Egy évvel már biztosan hosszabbodik az AKG és az ÖKO

Az uniós költségvetés és az új Közös Agrárpolitika csúszása miatt legalább egyéves átmeneti időszakra lehet számítani a támogatások terén az Európai Unióban. Az átmeneti időszak hosszát illetően még zajlanak az egyeztetések, de a hosszabbítás ténye biztos. Az Irányító Hatóság (IH) első körben a pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbítását tervezi.

Legutóbb az AKG és az ÖKO program előírásainak enyhítéséről adtunk hírt.

 

 

Az IH már tájékoztatta az AKG15 és ÖKO15 kedvezményezetteket a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó tervezett intézkedésekről. A tervezet szerint a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes lesz, amelyről a támogatásban már érintettek ügyfélkapun keresztül nyilatkozhatnak majd a pályázati felhívás megjelenését követően. Fontos, hogy csak és kizárólag a programban már bennlévő teljes területükkel mehetnek tovább az érintett gazdálkodók. Kivételt csak az képezhet, ha valamely területre, területrészre nem lehetséges a jogszerű földhasználat teljes évvel történő meghosszabbítása. Ekkor az érintett kötelezettségvállalással érintett terület egészét vissza kell majd vonni!

A támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett 5 évében egyszer, tehát 2020. december 31-ig kell teljesíteni. Abban az esetben azonban, ha az utolsó évre a kötelezettség átadásra kerül sor, úgy az átvevőnek – ha még nem volt képzésen – a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem beadását követő évben kell teljesítenie a képzési kötelezettséget.

Az AKG15 felhívás esetében – az előírásokat érintően – további speciális részletszabályok bevezetését tervezi az IH, az alábbiak szerint:

Talajvizsgálat: A tervek szerint nem lenne szükséges a kötelezettségvállalási időszak utolsó évére ismételt talajvizsgálatot végeztetnie azon kedvezményezetteknek, akik élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalás utolsó egy évében nitrátérzékeny területeiken nem használnak fel műtrágyát. Ebben az esetben a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez elegendő lenne a 2020-ban érvényes – 5 évnél nem régebbi és a korábbi évek tekintetében folyamatos – talajvizsgálati eredmény megléte.

– A vállalt és a kötelező középmély lazítás elvégzésére, a zöldtrágyanövény termesztésére, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatására, valamint a növényvédőszermentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása vonatkozó előírásokat a kötelezettségvállalási időszak eredeti (első) 5 évében kell teljesíteni. Az ellenőrzésre az 5. év végén kerül sor. Ugyanakkor a hosszabbítás évére az IH nem tervez újabb kötelezettségre vonatkozó előírást.

Sok esetben a gazdálkodók a szálas pillangós utolsó évben történő kiszántását követően akarták a középmély lazítást elvégezni, így most fejtörést okozhat, hogy az utolsó évi vetésszerkezet teljesítése érdekében meghagyja-e a szálas pillangóst és vállalja be a középmély lazítás elhagyása miatti 3-10%-os támogatáselvonást, vagy kiszántja a növényt, középmély lazít s valahol ismételten kialakít szálas pillangós táblát esetileg fémzárolt vetőmaggal. (Ha betartja a termeléshez kötött támogatáshoz előírt vetőmagmennyiséget, akkor így is támogatásra jogosult lesz a terület, amennyiben nem csávázott magot használ, úgy a zöldítésben számolhatja el az adott évben.)

A vetésszerkezeti előírásokat érintően fontos kiemelni, hogy 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a korábbi 5 év átlagában tervezett és megvalósított vetésszerkezeti arányok a 6 év átlagában nem lesznek elegendőek! Tehát az utolsó évben a vetésszerkezeti arányokat önállóan, egy évre kell betervezni. A vetésszerkezeti előírások 6. évben történő teljesíthetősége miatt a zöldugar fogalma várhatóan módosul, eszerint az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottságot jelent.

– A növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása esetén a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása időtartamára a szerződéseik hatályát is meg kell hosszabbítani.

Az IH a tájékoztatóban felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a megküldött tájékoztatóban szereplő információk, így a hosszabbítást érintő tervezett szabályok kizárólag előzetes tájékoztatás és a kedvezményezettek előzetes felkészülése érdekében kerültek ismertetésre.

akg baktériumtrágya előírás hosszabbítás képzés kötelezettségvállalási időszak lazítás öko pillangós talajvizsgálat támogatás vetésszerkezet zöldtrágya