A MEGFOSZ is részt vesz az európai traktorforgalmazók márkaelégedettségi indexének meghatározásában

A CLIMMAR, azaz az Európai Mezőgazdasági Gépkereskedők Szövetsége 2011 óta több országra kiterjedően felmérést készít a gépkereskedők körében annak megállapítása céljából, hogy milyen mértékben elégedettek traktorgyártó beszállítóik tevékenységével és szolgáltatásaival. E szervezetnek hazánkból a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) tagja, továbbá a CLIMMAR Statisztikai Bizottságának aktív közreműködője.

Ennek eredményeként 2018-tól a magyar gépforgalmazók adatszolgáltatásukkal segítik a traktorforgalmazók márkaelégedettségi indexének (DSI) megbízhatóbb alapokra helyezését, illetve a szélesebb körű adatszolgáltatást.

A 2018-as felmérés alapján megállapítható, hogy a vezető traktormárkák elégedettségi mutatójának értéke a korábbi évihez viszonyítva enyhén emelkedett, és a dobogós helyezettekre a színvonalbeli kiegyenlítődés jellemző.

2018-ban a DSI (Dealer Satisfaction Index) meghatározása immár 10 országra (Magyarországgal együtt Ausztria is „új belépőnek” számít), 931 kereskedőre (1. táblázat), valamint 10 európai vezető mezőgépmárkára terjedt ki. (2. táblázat).

Az új adatszolgáltatói elektronikus rendszer bevezetése megkönynyítette az adatok feldolgozását, azonban némileg hátráltatta a válaszadókat, hiszen míg a korábbi években a nyolc országból 1100-1200 körüli számú válaszadó vett részt a felmérésben, addig ez évben ez a szám 931-re csökkent, azaz az előző évihez viszonyítva 19%-kal visszaesett. Mindez kedvezőtlen, hiszen a válaszadók száma determinálja az értékelés eredményességét, valamint a felmérés hitelességét. Az új belépőket tekintve Ausztriából 44, Magyarországról 28 forgalmazó mondta el véleményét beszállítójáról. Hazánkból elsősorban a Case IH, a John Deere, a Kubota, a Massey Ferguson, a Same és a Valtra kapott minősítést. Ez évben a legtöbb, 90 feletti minősítés a Deutz, a Fendt és a Case IH márkával kapcsolatban, a legkevesebb (43 db) a Same-hoz kötődően érkezett.


1. táblázat. Az egyes országokból érkezett válaszok száma, illetve – az ez évben bevezetett online kérdőív miatt – a válaszadók számát illető megtorpanás

Az értékelés több területre terjedt ki:

 1. márkaimázs, illetve ismertség,
 2. márkához kapcsolódó marketing,
 3. alkatrészek terén kifejtett marketing, azaz márkavédelem az utángyártott alkatrészekkel szemben,
 4. a garanciával, ill. az értékesítés utáni szerviztevékenységgel kapcsolatos gyártói magatartás,
 5. informatikai szolgáltatások színvonala,
 6. reklám és terméktámogatás, azaz a gyártó hozzájárulásának mértéke a forgalmazók reklámköltségeihez,
 7. fizetési feltételek és adminisztráció,
 8. a gyártó által szervezett tréningprogramok színvonala, azok ár/érték aránya,
 9. menedzsment, illetve a gyártó stratégiájának realitása és annak kommunikációja,
 10. gyártói-kereskedői kapcsolattartás minősége,
 11. jövedelmezőséghez való hozzájárulás,
 12. a szállítók szolgálatkészsége a gyenge pontok kijavításában,
 13. pénzügyi finanszírozásban nyújtott segítség,
 14. lopásvédelmi megoldások.


2. táblázat. A vizsgált (domináns) márkákra érkezett szavazatok országonként (forrás CLIMMAR)


1. ábra. A gépkereskedők egyes márkákra vonatkozó elégedettségi indexe (forrás: CLIMMAR)

A CLIMMAR a válaszok kiértékelését követően a kereskedők összesített elégedettségi indexe alapján rangsorolja az egyes márkákat (1. ábra).

Az összesített kereskedői elégedettségi mutatóban, immár a tízes listában, a korábban vezető Kubota mellé felzárkózott a korábbi második Fendt, és így fej-fej mellett birtokolják az első helyet. A harmadik helyet illetően nem történt változás az elmúlt évhez viszonyítva; ezt egyrészt a Valtra tudhatja magáénak, azonban nagy előrelépést tett a John Deere, amely gyártó szintén feljött a harmadik helyre, beelőzve a korábban harmadik helyet tulajdonló Claast. Ötödik a három pozíciót javító Case IH, hatodik a Claas, a New Holland változatlanul a hetedik. Rontott pozícióján a Massey Ferguson, amelyik nyolcadik a rangsorban. A sort az elmúlt évhez hasonlóan a Deutz és a Same zárja.

