Biopreparátumok szerepe terméketlen talajon, fűtetlen paprikahajtásban

Napjainkban a korszerű paprikahajtatás fűtött és automatizált rendszerek segítségével, a talaj kiiktatásával zajlik. A talaj nélküli termesztés növényvédelmi technológiája ugyan biológiai alapokon nyugszik, a növények tápanyag-utánpótlását azonban műtrágyákkal oldják meg. Ezért ezt a technológiát semmiképpen sem nevezhetjük biotermelésnek!

 


1-2. kép. Fent S. griseoviridis-, lent a B. subtilis-kezelés által gátolt kórokozótelepek a 8. napon, Budapest, 2014 (fotó: dr. Nagy Géza)

Mostani cikkünkkel elsősorban azokat az ökológiai termelőket szeretnénk segíteni, akiknél nagyrészt inkább nem optimális klimatikus viszonyok uralkodnak (fűtés hiányában), valamint kevésbé jók a talajaik fizikai, kémiai és biológiai adottságai. Csak olyan természetes anyagokat kívánunk bemutatni, amelyeket használtunk, és amelyek kutatásaink, tapasztalataink alapján bizonyítottak; több éve hatásosan működnek saját vegyszermentes gazdaságunkban.

A biogazdálkodás alatt lévő területek

2017-ben kb. mintegy 51 millió hektáron folytattak ökológiai gazdálkodást szerte az egész Földön, és megközelítőleg 75 milliárd euró értéket termeltek meg az így hasznosított területen. Európában a legnagyobb, ökológiai művelés alatt álló területek Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Litvániában, Lengyelországban és Lettországban találhatóak. Magyarországon az esetek döntő többségében az ökotermeléssel foglalkozó termelők viszonylag kicsi (1-5 ha) területen gazdálkodnak. A KSH 2017-es adatai szerint a termelők 199 683 hektáron folytatnak ökológiai művelést hazánkban.

A biotermékek piaca

Európa legnagyobb piaca Németország, Franciaország, ahol viszonylag magas a biotermékek iránti kereslet. Svájc a legnagyobb fogyasztó; itt az egy főre eső éves fogyasztás 260 euró feletti. A gazdagabb európai országokban sokkal nagyobb a biotermékek iránti fizetőképes kereslet.

A minősített ökológiai termékek árszínvonala általában magasabb a szokványos termékek árához képest, ez az ár azonban országonként és piaconként is eltérő lehet. A biotermékek magasabb árszínvonala miatt a keresleti szegmens elég szűk, s ez főleg a szegényebb kelet-európai országokra jellemző, ahol nincs elég fizetőképes vásárló. A biotermékek ára kulcskérdés, hiszen nem minden fogyasztó tudja a viszonylag magas felárakat kifizetni. Az ökotermékek magas ára szinte minden fogyasztói rétegnél gátja a keresletnek. Azok a vásárlói rétegek, akik megengedhetik maguknak a bioélelmiszerek fogyasztását, többnyire magas jövedelemmel rendelkeznek.

A biotermelés során felmerülő nehézségek

Az ökológiai termesztés során nem használhatóak szintetikus műtrágyák, ill. hozamfokozó tápanyagpótló készítmények. Éppen ezért az organikus termelésből származó növények termésprodukciója lényegesen kisebb, mint a konvencionális termesztésben lévő növények terméspotenciálja. A terméskorlátok mellett a biogazdálkodóknak számos egyéb nehézséggel is szembe kell nézniük. Például a gyomnövények leküzdése roppant nehéz feladat a termelésben. Ez különösen az átállási időben számottevő akadály. A gyomnövények elleni védekezés kiadásai az ökológiai zöldségtermesztésben akár a költségek 70%-át is kitehetik. A másik igen nagy nehézség a kártevők és kórokozók elleni megfelelő védelem, valamint a talaj tápanyagtartalmának fenntartása.

