SOLA PROSEM vetéstechnika – Költségtakarékos szemenkénti vetésHa a szemenkénti vetőgépek technikai fejlődését illetően visszatekintünk az elmúlt 15 évre, a professzionális gyártók részéről érzékelhetjük azokat a fejlesztési törekvéseket, amelyek a szemenkénti vetőgépeket is alkalmassá tették a mulcsvetésre, sőt a no till vetési feladatok elvégzésére.


A spanyol SOLA is az olyan tudatos  mezőgépgyártók  közé  sorolható, aki  mind  a  gabonavetőgépek,  mind pedig  a  szemenkénti  vetőgépek  fejlesztése során arra törekedett, hogy a minimum till és a no till vetési technológiákra  alkalmas  modern  vetőgépeket gyártson.
A mintegy 50 éves családi vállalat, amely  a  vetéstechnikára  specializálódott,  ebben  a  vonatkozásban  óriási  tapasztalatokra  tett  szert.  Mivel  a konvencionális  vetőgépgyártás  területén  sokkal  több  fejlettebb  gyártó, illetve  versenytárs  volt  a  piacon,  a SOLA számára egyetlen kitörési pont adódott:   olyan   hozzáadott   értéket képviselő  konstrukciók  kifejlesztése, melyekkel  a  piacvezető  gyártók  sorába léphet. Talán ennek a kényszerhelyzetnek  köszönhetően  kezdték  el a robosztus, mulcsvetésre is alkalmas vetőgép-kombinációkat  fejleszteni  és gyártani. Ezt a fejlesztési irányt szinte kikövetelte a Dél-Amerikában, főként Argentínában  kialakult  piaci  igény  – ezen  a  piacon  a  SOLA  már  tradicionálisan jelen volt –, ahol a gabonatermelés már sokkal korábban a költségtakarékos min till irányába fejlődött. Az előbb említett előzmények mellett  természetesen  az  európai  gazdasági  környezet  –  a  költségek  folyamatos  növekedése  folytán  mind  jobban  csökkent  a  kitermelhető  profi t  a mezőgazdasági vállalkozásokban – is elősegítette  a  SOLA  európai  piacon való mind markánsabb megjelenést a 90-es évek végétől mostanáig.

    

A  90-es  évek  végétől  kezdte  el  a SOLA  a  szemenkénti  vetőgépek  fejlesztését és gyártását, egy neves olasz mérnöki    irodával    együttműködve, amely  már  korábban  is  ismert  volt  a szemenkénti vetőgépek fejlesztésében. A  fejlesztés  során  a  legfontosabb célok között szerepelt egy olyan többfunkciós vetőgép kifejlesztése, amely egyértelműen  alkalmas  a  minimalizált és második lépésben a no till direktvetéses műveléstechnikára is. Ezeket az igényeket eleve egy szerkezetileg    robosztus    konstrukcióval lehetett    kielégíteni,  mind  a  vázszerkezet, mind a vetőkocsi és csoroszlyaszerkezet kialakítását illetően. Ezeknek a fejlesztési céloknak a megvalósítását képviseli  a  SOLA  PROSEM-K  típusú  vetőgépcsalád.  Ezek  a  gépek  már mintegy  4  éve  mind  nagyobb  számban  vannak  jelen  a  hazai  piacon  is,  a kis- és nagyüzemekben egyaránt, a vevők legnagyobb megelégedettségére.

    

Mit tud a SOLA PROSEM-K szemenkénti vetőgép?
Ez a  gép  nagyon  robosztus  vázszerkezettel  és  futóművel  rendelkezik.  A  vázszerkezetet  illetően  alapvetően  függesztett  gépekről  van  szó, természetesen  a  4-sorostól  a  18-soros  változatokig.  A  8-soros  gépektől felfelé  hossz-  és  keresztirányban  is vontatható  berendezések  állnak  rendelkezésre.
A 6-soros gépek esetében a merev gerendelyes  alapváltozat  mellett  teleszkópos kivitel is választható, max. 3 m szállítási szélességgel. A  6-  és  8-soros  változatok  úgynevezett VARIANT kivitelben is rendelkezésre  állnak,  amelynél  a  dupla vázszelvények  egymás  előtt  hidraulikusan  összehúzhatók  vagy  kitolhatók  a  traktorkabinból  vezérelve,  így szállítási  helyzetben  3  m-es  szállítási szélesség érhető el, még a 8-soros gépeknél is. A VARIANT gépek további  előnye,  hogy  a  gép  sortávolsága 5  cm-es  fokozatokban  45-75/80  cm sortávra  a  traktorkabinból  is  hidraulikusan  átállítható.  Ebből  adódóan  a felhasználási   céloknak   megfelelően átszerelések  és  többletköltségek  nélkül   gyors   átállás   lehetséges   egyik kultúráról  vagy  vetéstechnológiáról
a  másikra.  Figyelembe  véve  a  szűk vetésidőszakokat, ez az univerzalitás mindenképpen előnyt jelent. Újdonság  a  VARIANT  gépek  továbbfejlesztett  felcsukható  oldalszárnyakkal rendelkező változata, a PROSEM  K-VP  megjelenése  a  piacon.  Itt kiemelnénk a PROSEM K-VP 300/12-75  típust  12  sorral  75  cm-es  sortávolsággal, amely a mai vetéstechnika kuriózuma.   A   függesztett   12-soros kukorica-vetőgép  központi  váza  az azon  elhelyezett  8  db  vetőaggregáttal  a  VARIANT-technológia  előnyeit kihasználva  3  m-es  szélességre  hidraulikusan  összehúzható  a  szállítási helyzet  számára,  majd  a  következő műveletben  az  oldalvázakat  a  rajtuk oldalanként  elhelyezett  2-2  db  vető aggregáttal hidraulikusan felcsukhatjuk, amivel a 12 soros vetőgépnél a 3 m-es  szállítási  szélesség  garantálható.  Fordított  műveleti  sorrendben  az oldalszárnyakat  lehajtva  és  a  középrészt kitolva munkahelyzetet kapunk, 75 cm-es sortávolsággal. Ez a vetőgép a 180 LE fölötti traktorok szemenkénti vetésben  történő  optimális  kihasználását teszi lehetővé, a gyors, rugalmas pozícióváltás   (szállítási/munkapozíció)  végrehajtásával.  Ezzel  és  a  nagy munkaszélességgel  a  gép  nagy  területteljesítmények elérésére képes.
A  SOLA  PROSEM  K  vetőaggregátjai is több újdonságot képviselnek. Elsőként említenénk a tárcsás és szívott pneumatikus  rendszerű  magadagoló szerkezetet, amely teljesen új rendszerű vákuumkamra konstrukcióval rendelkezik: a vetőtárcsa fixen rögzített a vákuumkamrán, és ezáltal a vákuum kamra  egy  egységként  együtt  forog  a vetőtárcsával.  Ennél  a  konstrukciónál természetesen nincs ház és tárcsakopás, ezáltal  a  vákuumkamra  és  vetőtárcsa élettartama lényegesen meghosszabbodik, a vetés precizitása növekszik. További újdonság a dupla külső és belső lesodrás,  amely  tovább  növeli  a  vetés precizitását még nagy, 10 km/ó vagy a fölötti munkasebességeknél is.

