SAATEN-UNION-kalászosok: minőség és mennyiség zseniális kombinációja

A legnagyobb hasznot nem feltétlenül a legmagasabb hozamot ígérő, sokkal inkább a körülményeinkhez legjobban illeszkedő fajtával tudjuk elérni.

Bár számos jellemző alapján ítéljük meg egy-egy fajta gyakorlati értékét, mégis valamennyi gazdasági növényfaj esetében a legfontosabb tulajdonságnak a termőképességet és az ehhez szorosan kapcsolódó termésstabilitást tekintjük. Ugyanakkor lehetőségeinkhez és a piaci igényekhez mérten törekszünk a legjobb minőség előállítására, mérlegelve a szükséges ráfordításokat és szem előtt tartva a lehető legnagyobb haszon elérését. És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy speciális helyzetekben speciális típusokra van szükség, amelyek ugyan talán nincsenek annyira szem előtt, de valamely tulajdonságuknak köszönhetően – ilyen lehet a felhasználási irányok bővülése vagy az éghajlatváltozásra jól reagáló hibridek – megoldást adhatnak olyan helyzetekben, amelyekben a közismert gabonafélék nem állnák meg a helyüket. A SAATEN-UNION hagyományos kalászos fajtákból és innovatív hibridekből álló portfóliója, valamint a hozzájuk kapcsolódó technológia minden igényre – mennyiség, minőség, speciális elvárások – kínál megoldást.

 

 

HA A TERMÉS MENNYISÉGE ÁLL A KÖZÉPPONTBAN

A termelési alap kiválasztásakor a termőképesség a termésstabilitással szorosan összeforrva – mint legfontosabb értékmérő – meghatározó jelentőségű. Hiszen a választott fajtával elérhető hozam és annak hosszú távú fenntarthatósága megalapozza a gazdálkodó számára a reálisan kitűzhető termelési célt, és hatással van a termesztés intenzitására. Ezért a SAATEN-UNION Hungária Kft. nemesítési, technológiai és gyakorlati szempontból egyaránt egyedülálló, a legfontosabb értékmérők alapján jól szegmentált fajtákból felépülő őszikalászos-programot ajánl a gabonát termelő gazdaságok figyelmébe (1. ábra). Sőt, a hagyományos fajtákon kívül cégünk a HySEED program segítségével immár nyolcadik éve a kiváló terméspotenciálú és kiemelkedő agronómiai hasznú hibridkalászosok elterjedésében is jelentős szerepet vállal. Meggyőződésünk, hogy aki a kalászos hibridek termesztése mellett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és kellő évjárat-stabilitás mellett nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozhat. Tapasztalataink szerint intenzív technológiához jó hibrid dukál, és ez fordítva is igaz: a hibridekben rögzült sokoldalú előnyök kiaknázása érdekében a legkorszerűbb technológiákra van szükség. Az erre felkészült termelők növekvő számban választanak a nagy genetikai értékű, stabilan teljesítő, a környezeti stresszorokra jól reagáló és értékesíthető minőséget képviselő hibridek közül.

Közismert, hogy cégünk a Kárpát-medencei körülményekhez jól alkalmazkodó, hagyományos őszibúza-fajtákat is kínál, melyek megbízhatóan nagy hozammal, jó évjárat-stabilitás mellett termeszthetőek hazánkban. Ezen búzafajták esetében a nagy termőképesség elvárt alaptulajdonságnak számít, ezen túl számos fajtatípusunk a mennyiség és minőség zseniális kombinációját is kínálja. Viszont a konkrét választás során sohasem feledhetjük, a búzahibridek és a hagyományos fajták felhasználása során is alapelv a tudatos termesztés. Erre azért van szükség, hogy alkalmazkodni tudjunk a termesztési körülmények változásaihoz, és képesek legyünk a genetikai alapokat faj-, fajta- és területspecifikusan kiválasztani a kitűzött cél, azaz a fajtában rejlő maximális termőképesség kihasználása, a kiemelkedő terméspotenciál realizálása érdekében.

 

SAATEN-UNION-kalászosok: minőség és mennyiség zseniális kombinációja

 