A 2018-as DSI-felmérés alapján megállapítható, hogy a vezető márkák között tapasztalható szoros verseny folytatódott, hiszen amíg az elmúlt évben a harmadik helyen alakult ki holtverseny, idén a pontegyezőség az első helyen végzett márkák között is megfigyelhető.

A vezető mezőgépmárkák elégedettségi mutatójának összesített értéke az előző évihez viszonyítva javult, így az idei átlag 12,7 pont. A kapott pontszámokat illetően, a maximálisan adható 18 pontból a legjobbnak minősített Kubota és Fendt 14,5-14,5 pontot tudhat magáénak, amely mintegy 80%-os elégedettségi értéket jelent. Őket követik a harmadik helyezettek, 13,4 ponttal (75%-os elégedettség). A középmezőny szereplői 12,1-12,7 ponttal (mintegy 70%-os érték) jellemezhetők. A sereghajtók pontszámai10,4 és 11,2 pont között vannak, ami megközelítőleg 60%-os eredményt jelent.

Az egyes részterületeken kivétel nélkül az első helyezett Kubota és Fendt osztozott a legjobb eredményeken. A Fendt a márkaimázs, a marketing, menedzsment- és gyártói stratégia, a jövedelmezőséghez való hozzájárulás és a lopásvédelmi megoldások, míg a Kubota az alkatrészek terén kifejtett marketing, a garanciával kapcsolatos gyártói magatartás, az informatikai szolgáltatások színvonala, a reklám és terméktámogatás, a fizetési feltételek, a tréningprogramok, a kapcsolattartás minősége, a gyenge pontok kijavításában tanúsított szolgálatkészsége és a pénzügyi finanszírozásban nyújtott segítség terén bizonyult legjobbnak.

Megfigyelhető, hogy a vezető és a sort záró márka között a különbség 4,1 pont, amely 0,3 ponttal nőtt az elmúlt évhez viszonyítva, s mértéke közel 23%. Mindez arra figyelmeztet, hogy mérhető különbségek lehetnek egyes márkák szolgáltatási színvonalai között. A középmezőnyt alkotó márkák közötti eltérés csupán 0,6 pont (3,5%), míg a dobogósok között 1,1 pontnyi különbség tapasztalható (6%), ami a középmezőnyben és az élmezőnyben is kiélezett versenyre és a szolgáltatás színvonalában lévő, olykor alig érezhető eltérésekre, koncentrálódási folyamatra utal.

Ha az adott traktormárkák esetében a minősítő pontszámok elmúlt egy évben történt változását tekintjük, megállapítható, hogy jelentősebb előrelépést a Fendt, a Valtra, a John Deere és a Case IH tudhat magáénak. Őket követi az első helyet birtokló Kubota, amelynek mutatója az elmúlt időszakban nem változott. A Massey Ferguson megítélése változott leginkább kedvezőtlenül az elmúlt periódusban, míg a Claas, a New Holland, a Deutz és a Same minősítése kismértékben romlott (2. ábra).


2. ábra. A traktormárkák kumulált minősítő pontszámának változása 2017 és 2018 között (forrás: CLIMMAR)

Amennyiben a felmérés kezdetétől, 2011-től kezdődően tekintjük át az egyes márkák mutatóinak változását, jól látható, hogy legjelentősebb fejlődésen a Same ment keresztül, mintegy 1,7 ponttal javítva korábbi megítélésén. Javuló tendenciát tudhat magáénak a Case IH és a John Deere is, igaz, annak mértéke csupán 0,1-0,2 pont. A New Holland pontszáma változatlan. Ellenben a többi traktormárka veszített minősítéséből, s változó mértékben, de 0,3-1,7 pontot csökkent megítélésük értéke az elmúlt hét évben. Egyedül a Kubotának, mint új belépőnek a minősítés-változása nem mutatható ki, hiszen esetében nem rendelkezünk 2011-es adatokkal (3. ábra).

A felmérés és az azt koordináló Európai Mezőgazdasági Gépkereskedők Szövetségének célja, hogy javuljanak a gyártók és a forgalmazók közötti kapcsolatok, szorosabbá váljon az ellátási lánc szereplőinek együttműködése, a gépek forgalmazása, valamint az ezzel kapcsolatos financiális, képzési, informatikai, logisztikai háttér kifinomultabbá váljon, aminek a végfelhasználó vevők is mindenképpen hasznát látják.

3. ábra. A traktormárkák kumulált minősítő pontszámának változása 2011 és 2018 között (forrás: CLIMMAR)

SZERZŐ: DR. MAGÓ LÁSZLÓ • SZIE GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR, GÖDÖLLŐ

no