A sikeres és hatékony permetezés kulcsa: a jó kijuttatástechnikát biztosító fúvókák

Mottó: A legkorszerűbb permetezőgéppel és a legjobb növényvédő szer alkalmazásával végzett permetezés is lehet sikertelen, ha nem megfelelő fúvókát alkalmaznak.

Széleskörű hazai és külföldi felmérések bizonyítják azt a közismert tényt, hogy a növényvédelem a termesztéstechnológia egyik alapeleme, amelynek sikere a termés mennyiségét, minőségét – és ezáltal a gazdálkodás eredményességét is alapvetően meghatározza. Emellett azon „apróságot” sem szabad elhanyagolni, hogy a növényvédelem minősége a kijuttatott permetezőszer környezetünkre gyakorolt hatását is nagymértékben befolyásolja.

Napjainkban kiváló növényvédő szerek vannak forgalomban, amelyekkel még a legszélsőségesebb és legnehezebb növényvédelmi helyzetekben is biztosan meg lehet védeni a kultúrnövényt, ha jó kijuttatástechnikával végezzük el ezt a tevékenységet.

Sajnos ennél a pontnál meg kell jegyezni azt a negatívumot is, hogy0 sem a felhasználók, sem a gépgyártók, illetve a szakmai irányítók nem ismerték fel kellőképpen azt a tényt, miszerint a permetezésnél a tényleges munkát az általában „elhanyagolható” tényezőként kezelt permetezőfúvóka végzi.


1. ábra

Kopott, sérült, nem megfelelő minőségű, az adott kezeléshez nem megfelelően kiválasztott fúvókával a védekezés sikertelen lesz. Ilyen eseteknél nem várható el, hogy a növényvédő szer kifejti potenciális hatékonyságát, mert a permetlében lévő hatóanyag nem megfelelő módon (cseppméret, eloszlás) jut el a védendő növényfelületre vagy a talajra. Sok esetben az ilyen permetezés környezetszennyező hatása nagymérvű lehet. A szerhasznosulás egyes felmérések szerint akár 50% alatt marad.


2. ábra


3. ábra

Nagyon fontos lenne, hogy a kicsit „szakállas” szlogen, amely a kijuttatott lé mennyisége alapján történő fizetés idejében kelt szárnyra, miszerint „Nem a permetezés a fontos, hanem a kijuttatás”, a feledés homályába merülne.

Az előzőekben ismertetett negatívumok sajnos jelen vannak a hazai növényvédelemnél, de az elkövetkezendőkben néhány gondolatot és fogódzkodót ajánlunk, amelyekkel a káros hatások kiküszöbölhetővé tehetők, és védekezésünk hatékonysága, a szerhasznosítás javulni fog.


4. ábra

A sikeres permetezést, a kezelés eredményességét több tényező is befolyásolja:

1. Megfelelő permetszer, amely képes kifejteni az elvárt biológiai hatást.

2. A kijuttatás helyes időpontjának meghatározása a következők figyelembe vételével:

 • a növényzet fejlettségi állapota,
 • rovarkártétel,
 • növénybetegségek milyensége, a fertőzés mértéke,
 • a rovarkártétel, a betegségek és a gyomszennyezettség állapota,
 • a klimatikus viszonyok,
 • a permetezés minősége.

3. Megfelelő permetezőberendezés, amely képes eljuttatni a permetlevet a célfelületre (szín-fonák, talaj, stb.).

4. Olyan szakember, aki képes egyrészt a megfelelő permetszer és az optimális kijuttatási időpont megválasztására. Másrészt képes a permetezés optimális körülményeinek (fajlagos szórásmennyiség, nyomás, cseppméret, haladási sebesség, stb.) és a permetezőeszköz minden elemének, megfelelő állapotának és működésének a biztosítására.

Ezen feltételek teljesítésének mi most csak egy nagyon kis szegmensével foglalkozunk. Az alábbiakban a megfelelő fúvókák kiválasztásához adunk iránymutatást néhány pontban. A jól megválasztott típusú, méretű, megfelelő cseppmérettel rendelkező fúvóka a permetező hatékonyságát, minőségét alapvetően befolyásolja.


5. ábra

A fúvókák alapvető jellemzői kijuttatástechnikai szempontból:

 • az áteresztett folyadékmennyiséggel jellemzett teljesítmény,
 • szórásszög,
 • szórásegyenletesség (szórókeretben),
 • cseppméretek eloszlása,
 • fedettség a célfelületen,
 • elsodródással szembeni érzékenység.

