Hidas, önjáró szántóföldi permetezőgépekMa már megszokott látvány szántóföldjeinken a nagyteljesítményű, önjáró permetezőgép, a kukoricabogár megjelenése és elterjedése ugyanis szükségessé tette a védekezést a növények nagy magassága esetén is, ezért mutatkozott igény az ilyen megnövelt szabad magasságú permetezőgépek iránt.

A hidas permetezőgépek egy része itthon készül, külföldi alvázra épített hazai gyártmányú permetező felépítménnyel, emellett kisebb számban normál szabadmagasságú, nagyteljesítményű permetezőgépek is forgalomba kerülnek.

Az önjáró permetezőgépek legfontosabb jellemzői: a felépítés módja, a részegységek elrendezése, a hajtás kivitele, a vezetőfülke kialakítása, a működtetés módja, a szórószerkezet elhelyezése és kivitele.

A hajtást rendszerint 100-200 kW teljesítményű dízelmotor biztosítja. Az alvázat úgy alakítják ki, és a részegységeket úgy helyezik el, hogy kiegyenlített kerékterhelést érjenek el üres és tele permetlétartály esetén is. Az üzembiztosság, a teljesítmény és a munkaminőség szempontjából egyaránt előnyös, hogy a gépek alváza gyakran pneumatikus rugózással van ellátva, amely a terheléstől függően szabályozott. A csillapított rezgé sek következtében kényelmesebb az üzemeltető munkája, kisebb a gép elemeinek igénybevétele, nagyobb munkasebesség alkalmazható, kisebb a szórókeret lengése, jobb a kereszt-, illetve hosszirányú szórásegyenletesség.

A nagyteljesítményű gépeknél különös jelentősége van az üzemidő jó kihasználásának. A gépek egy része, a megfelelő hajtásnak és rugózásnak köszönhetően, akár 40-50 km/h sebességre is képes, ami lerövidíti a különböző helyszínek közötti áttelepülési időt.

Kép

Az önjáró gépek többsége kéttengelyes négykerekes kivitelű, és hidrosztatikus öszkerékhajtással működik, ami lehetővé teszi a fokozatmentes sebességváltást és a terepviszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodást. Emellett vannak kéttengelyes, három kerekes és főleg a 8000-10000 literes tartállyal készülő típusok között háromtengelyű, hatkerekes kivitelűek is. A hidrosztatikus hajtáshoz 3-5 fokozatú mechanikus sebességváltó kapcsolódhat, amellyel permetezésnél kis sebesség és nagy nyomaték, közúton pedig nagy sebesség és kis nyomaték érhető el. Egyes gépek tempomattal vannak ellátva.

A kerekek mérete a rendeltetésnek megfelelően szintén különböző. Soros kultúrákban állománykezelésnél keskeny, nagy átmérőjű abroncsok alkalmazása szükséges, ahol azonban ez nem követelmény, ott a széles abroncsok használata előnyös.

A nagy tömegű gépek biztonságos működtetéséhez hatékony fékrendszerre van szükség, amely általában hidraulikus vagy pneumatikus, rásegí-téses kivitelű, dob- vagy tárcsafékekkel.

A kormányzás rendszerint elektronikus szabályozású hidraulikus szervokormánnyal történik, amely többféle üzemmódot tesz lehetővé. Közúton hagyományos elsőkerék-kormányzás alkalmazható, terepen pedig az első és hátsó kerekek ellenkező irányú elfordításával egyes gépek szinte helyben meg tudnak fordulni. A kerekek azonos irányú elfordításával oldalazó járás is alkalmazható, amely lejtős területen lehetővé teszi az oldalirányú csúszás megakadályozását, a gép nyomon tartását.

