Gyümölcsösök termőhelye

Könyvespolcra…

Ismét egy értékes alapművel gyarapodott a magyar nyelvű gyümölcstermesztési szakkönyvek sora: a dr. Kállay Tamásné által szerkesztett és maga, valamint számos szerzőtársa által írt munkát mindenkinek kézbe kellene vennie, aki gyümölcsös telepítésére szánja magát.

Hogy miért? – válaszoljon erre a könyv előszavából vett idézet: „Ennek a könyvnek az a feladata, hogy összefoglalja a gyümölcstermő növények környezeti igényeit, segítsen eligazodni abban, hogy adott területre milyen gyümölcsfajt érdemes telepíteni, avagy adott gyümölcsfaj számára hol érdemes alkalmas területet keresni.”

 

 

Hogy milyen nagy szükség van egy ilyen, minden körülményt figyelembe vevő és feltáró „bibliára”, arra a rendszerváltás utáni években kellő szakismeretek híján, rosszul, rossz helyre eltelepített és azóta kipusztult gyümölcsösök szolgáltatnak szomorú példákat. Bármilyen gyümölcsös termőhelyének kiválasztásakor ugyanis a kijelölt terület környezeti adottságait kell összevetnünk a telepítendő gyümölcsfaj általános és specifikus igényeivel; vajon megfelelnek-e egymásnak?

A hét fejezetre tagolódó könyvben legterjedelmesebb a 2. fejezet, amely a gyümölcsültetvények termőhelyének környezeti jellemzőit (éghajlat, domborzat, talajok, vízgazdálkodás) tárgyalja, továbbá a gyümölcsfajok termőhelyigényét bemutató 3. fejezet. Ebben a hazánkban gazdaságosan termeszthető 16 gyümölcsfaj környezeti igényeit ismertetik a szerzők, akik az adott faj termesztésének ismert specialistái.

Az egységes szempontok szerint készült részletes feldolgozásban nemcsak az egyes fajok környezeti igényeiről kaphatunk képet, hanem származásukról, eredetükről és a szélsőséges viszonyokra adott reakcióikról is. A továbbiakban megismerhetjük a hazai gyümölcstermesztés területi elhelyezkedését, a termőtájakat. Itt megtalálhatjuk a gyümölcsfajonként kialakult termesztőtájak földrajzi meghatározását, amihez az MTA Magyarország kistájainak katasztere című kiadványa nyújtott segítséget. Minden gyümölcsfajnál kistájanként közlik azokat a településneveket, ahol a termőhelyi viszonyoknak megfelelő kondíciójú és jól kezelt árutermelő ültetvények találhatók.

Ennek az összefoglaló műnek az alapját az a harmincéves munka szolgáltatta, amit a termőhely-kijelölés, szaktanácsadás, ültetvénytervezés terén az Érdi Gyümölcstermesztési Kutatóintézet és a társintézetek közreműködő munkatársai végeztek, s magában foglalja mindazt az elméleti ismeretet és gyakorlati tapasztalatot, amit az elmúlt évtizedekben az említett gyümölcsfajok termesztésében szereztek. Az ismeretek eme újabb tárháza a szakmában nagyon fontos; termesztők, szaktanácsadók, oktatók és kutatók egyaránt munkaeszközként használhatják.

gyümölcs gyümölcstermesztés növénytermesztés princzinger gábor szakkönyv