Ajánlás az elvégzendő permetezési munkához szükséges fúvóka kiválasztási menetéhez:

 • Először is alapképletek segítségével meghatározzuk 1 db fúvóka szórásteljesítményét az üzemi paraméterek alapján:

Szántóföldi gépeknél

1 db fúvóka szórásteljesítménye (l/min)=szórásmennyiség (l/ha)×sebesség (km/h)×fúvókák osztástávolsága (cm)/60000

Ventilátoros ültetvénypermetezőknél

A szóróíven levőösszes fúvóka szórásteljesítménye (l/min) = sortávolság (m) x l/ha x sebesség (km/h) / 600

Egy fúvóka teljesítménye=(l/min) összes szórásteljesítmény (l/min) /fúvókák száma

 • A kezelendő kultúra és a kijuttatandó vegyszer ismeretében meg kell határozni az alkalmazandó fúvóka csepptartományát, a „permetezési minőséget”.
 • A fúvóka permetezési minőségének „legjobb” kifejezője a kipermetezett mennyiséghez viszonyított, térfogati közepes cseppmérő (VMD). Ezzel adható meg az elsodródással szembeni érzékenység, és ennek alapján választunk fúvókát a célzott kijuttatáshoz (1-es és 2. ábra).
 • Miután az előző két paramétert ismerjük, így a gyártók által ajánlott fúvókák közül ki kell választani a céljainknak legjobban megfelelő típust (3-as ábra).
 • Természetesen fontos figyelembe venni, hogy milyen időjárási viszonyok között végezzük munkánkat, így nagyon ügyeljünk arra, hogy a lehetséges elsodródást minimalizáljuk.
 • Ha már megvan a céljainknak megfelelő típusú fúvóka, meg kell határozni a felhasználási paraméterek alapján (haladási sebesség, üzemi nyomás) a fúvóka méretét is, amihez a gyártók könnyen kezelhető táblázatokat biztosítanak a felhasználók számára (4. ábra).
 • A fúvókák megrendelésénél, vásárlásánál figyeljünk arra, hogy az adott fúvókán a feliratok megfelelőek legyenek (5-ös ábra).
 • Régi fúvókáink ellenőrzéséhez szükséges eszközök: fúvókaátfolyás-mérő, fúvókaszóráskép-vizsgáló, kalibrált mérőpohár, szélsebességmérő, fúvókatisztító kefe, vízérzékeny papír (fedettség, cseppméret).
 • Kopott (10%-kal nagyobb a szállítási teljesítmény a gyári újhoz képest és egymáshoz viszonyítva), sérült fúvókáknál minden esetben szükséges a csere teljes keretszélességben, mert néhány darab cseréje esetén súlyos szállítási, permetezési, környezetszennyezési, munkaminőségi problémák léphetnek fel. Az új, ill. kopott, sérült fúvókák furatának ábráját és a keresztirányú szórásegyenletességet a 6. ábrán szemléltetjük.
 • Nagyon fontos követelmény, hogy kopott fúvókák cseréjénél ugyanolyan méretű fúvókát kell a gépre szerelni, mint az eredeti volt, mert ellenkező esetben a permetezőgép kalibrálása nem lesz szabályos.
 • A szórókeretre szerelt fúvókák esetében a szórásteljesítmény már csak ±5%-kal térhet el. Nagyobb értéknél cserélni kell.
 • Nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időszakban (műszaki vizsgálatoknál) a fedettséget befolyásoló keresztirányú szórásegyenletesség szántóföldi keretes gépeknél. Ennek a mérőszáma a variációs együttható, amely nem haladhatja meg a 7%-ot a fúvóka gyártója által megadott permetezési magasságban, de nem haladhatja meg a 9%-ot ezen magasság felett és alatt sem. ‑ Ventilátoros permetezőgépeknél a vertikális elosztási együtthatóra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
 • Elengedhetetlen követelmény minden gépnél az is, hogy a fúvókák eltömődésének (dugulásának) elkerülése végett az adott fúvóka méretéhez előírt és ahhoz igazodó rácsméretsűrűségű (Mesh-számú) szórófejszűrőt kell alkalmazni minden egyes szórófejnél.


6. ábra

Az előzőekben – a teljesség igénye nélkül – foglalkoztunk a permetezőgépek munkaminőségét alapvetően meghatározó fúvókakiválasztással és annak ismérveivel.

Ha ezeket az alapszabályokat betartjuk, akkor már nagy lépést tettünk a permetezési technológiák hatékonyságának növelése irányában.

SZERZŐ: HUSZÁR JENŐ • FARMCENTER KFT.

Ezeket olvasta már?

A Nufarmer Magazin 27. számának fő témája az őszi kalászosok és a repce (pdf)
Ingyenesen letölthető kiadványunk cikkeiből ötleteket meríthet az őszi munkálatok hatékony elvégzéséhez.
A BASF újfejlesztésű gombaölő készítménye, a Delan® Pro kitűnőre vizsgázott az egri szőlőkben
A Delan® Pro szőlőperonoszpóra elleni hatékonysága: csillagos ötös.
A videós tartalmaké a jövő
Az emberi agy képekben gondolkodik, nem meglepő hát, hogy sok esetben könnyebben befogadhatónak találjuk a videókban közzétett szakmai információkat.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
Meghívó országos felmérésre értékes ajándékokkal és érdekes információkkal.