A biztonsági, klimatizált, aktív szénszűrővel védett, túlnyomással és zajvédelemmel ellátottvezetőfülke általában panorámakilátást biztosít, ami megkönnyíti a vezető munkáját, lehetővé teszi a pontos kormányzást, a munka ellenőrzését. Emellett légrugós, állítható vezetőülés és ugyancsak állítható kormány biztosítja a kezelés kényelmét. Ugyanezt a célt szolgálja a multifunkciós kezelőkar, amellyel a gép működtetésénél a legfontosabb műveletek egyszerűen és biztonságosan elvégezhetők.

A gépek általában 2000-4000 literes tartállyal és 18-32 m munkaszélességű szórókerettel készülnek. Alegnagyobb, több száz vagy ezer hektáros gazdaságokban, illetve bérmunka-vállalkozók üzemeltetésében az 5000-10000 literes tartállyal és 32-48 m munkaszélességű szórószerkezettel felszerelt önjáró permetezőgépek alkalmazhatók eredményesen.

A forgalmazott és alkalmazott típusok nagy többsége növelt szabadmagasságú, hidas kivitelű gép. Míg a hagyományos gépek szabadmagassága általában 50-100 cm, addig a hidas kivitelűeknél ez az érték 150-300 cm között változik. A 150-160 cm szabadmagasságú gépek magas növésű kukoricában azonban csak korlátozott mértékben alkalmazhatók. A gépek egy részénél a szabadmagasság hidraulikusan változtatható; közúton alacsony helyzetben biztonsággal lehet nagy sebességgel közlekedni, munkahelyzetben pedig a kezelendő növényzet magasságához történhet a beállítás. A hidas permetezőgépek egy részén széles határok között, hidraulikusan, fokozatmentesen és munka közben is állítható a nyomtávolság.

Kép

Az önjáró gépek permetező felépítménye általában nem különbözik lényegesen a vontatott vagy függesztett gépek rendszerétől. A permetlétartály esetenként osztott kivitelű, elhelyezése olyan, hogy biztosítsa a gép stabilitását és a növelt szabadmagasságot hidas kivitel esetén. A szórószerkezetet elöl vagy hátul helyezik el. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. Az elöl elhelyezett szórókeretre jó a rálátás, könnyen ellenőrizhető a munka, a sorok csatlakoztatása, az akadályok kikerülése biztonságosan történhet. Hátrányos viszont, hogy a menetszél a permetet a gépre sodorja, ami megfolyásokat, csepegéseket okozhat, valamint a szélvédőre jutva a kilátást rontja. A gépek többségén ezért hátul helyezik el a szórókeretet, ahol ezek a problémák nem jelentkeznek, viszont a munka ellenőrzése és a sávcsatlakozás, például gyomirtásnál, nehezebb. Ez utóbbi feladatot egyébként GPS rendszerrel ma már nagy pontossággal lehet megoldani. Az önjáró gépek egy része félautomata vagy automata kormányzással működtethető.

A nagy munkaszélesség és megnövelt munkasebesség szükségessé teszi korszerű szórószerkezetek alkalmazását, a megfelelő munkaminőség biztosítása érdekében. A szórókeret magasságát a hatékony lengéscsillapítás mellett esetenként elektronikus rendszerrel ellenőrzik. A szárnyakon ultrahangos érzékelők vannak elhelyezve, amelyek a célfelülettől (a talajtól vagy a növényzettől) való távolságot mérik. Ennek alapján történik a szabályozás, amelynek során, ha a keret túlságosan megközelíti a célfelületet, akkor a vezérlés működésbe lép, és automatikusan megemeli a szárnyakat. A különböző terepviszonyok között végzett munka biztonságát és jó minőségét szolgálja az, hogy a szórókeretet a gép helyzetétől függetlenül, a lejtővel párhuzamosan lehet működtetni. A lengéscsillapítás természetesen ebben a helyzetben is biztosított.