A nehézségek feloldása biopreparátumokkal

A biotermelő mindig egy „jól működő rendszerben” gondolkodik, ahol minden mikroorganizmusnak és állatfajnak megvan a szerepe! A legfontosabb szereplő a talaj, amelyre a termelő egy élő rendszerként tekint, hiszen egy viszonylag jó termőképességű talaj hasznos mikrobatömege meghaladhatja a 10 tonnát is hektáronként. Ezt a hatalmas mikroorganizmus-közösséget természetesen fent kell tartani, vagyis elengedhetetlen egy ökológiai körforgásban az évenkénti folyamatos szervestrágyázás. Amennyiben szerves trágya nem áll rendelkezésre, úgy természetesen hasznos magas szervesanyag-tartalmú hozamfokozók is beszerezhetők, amik engedélyezettek ökotermesztésben! A másik fontos rendszer, amit egy termelőnek el kell tudni készítenie, egy jól működő vetésforgó, amit aztán szigorúan fenntart. Mi a helyzet azokkal a hajtatólétesítményekkel, amelyeknél ez nem oldható meg? Létezik-e biológiai talajfertőtlenítés, ami ellensúlyozni tudja a kedvezőtlen növényvédelmi és hozambéli hatásokat, különös tekintettel a szklerotíniás betegségre, ami sok esetben meghiúsíthatja a paprikahajtatást. Véleményem szerint a biológiai talajfertőtlenítés szigorú prevencióval megvalósítható!

A növényvédelemben hasznos preparátumok

Vizsgálataink alapján a Trichodermagomba térparazitának tekinthető, mivel rendkívül gyors növekedésre képes, ezért ki tudja szorítani a káros patogéneket a talajból. Elveszi az életteret a betegségektől, ugyanakkor serkenti a paprika gyökérnövekedését. Számos tanulmány szerint hasznos a talajból fertőző betegségekkel szemben. 10 éve használjuka preparátumot, és kiváló védelmet nyújt a monokultúrás termesztésből adódódó nehézségek, károsítók ellen. A Trichodermákra jellemző, hogy erősen kolonizálják a gazdanövény gyökerét, s ezáltal egy szerzett ún. szisztemikus rezisztenciát, ellenálló-képességet keltenek a patogénekkel szemben. A preparátum alkalmazása évenként 20-30%-os termésnövekedést eredményez. A Coniothyrium gomba lényegében a szklerotíniás betegség kitartóképleteit parazitálja, azokat éli fel. A preparátumot érdemes ültetés előtt legalább 1,5 hónappal az adott területre kijuttatnunk! Saját kezdeményezésként próbáltuk a Streptomycesgriseoviridis baktériumot 2014-ben egyetemi tanulmányok során laboratóriumban vizsgálni szklerotíniás betegség ellen. Laboratóriumi körülmények között nagyon jól gátolta a betegség terjedését (1-2. kép). Külön érdekeség, hogy az engedélyokirat nem írja a S. griseoviridis hatását szklerotínia ellen, ugyanakkor bizonyítást nyert, hogy valóban gátolja a kórokozó terjedését, így ezt új tudományos eredményként értük el! Dr. Nagy Géza növényvédelmi szakemberrel vizsgáltuk meg a Bacillus subtilis baktériumot 2014-ben. Mivel szklerotíniás kórokozóra még nem vizsgálták, ezért rendkívül kíváncsiak voltunk az eredményre. A baktérium hasznos antibiotikumok termelése által fejti ki hatását. Laboratóriumban jól gátolta a kórokozó micéliumainak fejlődését (1-2. kép).