HA A TERMÉS MINŐSÉGE ÁLL A KÖZÉPPONTBAN

A jól értékesíthető átlagos minőségre vitathatatlanul szükség van, de ennek versenyképes termésátlaggal is társulnia kell. A minőségi árualap előállítása iránti elkötelezettség akár érzelmi alapokon is megközelíthető, fontos tényezője a hazai őszibúza-termelésnek. Akkor jó döntés már a fajtaválasztás során a prémiumminőségre koncentrálni, ha azt a jól bejáratott piacokon valóban meg is tudja fizettetni a termelő. Ugyanakkor az is tény, hogy a kiváló minőség előállításának és az érte remélt profitnak a legkifinomultabb fajtaválasztás és technológia alkalmazása mellett is vannak jelenleg korlátai. Olykor csak kis különbség tapasztalható a felvásárlási árakban a prémiumminőségű, az átlagos malmi adottságú és a mennyiségi fókuszú árualap között, ami képes jelentősen lemorzsolni a profittartalmat. Emiatt számos alkalommal nem éri meg minőségi gabonát termelni, és sok bizonytalanságot okoz a termelési cél megfogalmazása a hozzá kapcsolódó fajtaválasztás során. Ezért az a javaslatunk, hogy minden tényezőt gazdaságszinten mérlegelve határozzuk meg céljainkat, és válasszunk ennek megfelelően fajtát és technológiát! Megítélésünk szerint a minőségorientált, de nagy termőképességű búzafajtákra és -hibridekre alapozottan a célpiacainknak megfelelő homogén minőségre érdemes törekedni, ezzel is csökkentve a termelési, a közgazdasági és a piaci kitettséget.

 

 

Természetesen a kalászosárumag – és különösen a búza termésének – értékesítési lehetőségei továbbra is erősen szegmentáltak. A felvásárlóknak az eltérő minőségű termékekre az exportcélpiacainknál és a feldolgozóknál jól kirajzolódó arányban és mennyiségben van szükségük: extrára (javító vagy prémium) kisebb részarányban, átlagos-jó malmira nagyobb részarányban, valamint takarmánybúzára. Cégünknek kalászosprogramjában ennek megfelelően valamennyi, a lehetséges minőséget és az elérhető mennyiséget érintő kihívásra megvan a válasza. Fajtáink többségénél évek óta a gyakorlat is igazolja a mennyiség és minőség kettősének zseniális kombinációját. Sőt egyes búzahibridek, mint a HYFI, HYDROCK, HYWIN, HYBIZA és HYNVICTUS, bizonyítják, hogy kimagasló hozamok mellett is elérhető a malmi minőség.

A fajtáink közül a kiemelkedő (prémium) minőségre és versenyképes hozamokra képes, közkedvelt GENIUS évek óta mindkét meghatározó értékmérő alapján biztosítja a kiszámíthatóságot és az ehhez szükséges évjárat-stabilitást egyaránt. Portfóliónk ugyancsak prémium, azaz magas minőséget produkáló szegmensének oszlopos tagja a CH COMBIN, amely piacos kinézetű szemekből álló, nagy sikér- és ­fehérjetartalmú árualapot ad országszerte. A megkésett vetésekben hatékonyan alkalmazható, magas malmi – számos alkalommal prémium – minőséget és nagy mennyiséget adó járóbúzánk, a LENNOX is hatékony válasz a termelési kihívásokra a kiemelkedő malomipari paramétereket zászlóra tűző gazdaságokban. Magas minőséget biztosító portfóliónk új tagjai a LINDBERGH és a CHIRON búzafajták, amelyek robbanásszerűen növekedő vetésterületen bizonyítják létjogosultságukat. Ugyancsak malmi adottságokkal rendelkeznek az AMUN, ATTRAKTION, MIRANDUS és a bőtermő, szálkás kalászú CAMELEON fajták.

SPECIÁLIS IGÉNYEKRE SZABVA

A gabonafélék széles körű felhasználási lehetőségei, az egyes kalászosgabona-fajok termelésben betöltött szerepe és a mindennapi életben egyre fokozottabban jelentkező gazdaságossági és agroökológiai kihívások napjainkban a hazai, hagyományos szerkezetű gazdálkodást végzők számára kevésbé ismert és ennek megfelelően kisebb mennyiségben termesztett, speciális szegmensek erősödését segítik. A SAATEN-UNION komplex nemesítési, fajtaképviseleti és technológiafejlesztési munkájában ezeket a regionális szinten ugyan különböző súlyú, de összességében mégis kisebb vetésterületen előállított, különleges piacok megcélzására, továbbá értékes és piacos árualap előállítására alkalmas gabonaféléket is minden esetben kiemelt figyelemmel kíséri, és a termelők munkáját ajánlataival segíti.

Az elmúlt években a növekvő hazai és külpiaci igény hatására dinamikusan nőtt a hazai vetésszerkezetben a durumbúza jelentősége. A mi régiónkban a többéves termelési tapasztalatok alapján kiváló eredmények érhetők el az őszi – azaz télálló – fajtatípusok, köztük a WINTERGOLD alkalmazásával. Hiszen a termelés biztonsága és a termésstabilitás mellett szintén fontos értékmérő a termőképesség, az egészséges termés és a kiemelkedő minőség. Vitathatatlan, hogy az őszi durumbúzák termőképessége és termésbiztonsága kimagasló a tavaszi változatokéhoz képest, a WINTERGOLD őszi durumbúza pedig agronómiai és minőségi adottságai révén méltán vált közismertté Európa-szerte és hazánkban egyaránt. A szemek minőségstabilitása, üvegessége, a belőlük őrölhető liszt szemolinaaránya kiváló, a sárga pigment mennyisége kimagasló, így a WINTERGOLD kiváló, durumtészta-készítésre alkalmas malomipari alapanyagként biztonságosan értékesíthető. A WINTERGOLD-dal minőségi kategória jelent meg a piacon, ami a fajta jó ökológiai alkalmazkodóképességének, a szemtermés kiváló beltartalmi értékének és a nagyfokú minőségstabilitásnak egyaránt köszönhető.

