Támogatni kell az édesvízi haltermeléstA haltermelés növelése az Európai Unióban is napirenden lévő ügy, de ez még hatványozottabban vonatkozik Magyarországra. Ezért érdekes számunkra is, hogy milyen lehetőség kínálkozik az előbbre lépésre, amire talán most a korábbinál újabb esélyek mutatkoznak.

A közös halászati politika reformjához kapcsolódóan kell ugyanis felülvizsgálni az atlanti halászat szabályozását, és fejleszteni kell az édesvízi haltermelést – ez a vélemény uralkodott a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2011. április 14-ei luxembourgi ülésén. Megvitatták azt is, milyen szerepet játszhat az innováció a vidéki hagyományos életmód megőrzésében.

Az Európai Unió a világ halfogásának és haltermelésének 4,6 százalékát adja, de a belső fogyasztás kielégítésére jelentős behozatalra szorul. Az EU-27 2007-ben 5,6 millió tonna halat importált, 5,1 millió tonnás fogás és 1,3 millió tonnás termelés mellett. Hét évvel korábban, 2000-ben a kihalászott mennyiség még 6,7 millió tonna volt, a termelés pedig ugyanennyi, vagyis a csökkenő tengeri fogást kizárólag importból pótolta.

A tengeri fogás csökkenésének fő oka az EU-ban is az állományok túlhalászása, vagyis az, hogy több halat fognak ki, mint amennyit a halpopuláció évről évre képes újratermelni. Ennek megakadályozásához drasztikusan vissza kellene fogni a tengeri halászatot, és csökkenteni a halászati kapacitást – amit az EU évek óta tervez, s ez most már nem halasztható tovább.

Az édesvízi haltermelés támogatását sürgeti öt szárazföldi tagállam

A miniszterek megvitatták a tengerparttal nem rendelkező öt tagállam februárban előterjesztett közös nyilatkozatát, amely az édesvízi haltermelés és halászat fejlesztését, támogatását javasolja. A kérdés igen élénk érdeklődést váltott ki, amit az is mutat, hogy 19 tagállam képviselője szólalt fel támogatóan. A nyilatkozatot Ausztria, Csehország, Luxemburg, Magyarország és Szlovákia írta alá. A felszólalók egyetértettek abban, hogy tenger nélküli országok mellett más tagállamoknak is fontos az édesvízi haltermelés fejlesztése, mert az Európai Unió a haltermékekből jelentős behozatalra szorul. Az édesvízi haltermelés fejlesztése segíthetné az egyre növekedő európai igények kielégítését, a természeti erőforrások károsítása nélkül. Az édesvízi készletek jobb hasznosításával mérsékelni lehet ugyanis a klímaváltozás káros hatásait, és a regionális fejlődést is elő lehet segíteni. Az öt ország javaslata szerint ehhez támogatni kell a termelőket, hogy a tengeri importtal versenyképes édesvízi haltermékekkel tudjanak megjelenni a piacon.

A Magyarország nevében felszólaló Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára támogatta, hogy az új közös halászati politika segítse elő az édesvízi haltermelésben rejlő fejlődési potenciál kihasználását.

Maria Damanaki tengergazdálkodási és halászati biztos a tanácskozás félidejében tartott sajtóértekezleten kijelentette, hogy az édesvízi haltermelés fejlesztésében nagy távlatok rejlenek, mert az alternatívát jelent a tengeri túlhalászással szemben, halimportot válthat ki, és munkahelyeket teremt. Jó perspektíva a szárazföldi tagállamok számára, ezért ösztönözni kell – tette hozzá a biztos.

Pontyosztályozás lehalászás után

Innovációval a hagyományos életmód megőrzéséért

A munkaebéd alatt a miniszterek megvitatták, milyen szerepet játszhat az innováció a vidéki területek hagyományos életmódjának megőrzésében. Fazekas Sándor a tanácskozás utáni esti sajtóértekezleten emlékeztetett, hogy ezzel a kérdéssel már foglalkozott az az elnökségi záródokumentum, amelyet a magyar elnökség az Agrártanács előző ülésén minősített többséggel elfogadtatott. A miniszter ebből a dokumentumból idézte, hogy “az európai mezőgazdaság kizárólag az innováció segítségével felelhet meg a gazdasági és környezeti kihívásoknak”, illetve hogy “a KAP erőteljes eszköz az innováció ösztönzésére és alkalmazására”. Később olyan kérdésekre keresték a választ, hogy miként erősíti a KAP a vidéki térségek revitalizációját, milyen további lépéseket kell tenni az innovatív ötletek és megoldások elterjesztése érdekében, a közös agrárpolitikában milyen új elemek erősíthetik az innovációt, és hogyan lehet erősíteni más EU-politikák szerepét a vidéki térségek új életre keltésében.