Kutatásaink szerint a B. subtilis jó hatású a szklerotíniás tőrothadásos hervadás ellen; mintegy 12%-os hozamnövekedést tudtunk elérni a preparátum segítségével fólia alatt. A B. subtilis által elért jó eredmények arra sarkalltak bennünket, hogy belevágjunk egy komplex vizsgálatba. Az ABiTEP GmbH. vállalat ügyvezetőjével, dr. Helmut Jungéval vettük fel a kapcsolatot, amelynek részeként egy különleges fermentált fajt, a B. amyloliquefaciens baktériumot vizsgáltuk. A preparátum rendkívül jól kivédte szinte az összes talajpatogént, valamint a növények magassága és a termésmennyiség 20%-kal meghaladta a nem kezelt növények hozamát. Érdeklődésünk, valamint szakmai aktivitás okán próbáltuk ki a Pythium oligandrum fajt. Vizsgálataink szerint a P. oligandrum jó a palántadőlés, valamint a szklerotíniás fertőzés ellen, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy mivel oospórás gombafaj, ezért hatását csak megfelelően vizes közegben tudja kifejteni! Termesztési körülmények között 15%-kal adtak több termést a kezelésben részesült parcellák. A P. oligandrum is képes a növény gyökerére tekeredni, következésképp növeli az általános ellenálló-képességet. Egyébként a faj nagyon jó paradicsomtermesztésben paradicsomvész ellen. Új megoldásokat is kerestünk, ezért a mikorrhiza gombák felé fordultunk – ezek közül két olyan fajt szeretnénk megemlíteni, amely jelentős növényvédelmi hatással is rendelkezik! Az egyik a Glomus intraradices, a másik gomba pedig a Glomus mosseae, amelyeket megfelelően használva jelentősen helyreállítható a talaj termőképessége. Külföldön elvégzett kutatás szerint a Glomus intraradices és a Trichodermagombával való együttes kezelés megduplázta a paprika gyökértömegét! Megfigyeléseink szerint a mikorrhiza és a Trichoderma gombával való kezelés akár 40-50%-os hozamnövekedéssel is járhat! Kellő szakértelemmel és különleges szerves-biostimulánsok alkalmazásával megoldhatóvá válhat a biológiai talajfertőtlenítés!


3. kép. A gyógynövényes preparátumok hatására a paprika erős, viaszos fényű, sötétzöld, bőrszerű leveleket nevel, Sárszentmihály, 2018  (fotó: Németh T.)

Az ökológiai növényvédelem nagyban támaszkodik a különböző növényi preparátumokra, ezeknek az anyagoknak fő célja a megfelelő növénykondíció fenntartása az ökológiai termelésben! Olyan gyógynövényeket mutatunk be, amelyek tapasztalataink szerint hasznosak és megkerülhetetlenek egy ökológiai termelő számára.

A klímaváltozás, valamint a stressz- hatások okán a kutatók felismerték, hogy a szilícium nagyban hozzájárul az ellenálló-képesség fokozásához. A szilíciummal, antistressz-anyagként jó eredmények érhetők el bizonyos biotikus és abiotikus hatások ellen. A szakemberek rámutattak, hogy a kezelt növényeknél az epidermiális bőrszöveti rész jóval erősebb lett, ezért egyre több olyan termék jelent meg a piacon, amely szilíciumtartalmánál fogva biostimulánsként fokozza a növények ellenálló-képességét a külső behatásokkal szemben. Ausztrál kutatók is bebizonyították, hogy ez az anyag riasztóan hat a rovarokra. Úgy vélték, hogy a kezelésben részesült növényeknél ún. „homokíz” tapasztalható, ez lehet az oka, hogy a kártevők elkerülték a kezelt parcellát.

Egy kiváló növény a mezei zsurló, hiszen különösen gazdag ásványokban, káliumban, kalciumban, valamint szilíciumban (10%), ami erősíti a növény bőrszövetét, ezáltal megfelelő hígításban hatékony a gombabetegségek, levéltetvek, atkák, sőt, tapasztalataink szerint töményebben alkalmazva még a tripsz ellen is. A zsurlókivonatok alkalmazása erős,
viaszosabb és fényesebb leveleket eredményez (3. kép). Szintén általánosan közismert a csalánlé növényekre gyakorolt kedvező hatása. Mivel ez sok vasat tartalmaz, ezért jó klórozisos élettani megbetegedés esetén, ugyanakkor hatással van a levéltetvekre és atkákra is. A körömvirág növényerősítő, és jól távol tudja tartani a káros rovarokat, vonzza a fátyolkákat, a levéltetvek természetes ellenségét. A gilisztaűző varádics tanaceton, ill. egyéb más hatóanyagainak köszönhetően nagyon jó rovarriasztó, beleértve a tripszeket, atkákat, tetveket, sőt még a hangyákat is. Az organikus növényvédelemben jó hasznot hoz – számos igen értékes hatóanyagának köszönhetően – a közönséges cickafark is, baktériumok és gombák ellen. A sarkantyúvirág hatékony lehet a mezei poloskáknál.