A  dupla  nyitótárcsás  vetőcsoroszlya  kialakításánál  is  eltértek  a  nyitótárcsáknál   általánosan   alkalmazott 12-fokos nyitási szögtől; azt 3 fokkal csökkentve  a  SOLA  9  fokos  nyitási szöggel  és  egy  speciális  csoroszlyacsúccsal rendelkező konstrukciót alakított ki, amely egyértelműen előnyös a mélységtartás szempontjából. Emellett  ezzel  a  megoldással  elkerülték az úgynevezett „W” profilú magárok kialakulását,   ami   a   mélységtartás stabilizálása  mellett  a  vetéspontosság  növelését  is  lehetővé  tette,  még a  nagyobb  munkasebességek  mellett is. A nyitótárcsák csapágyazása acélöntvény  csapágyházakkal  került  kialakításra, ami növeli az élettartamot és üzembiztonságot. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a hagyományos lemez  csapágyházas  megoldásokkal szembeállítva  mintegy  legalább  ötszörös   élettartam-növekedést   lehet regisztrálni.  Fontosnak  tartjuk  megemlíteni a vetőmagtartály térfogatát, amely 50 literes.

   

A    következőkben    hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vetőgép robosztus kialakításának,  a  80  kg-ot  is  meghaladó  vetőaggregát súlynak  köszönhetően  kiválóan  alkalmas  a mulcs-  és direktvetés  feltételeinek  teljesítésére,  a  SOLA  által  ajánlott  kiegészítő felszerelésekkel. Ezek közül a legfontosabbak: a rugózott Turbó-előmetsző tárcsa, az azt követő „V” elrendezésű csipkés-tárcsás    szármaradvány terelő-egység  a  nyitótárcsák  előtt,  valamint  a  speciális  „V”  elrendezésű,  a felületi  körülményekhez  nagyon  jól igazítható-állítható  gumírozott  magtakaró-visszatömörítő kerékpár.
Ezeket  a  képességeket,  előnyöket bizonyítja  a  Franciaországban  –  Európa  legnagyobb  kukoricaterületével rendelkező országában – elvégzett, és az  elmúlt  években  közzétett,  ottani vizsgáló  intézet  által  direktvetésben történt szántóföldi teszt értékelése. Az  értékelés  eredménye  alapján  a  kelési arány  már  a  vetést  követő  7.  napon elérte  a  14%-ot.  A  vetést  követő  12.  napon  a  kelési  arány  a  PROSEM-nél már 94% volt. A tőtáv értékelésénél a PROSEM nagyon jól teljesített. A következő  értékelési  szempont  a  mélységtartás  volt:  a  PROSEM  ebben  az esetben  is  kiválóan  teljesített,  a  beállított  vetésmélységhez  viszonyítva csak  néhány  százalékos  eltérés  mutatkozott.
A   teszt   végleges   értékelésében ugyanazon  feltételek  között  a  PROSEM  által  vetett  kukorica  kimagasló, 120,58  t/ha-t  terméseredményt  produkált.  A  vizsgálatot  végzők  rövid összefoglalása  kiemeli:  ez  az  eredmény   a   kiváló   mélységtartásnak, valamint  a  magelhelyezés  körülményei  által  garantált  gyors  kelésnek és a homogén állomány kialakulásának volt köszönhető.
A  SOLA  PROSEM  K  szemenkénti  vetőgépek  alkalmazásukhoz  nem igényelnek   túlművelést   magágykészítésben, és a felület szármaradvány fedése  sem  jelent  problémát  a  vetési feladatok korrekt és sikeres végrehajtásában.  Ennek  eredményeként  minden olyan mezőgazdasági üzem számára   többleteredményt   hozhatnak, amelyek  művelési  költségeiket  úgy akarják  csökkenteni,  hogy  ezzel  párhuzamosan a vetés minősége minden igényt kielégítsen – vagyis ezzel kapcsolatban  ne  kényszerüljenek  kompromisszumokra.

Pohárnok Pál
Vektor Holding Kft., Győr


Ez a cikk a GÉPmax 2011/01 - januári számában jelent meg.[wcm-show id=107040]