Jelentős minőségi javulás érhető el azzal, hogy a korszerű önjáró permetezőgépek szórókeretén gyakran két vezeték van kiépítve, és a permetlé cirkulációs rendszerben jut el a szórófejekhez. Ez azt jelenti, hogy a szórófejeknél állandóan biztosított az üzemi nyomás, tehát a bekapcsoláskor azonnal a beállított permetlémennyiség kerül kiszórásra. Ezáltal elkerülhető az a hiba, amely az indulásnál jelentkezik: a nyomás olyankor a szórófejeknél még nem elegendő, az üzemi érték csak fokozatosan alakul ki, ezért a kezelés a kezdeti szakaszon nem megfelelő. A helytelenül, kis dózissal, nem megfelelő porlasztással és egyenletességgel kezelt felület nagysága az üzemeltetési paraméterektől (munkasebesség, üzemi nyomás, stb.) függően jelentős lehet. Vegyszeres gyomirtásnál ez a hiba különösen jól megfigyelhető; gyakori látvány, hogy az egyébként jól kezelt tábla szélén, ahol a permetezőgép megindult, gyomosodás lép fel, amely a táblán befelé haladva fokozatosan megszűnik. A helytelenül kezelt területek további hátránya a közvetlen kár mellett, hogy újabb fertőzések kiindulását okozhatják. A cirkulációs per-metlérendszer lehetővé teszi ennek a hibaforrásnak a kiküszöbölését.

A gépek újszerű alkalmazását teszi lehetővé a szórószerkezeten elhelyezett pneumatikus működtetőrendszer. Ennél a szórófejeken szelepekkel lehet különböző méretű fúvókákat menet közben is működtetni vagy kikapcsolni. Ezzel a megoldással a technológiai változtatások időveszteség nélkül végrehajthatók. Ez az alapja helyspecifikus permetezésnek is, amelynél a GPS rendszer felhasználásával és megfelelő gyomtérkép készítésével lehetőség van arra, hogy csak a fertőzött, gyomos területen és a szükséges dózissal végezzük el a kezelést.

Kép

A hagyományos hidraulikus szórószerkezetekkel egyenletes szórás érhető el a kezelt felületen, állománykezelés esetén azonban gyakran nem elegendő a penetráció; a cseppek nem hatolnak be a növényzetbe, és nem jut permet a levelek fonák oldalára. Ezért a magasra növő kultúrák kezelésére alkalmas hidas permetezőgépeket gyakran lég-szállításos szórószerkezettel szerelik fel. A légzsákból vagy légszekrényből kilépő levegőáram a nagy felületű növényeket is megmozgatja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a cseppek az alacsonyan elhelyezkedő felületeket és a levelek alsó oldalát is elérjék.

A nagyteljesítményű és nagy értékű önjáró permetezőgépeknél a gazdaságosság érdekében törekednek a lehető legnagyobb teljesítmények elérésére. Ezeknek a gépeknél az éves üzemóraszám lényegesen nagyobb, mint a függesztett vagy vontatott gépek esetében. Egyes gépek éves területteljesítménye különböző munkákban (gyomirtás, állománypermetezés, deszikkálás, stb.) jóval meghaladja a 10.000 hektárt. A munkaidő kiterjesztése érdekében gyakran éjszaka is dolgoznak, ennek érdekében a szórókeretre világítóberendezést szerelnek fel, ami lehetővé teszi a szórófejek munkájának ellenőrzését.

A hidas permetezőgépek elsősorban kukorica védelménél nélkülözhetetlenek, de jól használhatók napraforgó, dohány és más magasnövésű sorkultúrában, valamint alacsony növésű növények kezelésénél is. A gépek egy része adaptercserével szilárd műtrágyák kiszórására is alkalmas.

A hidas önjáró permetezőgépek tehát fontos szerepet töltenek be a szántóföldi növényvédelemben, alkalmazásuk lehetővé tette új védekezési eljárások bevezetését, a teljesítmények növelését és a technikai korszerűsítést.


Ez a cikk a MezőHír 2011/06 - júniusi számában jelent meg.