A bársonyvirág tiofén, valamint egyéb hatóanyagainak köszönhetően jó rovarriasztó, ráadásul citotoxikus hatása is érvényesül a kártevőkre. A meztelencsigát is távolt tudja tartani, és érdekes módon vonzza a fürkészdarazsakat. A koriander növényiillóolaj- (linalool-) tartalmának köszönhető, hogy szinte az összes károsítót (a gyomnövények kivételével) távol tudjuk tartani – természetesen megfelelő töménységben alkalmazva –, még a vándorpoloskát is. A linalool valójában egy olyan illóolaj, amely egy terpenoid típusú vegyület. A fólia felé forduló leveleknél, amelyek kevésbé kaptak a gyógynövény-preparátumokból, jelentkezett a tripsz szívogatásból származó (TSWV) paradicsom foltoshervadás-vírus (4. kép), meglá
tásunk szerint ezért törekedni kell a teljes felület lombkezelésére!

Végezetül, de nem utolsósorban a gyermekláncfű említhető meg, amelyben rendkívül sok értékes ásvány található, mint például a magnézium, vas, cink, mangán, valamint szilíciumot is tartalmaz, ami még értékesebbé teszi. A növényből készített preparátum serkenti a paprika növekedését. Tapasztalataink szerint az említett gyógynövények kombinációjával széles körű növényvédelmi hatás érhető el. Aki nem szeretné elkészíteni a preparátumokat, annak azt ajánljuk, hogy olyan terméket válasszon, amelyben megtalálhatók az említett gyógynövények!

Egy régi, mégis új növénnyel is szeretnénk megismertetni az olvasót: ez az indiai orgona, más néven a neem fa, amelyből sok hasznos anyag nyerhető ki, de a magjából nyert egyik vegyület az azadirachtin, amely tapasztalataink szerint jó hatású molytetvekre, levéltetvekre, tripszekre, valamint a paprikahajtatásban egyre jobban fenyegető vándorpoloskára is. Az azadirachtin felszívódó hatásmechanizmusú hatóanyag, így tehát a rejtett kártevők ellen is hasznos lehet. Palántakorban, ha a paprika fertőzött tripszekkel, ill. a kártevő behúzódhatott a hajtáscsúcsba, ezzel az anyaggal jó hatás érhető el. Természetesen nem használunk minden preparátumot, ez csak felsorolás azokról, amelyeket vizsgáltunk. Mindig az általunk leghatékonyabbnak vélt preparátumokat alkalmazzuk, ill. az adott kórokozó és kártevő nyomását is figyelembe vesszük egy-egy kezelésnél. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy minden preparátum kizárólag preventív módon alkalmazva lehet csak eredményes!

A preparátumok szerepe a talaj-tápanyagnövény kapcsolatokban

Az organikus termelés sarokpontja a tápanyag- ellátás, hiszen semmiféle szintetikusan előállított műtrágya nem használható fel erre a célra! A nitrogénellátás kizárólag szerves úton végezhető el organikus termelésben. A különféle algakivonatokra alapozunk, például a zöld Chlorella vulgaris és a Chlamydomonas reinhardtii algára, amelyek nitrogéntartalmuk mellett foszfort, káliumot, továbbá mezoelemeket és mikroelemeket is tartalmaznak. Ezek mellett 16-féle aminosavat, a növény fejlődését segítő anyagokat, vitaminokat, továbbá szelént és titánt is biztosíthatnak. A titán a növények számára nem alapvető tápelem, de kismértékben szükséges, kutatók úgy vélik, ill. tapasztalataink is alátámasztják, hogy növeli a stressz elleni faktort a növényeknél.