 

A durumbúza mellett egyéb olyan őszi kalászos fajok erősödése is tapasztalható – jó példa erre az őszi rozs, hibridrozs –, melyek klímaérzékenysége kisebb, mint általában a búzáé, viszont hasonlóan sokszínűen felhasználhatók, további lehetőségeket tartogatva a mi régiónkban is. Az őszi rozs és kiemelten a hibridrozsok kiváló alternatívát kínálnak – a jövedelmezőségi szempontokat is figyelembe véve – a sokszínű vetésszerkezet, a fenntartható mezőgazdaság és a jól értékesíthető, egyre szélesebb körben felhasználható, egészséges árualap vagy éppen a saját állattenyésztési ágazatok takarmányalapanyag-igényeinek (szemes- vagy teljes növény szenázs célú) biztosításához. Hiszen a rozs nemcsak a nálunk elterjedtebb teljes növény szenázs célú vagy egyéb tömegtakarmány-felhasználásra alkalmas. Szemtermése a humán élelmezésben és az abrakfogyasztó állatok tartásában is, kiemelten a sertések esetében, élettanilag értékes összetételének köszönhetően egészséges és még kihasználatlan értéket képvisel. Tehát a rozstermesztés a lehetőségek tárházát kínálja, amire alapozva a hazai felhasználás kiszélesedése reális célnak tűnik. A rozsnövényben és kiemelten a hazánkban is forgalomban lévő rozshibridekben – SU PERFORMER, SU SANTINI és SU COSSANI –, továbbá a hibridrozs-nemesítés eredményeiben ugyanis több van, mint amit jelenleg hasznosítunk.

 

Végezetül két olyan szegmensre hívom fel a gazdálkodók figyelmét, amelyek termesztéstechnológiai szempontok alapján tekinthetőek különlegesnek. Ezek egyike a SAATEN-UNION őszi kalászosprogramjának kiemelt gyakorlati jelentőséggel bíró, intenzív HySEED-hibridkalászosok szegmense. Meggyőződésünk, hogy a nemesítési és technológiai szempontból egyaránt a speciális szegmensbe tartozó hibridkalászos-program kiemelkedően értékes a gyakorlat számára. Hiszen aki a kalászos hibridek termesztése mellett dönt, az intenzív, tudatosan felépített és kellő évjárat-stabilitás mellett nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozik. Az eddig bemutatott példákon túl – búza, rozs – ki kell emelni a SAATEN-UNION hibridárpáit: 2017 decemberében Ausztriában engedélyezték az SU HEDY-t, a cég legújabb hibridje pedig az SU HYLONA. A hibridárpákról is elmondható, hogy mérhető előnyöket mutatnak a fajtákkal szemben, vitalitásuknak, jobb tápanyagfelvételüknek köszönhetően a hozamok magasabbá és kiegyenlítettebbé válnak.

A másik szegmens a megkésett vagy kifejezetten kései vetésekben is kiemelkedően jól teljesítő járóbúza. Egyes őszibúza-fajtatípusok, mint a korábban már említett LENNOX, járó jellegüknek köszönhetően újra reneszánszukat élik. Ugyanis a vetéssel kapcsolatos szélsőségek terméseredményt befolyásoló hatása jelentősen csökkenthető velük, és a megkésett vetésidőből, az elhúzódó kelésekből adódó negatív hatások ellenére versenyképes mennyiségű, kiváló minőségű őszi búzát tudunk termelni.

A bemutatott kalászos fajtákat és hibrideket területi szaktanácsadó kollégáink segítségével, továbbá a termelési gyakorlatból vett tapasztalatok alapján és kiadványainkon keresztül még jobban megismerhetik. Biztosak vagyunk benne, hogy az igényeket folyamatosan fejlesztett portfóliónk segítségével, valamint a kapcsolódó technológiák megismertetésével napjainkban széles körűen ki tudjuk szolgálni.

Az idei őszi szezonra kínált hibridkalászos-portfóliót és termesztéstechnológiákat bemutató

SAATEN-UNION-kiadvány letölthető a képre kattintva:

 

Varga Gábor
termékfejlesztési vezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.
www.saaten-union.hu

 

hibridárpa hibridbúza hibridkalászos hibridrozs járóbúza nemesítés SAATEN-UNION vetőmag