Érvényesítse őstermelői igazolványát a jogfolytonosságért!

Annak érdekében, hogy az őstermelői jogviszony folyamatos és az őstermelőként történő értékesítési tevékenység továbbra is jogszerű legyen, március 20-ig érvényesíteni kell az őstermelői igazolványokat.

Az Agrárminisztérium és a Pénzügyminisztérium támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azon javaslatát, hogy az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlap kiváltása nélkül is érvényes legyen. Ennek bevezetésére várhatóan csak 2021-től kerülhet sor, ezért az igazolvány továbbra is csak akkor érvényes, ha az és a hozzá tartozó betétlap egyidejűleg hatályos.

Azok az őstermelők, akik még nem rendelkeznek a 2020-as adóévre vonatkozó betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2020. március 20-ig kérelmezhetik. Amennyiben a megadott határidőn belül váltják ki a betétlapot, úgy az igazolvány érvényessége 2020. január 1-jéig visszamenőleges, amivel biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.

A kamarai ügyfélszolgálati irodában az ügyintézéshez érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumra és az őstermelői igazolványra van szükség. Közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell jelenniük az ügyintézés során.

Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Az őstermelői igazolvány érvényesítése és bevonása továbbra is díjmentes.

Ezeket olvasta már?

Most igazán fontos a piaci szereplők etikus viselkedése
A NAK fontos célkitűzése – jelen helyzetben is –, hogy aktívan közreműködjön a rendezett piaci viszonyok fenntartásában!
Felmérést készít a NAK a járvány gazdasági hatásairól
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezúton megkéri a tagokat, hogy lehetőleg minél többen töltsék ki a kérdőívet!
Szigorodik a kamarai ügyfélfogadás
A koronavírus terjedésének megakadályozása miatt a falugazdászok csak a kijelölt irodákban fogadják személyesen az ügyfeleket.
A szántóterületek árai még magasabbak, tavaly átlagosan 1,72 millió forintért lehetett venni egy hektárt, ami az előző évihez képest 10,93 százalékos emelkedést jelent.