4. kép. A fóliapalásthoz közeli növényről szedett, levéltripsz által szívogatott levélen megjelenő  TSWV paradicsom bronzfoltosságvírus tünete, Sárszentmihály, 2018 (fotó: Németh T.)

Mivel a paprika nitrogénigényes növény, ezért különleges organikus növényi aminosavas preparátumokkal is ki szoktuk elégíteni a növények nitrogén- igényét. A szabad növényi aminosavak szinte azonnal beépülnek a növényi szervezetbe, és gyors, lendületes hatást fejtenek ki, így a növény energiát spórol, és lerövidül a szedéshez szükséges időt. Az Ascophyllum nodosum nevű barnaalga Norvégia, Grönland és Írország körüli tengerekben őshonos. Jelentős mértékben tartalmaz különféle tápelemeket, mint jód, kálium, kalcium, foszfor, vas, magnézium, kén, réz, cink és mangán. A Laminaria hyperborea egy barnaalga faj, amely abiotikus és biotikus stresszhatások kivédésében játszik szerepet, ezek mellett tapasztalataink szerint növényerősítő hatással is rendelkezik. A Sargassum muticum, amely szintén a barnaalgák családjába tartozik, jelentős káliumtartalma miatt jól használható, és nitráttartalma miatt is előnyös egy ökotermelő számára. Összeségében az algát tartalmazó preparátumok jelentős makroelemeket, mikroelemeket, valamint természetes növekedésserkentő hormonokat tartalmaznak.

Emellett azonban olyan speciális biopreparátumot is alkalmazunk, amelynek igen magas a szervesanyag- és szárazanyag-tartalma. Ez a rendkívül különleges preparátum növényi eredetű anyagokból, élelmiszeripari melléktermékből, valamint felületaktív és nedvszívó anyagokból áll. Ezzel a különleges anyaggal növelni tudjuk a talaj vízkapacitását, valamint a hasznos mikrobiális tevékenységet, következésképp csökkentjük a felhasznált víz mennyiségét. Ez az anyag képes helyreállítani a helyes mikrobiológiai egyensúlyt!

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezeket az anyagokat kellő szakértelemmel és a paprika fejlettségével szinkronban lehet csak alkalmazni, ehhez kell a biodinamikus gondolkodás. Fontos beszélni a szinergiáról, amely a talaj-táp- anyag-növény kapcsolatot jelenti. Az általunk leírt anyagokat össz- hangban alkalmazzuk, és igyekszünk olyan preparátumkombinációt beállítani, amely mindhárom tényezőt kellő mértékben segíti. A biológiai eljárásoknak köszönhetően képesek vagyunk szikes talajon is eredményesen paprikát termelni, oly módon, hogy a termés egészséges, és rendkívül értékes beltartalommal bír.

Elkötelezett hívei vagyunk a biológiai növényorvoslásnak, ezért minden évben fejlesztünk, és valami újat próbálunk ki. 2019-ben merően újszerű természetes anyagok alkalmazását illesztjük be a monokultúrás paprikahajtatásba. Úgy gondoljuk, hogy a jövő az innovatív biológiai alapú megoldásoké.

SZERZŐ: NÉMETH TAMÁS OKL. NÖVÉNYORVOS, PAPRIKATERMELŐ, A PAPRIKA BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEMÉVEL FOGLALKOZÓ HAJTATÁSI SPECIALISTA, SÁRSZENTMIHÁLY

Ezeket olvasta már?

Termesztéseredményesség optimalizálása UPL-lel
A megújult UPL vezető szerepet tölt be a globális élelmiszer-előállításban.
Tiszteletünk jeléül Tóth Miklós akadémikus szavaival tisztelgünk a növényvédelem ikonikus alakja előtt.
Szívügyek a fehér Nap korában
A vidék elnéptelenedésében is közrejátszik, ha nem sikerül túllépnünk a régi rutinokon, ha nem sikerül versenyképesen továbbvinni a gazdaságot.
Vannak hiányosságok a szakismerettel
Abban mindenki egyetért, hogy az integrált növényvédelem célja, hogy csak a szükséges esetben és mennyiségben vessük be a kémiai növényvédelmet.