N-Pilot® – Irányított tápanyag-utánpótlásA Borealis L.A.T eddig is kiváló minőségű nitrogén- és NPK komplex műtrágyáiról volt ismert, 2015-től pedig már egy új, a nitrogéngazdálkodásban használható kézi optikai szenzort is kínálunk a kalászos gabonák tavaszi nitrogénigényének meghatározásához.

A tápanyag-utánpótlásában az első kérdés, hogy mennyi hatóanyagot kell kijuttatni ahhoz, hogy növényeink ne szenvedjenek hiányt, de ne is haladjuk meg azt a mennyiséget, mint amit a növénykultúránk hasznosítani tud.

A kérdést nehezíti, hogy a különböző fajták, újabban hibridek eltérő tápanyag-reakcióval rendelkeznek, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Hagyományosan nitrogénhatóanyagból juttatunk ki a legtöbbet, ezért nagyon fontos, hogy a kijuttatott hatóanyag ott és akkor hasznosuljon, amikor a növénynek arra szüksége van.

Mi is az az N-Pilot® és hogyan működik?

Az N-Pilot® egy olyan hordozható optikai szenzor, amely a levélzet fényvisszaverődésének mérésével (a zöld és infravörös tartományban) pontosan meg tudja határozni a növények aktuális nitrogén-ellátottságának mértékét, és javaslatot tesz a szükséges nitrogénhatóanyag-igényre. A mérés elve, hogy a kalászos növények klorofiltartalma és a biomasszatömeg, valamint a tápanyag-ellátottsági szint között szoros összefüggés van, így ennek a két paraméternek a mérésével az aktuális nitrogénigény pontosan meghatározható.

Az N-Pilot® a mérés során figyelembe veszi az adott fajtára jellemző tulajdonságokat, valamint a méréskori fejlettségi állapotot. A megbízhatóság növelése érdekében, közvetlenül a területen egy referenciazónában végzett kalibrációs méréssel biztosítható, hogy az adott körülmények között a lehető legpontosabb ajánlást kapjuk.

A készülékkel egy mérés mindössze 20 másodpercig tart. Ahhoz, hogy egy tábla nitrogénigényét meghatározhassuk, legalább 3 mérést kell végezni a referenciaterületen, és legalább 3 mérést (táblamérettől és a terület heterogenitásától függően) táblánk azon részén, ahol a nitrogénigényt szeretnénk meghatározni. A mérések során több mint 14 000 növényt vizsgál meg a készülék (a mérések számától függően).

A fényvisszaverődés mértékét a napsugárzás erőssége befolyásolja, ezért a készüléken található egy harmadik szenzor, amely a fényerősség mérésével biztosítja a folyamatos korrekciót, így a mérések napos vagy erősen felhős időben is végezhetők.

Mi is az a referenciaterület, és miért van rá szükség?

A referenciaterület közvetlenül a táblán kialakított, ún. ,,korlátlan” nitrogénellátottságú részt jelöl, amelyen az első fejtrágyázás alkalmával 50 kg/ha nitrogénhatóanyag-többlet kijuttatását kell megtennünk. A mérések pontosságát a táblánknak ezen a részén végzett kalibrációs méréssel biztosítjuk, amelynek során a készülék a területre jellemző adottságok alapján felméri a növényállományt, így a helyi igényeknek megfelelő nitrogén felhasználási javaslatot tud adni, nincs szükség külső adatbázis használatára a fajták közötti korrekció elvégzésére. A legtöbb hazai fajta tápanyag-hasznosító tulajdonságai alapján kalibrálva van, amely kalibráció minden évben, az előző évek tapasztalatai, valamint kísérleti eredmények alapján kerül frissítésre.

Mikor használható az N-Pilot®?

A készülék használata alkalmazkodik a kalászosok tavaszi fejtrágyázási gyakorlatához. Az első fejtrágyázáskor kell kialakítani a referenciaterületet, majd az ezt követő fejtrágyázások során a készülékkel szárbaindulástól egészen a zászlóslevél megjelenéséig bármikor végezhetőek mérések, közvetlenül a műtrágya-kijuttatásokat megelőzően (1. ábra). Ezzel biztosíthatjuk azt, hogy elkerüljük mind az alul-, mind a túltrágyázásból eredő termés- és jövedelemkiesést.

Nyomonkövethetőség és tervezhetőség

A készülék egy okostelefonra/tabletre letölthető alkalmazással (iOS vagy Android operációs rendszeren) irányítható a területen. A mérések megkezdése előtt egy erre a célra létrehozott honlapon meg kell adni a gazdaságra és a mérendő területre jellemző néhány adatot, amelyek az ezt követő szinkronizálással az okostelefonos alkalmazásban is elérhetőek lesznek. A területen a használathoz nincs szükség sem internetes, sem telefonos kapcsolatra, a kapcsolatot a készülék és a telefon/tablet között az N-Pilot®-ba épített Wifi-router biztosítja. A mérések végeztével a GPS-helymeghatározással elmentett mérési adatokat szinkronizálást követően a honlapon tekinthetjük meg és követhetjük nyomon.

Az N-Pilot® nyújtotta előnyök összefoglalva:

  • gyors használat,
  • azonnali ajánlás a kijuttatandó nitrogén hatóanyag mennyiségére,
  • megbízható szenzortechnológián alapuló mérések,
  • GPS-alapú helymeghatározás és nyomonkövethetőség,
  • területünk adottságainak figyelembe vételével optimális termésmennyiség és -minőség elérése.

Az N-Pilot® használata biztosítja, hogy eltávolodjunk az egységes nitrogén-kijuttatási technológiától, és közeledjünk a táblánként eltérő adottságokat és a növény igényeit figyelembe vevő, pontos műtrágya-kijuttatási technológia felé.

Az N-Pilot® elérhetőségéről, illetve további információkért keressen bennünket bizalommal!

Makra Máté

tel.: 30/5469825

Borealis L.A.T Hungary Kft.

mate.makra@borealisgroup.com

www.borealis-lat.com


Ez a cikk a GÉPmax 2016/01 - januári számában jelent meg.