A magyar vidék különösen érdekelt

Ha Magyarország vízrajzi térképére tekintünk, azt láthatjuk, hogy az országon átrohanó temérdek vizet szállító folyók kihasználatlansága mellett számos tó és tórendszer is gazdagítja a vidéket. Ezek – a jelenleginél – lényegesen jobb kihasználásával bekapcsolódhatnának az édesvízi haltermelési programba. A kavicsbányatavak, folyók holtágai, a rendszeresen árvízveszélyt jelentő felszíni víz felfogását szolgáló – de nagyon lassan épülő – víztározók mind-mind olyan vízfelületek, amelyek kihasználásával a haltermelés alacsony szintje növelhető lenne. A haltermelés szakmaisága biztosított lenne, hiszen a felsőoktatásban sok fiatal orientálódott az elmúlt években a halászati és halbiológiai szakirányok felé. A dolgos munkáskéz is rendelkezésre állna, és a halászat sokuknak kínálna munkalehetőséget. A mezőgazdaság erőteljes átalakulása, a birtokszerkezet változásai, a gépesítés előretörése tömegeket szorított ki az ágazatból. Ezt a jelenleg is kallódó munkaerő-felesleget mindenképpen foglalkoztatni kellene a vidéki életforma fenntartása, a falvak elnéptelenedésének megállítása érdekében. Ehhez a halászati ágazat fejlesztésével is jelentős esély kínálkozna, különösen a természet kínálta felszíni vizek környezetében.

Megalakult a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége

Új stratégiát fogadott el a nevét is megváltoztató Haltermelők Országos Szövetsége (Haltermosz) és Terméktanácsa a 2011. szeptemberi közgyűlésén. A szövetséget ezen túl Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének hívják. Az új stratégia megfogalmazására azért volt szükség, mert a korábbi, merkantilista szemléletű stratégia megbukott. A 2007. évi határozat 1. pontja a következőképp szól: “A nemzeti tervezési és programozási folyamatban való részvétel alapvető célja, hogy a magyar halászság támogatottsági szintje megkétszereződjön.” Akkor ez a célkitűzés jónak tűnt, s az ágazat támogatottságát nézve egy ideig sikeres is volt. A 2002-2007 közötti időszak halászati támogatásainak éves átlaga 4,5 millió euró volt, s a tervszámok alapján ez a mutató a 2008-2013 közötti időszakban 9,4 millió euró lesz. Be kell azonban látni, hogy csak a támogatást megszerző szövetségi tevékenység a szervezeti egység mítoszát szertefoszlatta. Ez azért következhetett be, mert ágazati egység soha nem is volt – véli a tagság túlnyomó többsége! Szarvason időközben megalakult egy új haltermelői érdekképviselet, a Magyar Akvakultúra Szövetség. Az alapítók zöme pedig a Haltermosz jelenlegi és nemrég kilépett tagjaiból verbuválódott. “Vissza a gyökerekhez!” hangzott el többször a stratégia megújítása kapcsán. Ez utalás arra, hogy a szövetség ősalapítói az állami tulajdonban lévő természetes vizek halászati bérlői, a szövetkezetekbe tömörült halászok voltak! A “gyökerek” kifejezésnél pedig csak természetes vizeket, az azokban élő halállományokkal való gazdálkodást és fogást, valamint ezzel a tevékenységgel foglalkozó embereket és közösségeket találunk. Utóbbiak a horgász-halász vízkezelésben érintett Haltermosz-tagok, de ilyenek azok a nem tag vízkezelők (horgászok, önkormányzatok) is, akik felelősséget éreznek a természetes vizekért, azok halállományáért és a halfogás fenntarthatóságában érdekelt emberekért. A váltás aktualitását adja a halászatról és horgászatról szóló törvény felülvizsgálatának megfogalmazott, de részleteiben még teljesen ki nem munkált gondolata is. A természetes vizeken érdekelt tagok – az ősalapítókhoz hasonlóan – az aktuális hasznosítók (vízkezelők) jogi és anyagi biztonságát, a vizek jó ökológiai állapotának megőrzését és fenntartását stratégiai kérdésként kezelik! Ez a gondolat olyan új törvényi szabályozást igényel, amelynek legfontosabb céljai:

 • a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági követelményeinek érvényre juttatása a természetes vizek kezelése, halászati-horgászati célú hasznosítása során;
 • az állami vagyon részét képező természetes vizek és halászati jog ökológiai és gazdasági jellemzőinek megőrzése, minőségének folyamatos fejlesztése;
 • a vagyon- és jogbiztonság megteremtése a természetes vizek halászati-horgászati hasznosítása területén;
 • a horgászok fogási lehetőségeit biztosító feltételek javítása;
 • törvényes garanciák biztosítása a természetes vizek horgász-halász vízkezelői részére, hogy tevékenységüket hosszabb távon gyakorolhassák.
 • Ez a célrendszer jóval több, mint halászérdek. Az elfogadtatás és érvényesítés esélyeit is növeli, ha e célokért a horgász-halász vízkezelők érdekképviseleteként léphetnek fel. Ám a stratégiai irányváltás csak akkor lehet hiteles, ha lényegi tartalma a szövetség nevében is kifejeződik. E név két fontos követelménynek is megfelel. Egyrészt jelzi, hogy az irányváltás nem jelent szakítást a haltermeléssel, vagyis a haltermeléssel foglalkozó tagok érdekeit továbbra is képviselni és védeni kell – fogalmazódott meg. Ezért vállalja fel továbbra is a szövetség az intenzív haltermelők képviseletét. A név másik erénye, hogy jelzi a változást és annak legfontosabb irányát is.

  A szövetség az összágazati képviselet eddigi stratégiájával tehát szakított, de azzal nem fordul szembe – tagjai érdekében -, és egyenrangú partnerként együttműködik a Magyar Akvakultúra Szövetséggel. A szövetség az érdekképviselet ellátása során nagyobb súlyt helyez a természetesvízi halfogás fenntarthatóságára, lehetőséget biztosít új tagok belépésére a horgász-halász vízkezelők és a természetes vízi halfogásban érdekelt más szervezetek köréből.

  Emberpróbáló munka a lehalászás, de jól fizet a gazdag zsákmány

  Több halat az asztalra!

  A cél mindenképpen az, hogy a magyar halfogyasztás fellendüljön, és a magyarországi jelenlegi éves mintegy 4 kilogramm körüli fejenkénti mennyiség jobban közelítsen az uniós átlaghoz, ami eléri az évenkénti 16-20 kilogrammot. A magyar halfogyasztás növelésének anyagi hátterét segíti az uniós Halászati Operatív Program, amelynek segítségével a magyar halgazdaságok fejlesztésére összesen mintegy 10 milliárd forint körüli összeg fordítható. A pénz nagysága természetesen a forint árfolyamának függvénye is, amely 2012 kezdetén éppen kedvezőnek tűnik. Ebből a halgazdálkodás technikai, technológiai, azaz műszaki fejlesztésére mintegy 7 milliárd forint jut, az innovációra, a környezetvédelemre és a marketing finanszírozására pedig mintegy 3 milliárd forint költhető el. A cél tehát ismert. A haltermelés növelését és a halfogyasztás emelkedését kellene elérni közeli határidőn belül. A tenyésztőknek és a termelőknek ehhez lenne is kedvük, ha az árak és a halnevelés költségei számukra kedvezően alakulnának, hiszen ebben a munkában is a nyereségtermelés lenne a legfőbb motiváció. Ha hinni lehet a közgazdasági összefüggéseknek – márpedig lehet -, a termelés növelésével lehetne csak a fogyasztói árakban is kedvezően előrelépni.

  Barramundi vagy az őshonosak?

