Hirdetés

Érdekli a Biológiai talajerő-gazdálkodás?

A képzés célja az intenzív műtrágya- és peszticid-felhasználás helyett alternatív és környezetbarát és olcsóbb megoldások alkalmazásának bemutatása az ez iránt érdeklődő szakemberek részére, az ökológiai gazdálkodásra történő átállás lehetőségeinek bemutatása. A képzés azon földhasználók részére is hasznos ismereteket nyújt, akik a földhasználatuk racionalizálását, talajaik javítását, a talajdegradációs folyamatok megállítását, megelőzését tűzték ki célul.

A részvétel feltételei:

  • biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök szakon: a képzésben agrár képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
  • biológiai talajerő-gazdálkodási szakember szakon: a képzésben természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy talajerő-gazdálkodási szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

  • talajerő, talajtermékenység (talajtan, agrokémia, növénytáplálás, talajökológia, talajvédelem, földműveléstan) (25 kredit);
  • talajerő-gazdálkodás (termésnövelők, talajjavítás, közegek, módszerek) (25 kredit);
  • szakdolgozat készítés (10 kredit).

A képzés jellemzői

Kezdete: 2020. február 10.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 200.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
  • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2020. január 20. éjfél

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Pacsutáné dr. Biró Borbála egyetemi tanár
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7465
E-mail: Biro.Borbala@kertk.szie.hu
Tanszéki honlapon ide kattintva

 

Ezeket olvasta már?

 Érdekli a Biológiai talajerő-gazdálkodás?
Még nem késő! Január 20. éjfélig lehet jelentkezni!
A fiatal kutatónak az ipari paradicsom öntözési igényével kapcsolatos tudományos munkáját Wolfgang Kessler kutatási díjjal ismerték el.
Egymást érik a GMO-rendezvények
Nem foglal állást a következő konferencia a különféle technológiák közt.
Szerviz szerelő kollégát keres az Amazonen-Werke Kft.
A mezőgazdasági gépforgalmazás piacán ismert és sikeres Amazonen-Werke Kft. keresi új kollégáit.