepes cseppmérő (VMD). Ezzel adható meg az elsodródással szembeni érzékenység, és ennek alapján választunk fúvókát a célzott kijuttatáshoz (1-es és 2. ábra).
 • Miután az előző két paramétert ismerjük, így a gyártók által ajánlott fúvókák közül ki kell választani a céljainknak legjobban megfelelő típust (3-as ábra).
 • Természetesen fontos figyelembe venni, hogy milyen időjárási viszonyok között végezzük munkánkat, így nagyon ügyeljünk arra, hogy a lehetséges elsodródást minimalizáljuk.
 • Ha már megvan a céljainknak megfelelő típusú fúvóka, meg kell határozni a felhasználási paraméterek alapján (haladási sebesség, üzemi nyomás) a fúvóka méretét is, amihez a gyártók könnyen kezelhető táblázatokat biztosítanak a felhasználók számára (4. ábra).
 • A fúvókák megrendelésénél, vásárlásánál figyeljünk arra, hogy az adott fúvókán a feliratok megfelelőek legyenek (5-ös ábra).
 • Régi fúvókáink ellenőrzéséhez szükséges eszközök: fúvókaátfolyás-mérő, fúvókaszóráskép-vizsgáló, kalibrált mérőpohár, szélsebességmérő, fúvókatisztító kefe, vízérzékeny papír (fedettség, cseppméret).
 • Kopott (10%-kal nagyobb a szállítási teljesítmény a gyári újhoz képest és egymáshoz viszonyítva), sérült fúvókáknál minden esetben szükséges a csere teljes keretszélességben, mert néhány darab cseréje esetén súlyos szállítási, permetezési, környezetszennyezési, munkaminőségi problémák léphetnek fel. Az új, ill. kopott, sérült fúvókák furatának ábráját és a keresztirányú szórásegyenletességet a 6. ábrán szemléltetjük.
 • Nagyon fontos követelmény, hogy kopott fúvókák cseréjénél ugyanolyan méretű fúvókát kell a gépre szerelni, mint az eredeti volt, mert ellenkező esetben a permetezőgép kalibrálása nem lesz szabályos.
 • A szórókeretre szerelt fúvókák esetében a szórásteljesítmény már csak ±5%-kal térhet el. Nagyobb értéknél cserélni kell.
 • Nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időszakban (műszaki vizsgálatoknál) a fedettséget befolyásoló keresztirányú szórásegyenletesség szántóföldi keretes gépeknél. Ennek a mérőszáma a variációs együttható, amely nem haladhatja meg a 7%-ot a fúvóka gyártója által megadott permetezési magasságban, de nem haladhatja meg a 9%-ot ezen magasság felett és alatt sem. ‑ Ventilátoros permetezőgépeknél a vertikális elosztási együtthatóra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
 • Elengedhetetlen követelmény minden gépnél az is, hogy a fúvókák eltömődésének (dugulásának) elkerülése végett az adott fúvóka méretéhez előírt és ahhoz igazodó rácsméretsűrűségű (Mesh-számú) szórófejszűrőt kell alkalmazni minden egyes szórófejnél.


6. ábra

Az előzőekben – a teljesség igénye nélkül – foglalkoztunk a permetezőgépek munkaminőségét alapvetően meghatározó fúvókakiválasztással és annak ismérveivel.

Ha ezeket az alapszabályokat betartjuk, akkor már nagy lépést tettünk a permetezési technológiák hatékonyságának növelése irányában.

SZERZŐ: HUSZÁR JENŐ • FARMCENTER KFT.

Ezeket olvasta már?

A cukorrépa-termesztés jövedelmezőségét a vírusbetegségek fellépése és kártétele is döntően befolyásolja.
Az új HARDI NAVIGATOR „i” permetezőgépek kiemelkedő intelligens permetezési funkciókat kínálnak.
24. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum Debrecenben
Az új kártevők és betegségek nagy kihívás elé állítják a növényvédelmi szakembereket
Elérhető a Nufarm friss növényvédelmi kézikönyve
A Nufarm letölthető termékkatalógusa mindazt az információt részletesen tartalmazza, amelyre önnek szüksége lesz 2020-ban a növényvédelmi feladatok összeállításához.