  A magyar vizekben hosszú évszázadok óta kialakult halpopulációk képezték a halállományt, amelyek közül némelyek eltűntek, mások a helyükbe léptek. A több szomszédos országon keresztülrohanó vagy éppen – vízhozamtól függően – lassan hömpölygő felszíni vizekben a folyamszabályozások előtt ezek az őshonos halak jól érezték magukat. Bizonyíték erre, hogy szaporodtak, és nagy tömegben kínáltak fogási lehetőséget a halászoknak. Aztán a töltések közé szorított vizekben már kevés lett az ívóhely, a halászat pedig önmérséklet nélkül folyt tovább, tekintet nélkül az ökológiai egyensúly borulására. Aztán megjelentek a folyóinkban és főleg tavainkban – így sajnálatos módon a Balatonban is – az idegen fajok, mint pl. az angolna vagy a busa, amik betelepítését ma már, mintegy harminc év távlatából elhibázottnak mondják a szakemberek. Különösen zavaró, hogy e halakat nem igazán kedvelték meg a hazai halfogyasztók. Ugyanakkor kiirtásuk szinte lehetetlen a vizekből, miközben elveszik az életteret, a táplálékot a nemes és őshonos halak elől. Ezért aggályos a nemrégiben felbukkant ún. prémium kategóriás trópusi halfaj, a barramundi hazai tenyésztése is. Jóllehet a szakemberek számos előnyét sorolják fel, így pl. legfőképpen a geotermikus vízkészlet felhasználására alapozott technológiát, amely szakmai értelemben nem zavarja a nagyüzemi haltermelést. Emellett a barramundiprogram egyik fő célja – a felvezető anyag szerint – a “pontycentrikus” halgazdálkodás diverzifikálása Magyarországon. További érv a jelenlegi hazai tógazdasági haltermelés kis intenzitása, hiszen a hektáronkénti hozamok ritkán érik el a 1,5 tonnát. A másik jelentős probléma, hogy a legnagyobb mennyiségben termelt ponty hazai és európai piaca évek óta nem bővül, amin persze lehetne változtatni. A Jászkiséren kialakított termelőtelepen évente most 80 tonna barramundihúst állítanak elő, ami az európai termelésnek is jelentős része lehet.

  A hazai haltermelők és halbarátok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a fent említett halfajok – busa, angolna, amúr – betelepítésekor is az óriási gazdasági sikerek mellett érveltek, aztán mi lett belőle?…

  Sokak véleménye szerint a kétségtelenül mérsékelt sikereket felmutató pontytermelés mellett méltatlanul mellőzöttek a fehérhalak – márna, keszegfélék, compó, kárász, stb. Az őshonos ragadozó halaink – a süllő, a harcsa, a csuka -, amelyek mindegyikének kiváló a húsminősége, szálkátlan vagy szálkában szegények – pedig még annyira sincs a haltermelők és fogyasztók kegyeiben. A süllő – a Balaton királynője és folyóvizeink legszebb és talán legízletesebb hala – külön említést érdemel, amely hal a vízminőségnek és a kifogástalan élőhelynek köszönhetően bármelyik halfajtával felveszi a versenyt a világban. Talán ha ezt a hazai “halcsodát” venné körül akkora figyelem és törődés, mint a már említett import fajtákat, akkor sokkal több örömünk lehetne a hazai eredetű halak fogyasztása terén.

  A barramundi tenyésztése persze jövedelmező üzleti vállalkozás lehet, amely egy szűk réteg sikereit eredményezi, de nem oldja meg a magyar haltenyésztés, haltermelés és a stagnáló halfogyasztás valódi gondjait. Éppen a széles néprétegek asztalára kellene odavarázsolni a halat, amit csak úgy lehet elképzelni, ha sokat és olcsóbban állítanak elő a haltermelők. A magyar természetes vizekből származó, nagy gondossággal előállított halállomány értékesítése szempontjából azt lehet mondani, hogy a barramundi indokolatlan versenyhelyzetet teremt a piacon. Megjelenése arra mindenképpen alkalmas lehet, hogy megossza a vásárlók egyébként is mérsékelt figyelmét, magasan tartsa az árakat, és a fogyasztót eltántorítsa a hagyományostól – de egyáltalán a halvásárlásától is.

  Önkéntelenül is az alma és a narancs esete jut az ember eszébe, amelyek versenyéből nem az itthon becsülettel, szakértelemmel, áldozatokkal megtermelt, egészséges, olcsóbb magyar gyümölcs, inkább az import narancs kerül ki győztesen. De említhetnénk a magyar fehérjenövényeket is – borsó, lóbab, csillagfürt, hazai szója -, amelyek szintén vesztésre állnak a nem titkoltan génkezelt import szójával szemben. Vannak tehát olyan falak, amelyeket soha nem lehet áttörni, olyan lobbiérdekek, amellyel szemben nincs esély a változtatásra. Talán a marketing hiánya vagy gyenge hatékonysága lehet az ok, és ennek megváltoztatása rejti a megoldást mindhárom esetben? – Csak remélni lehet, hogy ezen az úton a hátrányban lévő termékek, így az élő vagy feldolgozott magyar hal is legalább elindulhat…


  Ez a cikk a MezőHír 2012/02 - februári számában jelent meg.