Hódítanak a pioneer repcehibridekMindössze 21 év telt el azóta, hogy a Pioneer előbb Franciaországban, majd egy évre rá Németországban is elindította a repcenemesítő programját.

Kép

Az azóta eltelt idő alatt jó néhány említésre méltó mérföldkő adódott az életünkben; ezekből, a teljesség igénye nélkül, álljon itt néhány:

– 1995-ben a Pioneer létrehozta az első alacsony glükozinolát-tartalmú restorer repcét OGURA-INRA alapokból, ami megoldotta az OGURA repcék addig jellemzően magas glü-kozinolát-tartalmának problémáját;

– 1996-ban a Pioneer eldöntötte, hogy csak hibridek nemesítésével foglalkozik;

– 1997-ben elkezdődnek a féltörpe hibridekkel kapcsolatos nemesítő munkálatok;

– 2006-ban a Pioneer megkezdte a repcevetőmagok értékesítését Kelet-Európában;

– 2007-ben állami elismerést kapott Franciaországban a 45D03-as MAXIMUS® hibridünk;

– a 2009-ben elvetett hibridek közül a 45D03-as a 2. legnagyobb vetésterületen termelt repcehibrid Magyarországon;

– 2010-ben megkezdi munkáját a Pioneer 2009-ben létrehozott ukrán nemesítőállomása, amely kiemelten repcével is foglalkozik.

A fiatalnak tekinthető Pioneer repcenemesítői program rendkívüli sikerei különösen az utóbbi 4-5 évben váltak igazán láthatóvá. A Pioneer a repcepiacon meghatározó szereplővé vált, s csupán négy rövid esztendő kellett ahhoz, hogy az egyik legnagyobb repcés vállalattá váljon Közép-Kelet-Európában. Érzékelve a repce vetésterületének jelentős kelet-európai növekedését, a fejlesztő munka mind nagyobb kiszélesítését kezdtük el néhány évvel ezelőtt régiónkban, ahol a klasszikus termőképesség, olajtartalom, állóképesség mellett olyan hibridtulajdonságok is hasonló súllyal szerepelnek, mint a kontinentális klíma körülményei között olyan fontos szárazságtolerancia és télállóság. A termékfejlesztés eredményeit nézve örömmel mondhatjuk, hogy a Pioneer első repcehibridjét, a 46W3 l-est szinte minden fontos repcetermesztő országban termesztik, Franciaországtól, Magyarországon át, Oroszországig. Az ezt követő második, harmadik, majd negyedik generációs hibrideket ma már a legjobbak között tartja számon a szakma. Ezek közül szeretnénk megemlíteni néhányat a jelenleg legkedveltebbek, valamint a leginkább ígéretes újak közül.

A Pioneer MAXIMUS® repcehibridjeit évről évre egyre nagyobb területen termesztik hazánkban, hiszen az általuk elérhető előnyök nagyban hozzájárulhatnak a sikeresebb, jövedelmezőbb repcetermesztéshez. Az előnyök elsősorban az eltérő növényfelépítésből és alacsonyabb növénymagasságból adódnak. Termesztésük esetén kevesebb taposási kárral, egyenletes éréssel, gyorsabb és olcsóbb betakarítással számolhat a termelő, továbbá a hagyományos hibridekkel ellentétben itt nem kell megdőlésből adódó veszteséggel kalkulálni. A betakarítás előtt álló repcék esetében ez nagyon fontos tulajdonság, hiszen a viharos időjárás óriási veszteségeket okozhat. A MAXIMUS® repcék különböző fe-nológiai stádiumaiban megmutatkozó fontosabb előnyeit foglaltuk össze az 1. számú ábrán.

Kép

Az intenzív nemesítői munka eredményeként idén már négy MAXIMUS® repcehibrid közül választhatnak a gazdálkodók. Az első féltörpe repcénk a PR45D01, ezt 2006 óta termesztik széles körben egész Európában. Stabil, megbízható termőképessége folytán továbbra is kínálatunkban szerepel.

Kép

2008-ban került bevezetésre a PR45D03-as hibridünk. Két év alatt rendkívül gyorsan elterjedt a köztermesztésben, ma Magyarországon ez a második legnagyobb területen termesztett hibrid. Nagy termőképessége a MAXIMUS® hibridek nyújtotta előnyös tulajdonságokkal párosulva a legszélesebb termesztői igényeknek is megfelel. A D01-es elődjéhez képest 2-3 nappal később virágzik, 1-1,5%-kal jobb az olajtartalma. Növénymagassága 120-130 cm, az átlagos termesztési feltételek között. A Pioneer saját kísérleteiben az elmúlt évben a legnagyobb termést adta; ez látható a 2. számú ábrán.

Az elmúlt évben került bevezetésre a PR45D04, amely elsősorban olajtartalmát tekintve jelent előrelépést a MAXIMUS® hibridek sorában. Kedvező kórtani tulajdonságaival, nagyon alacsony glükozinolát-tartalmával ajánljuk mindazoknak, akik szélesebb alapokra szeretnék helyezni a MAXI-MUS® hibrideket a vetésszerkezetben. Növénymagassága normál termesztési feltételek mellett 125-135 cm.

Kép

Az idei évtől ismét egy új MAXI-MUS® hibridet tudunk ajánlani a repcetermesztőknek, amelyet a PR44D06 testesít meg. A D06 egy nagy várományos, mondhatni „trónkövetelő” a MAXIMUS® hibridek sorában, amely a termékfejlesztési kísérletekben jelentős terméselőnyt mutatott a vizsgált féltörpe hibridek között. A 3-as számú ábrán látható az elmúlt év eredménye a nemesítői kísérletekben. A PR44D06 nemcsak termőképességben, hanem olajtartalomban, kórtani tulajdonságokban is előrelépést mutat, így minden repcetermesztőnek javasoljuk kipróbálásra, akik a legnagyobb terméseket célozzák meg! Érésidejét tekintve a korai repcehibridekhez tartozik; növénymagassága 130-140 cm, normál termesztési feltételek között.

A Pioneer legalább akkora nemesítői erőfeszítéseket tesz a hagyományos, magas repcék tekintetében is, mint a MAXIMUS® termékkör esetében. Ahogy a bevezetőben említésre került, csak a hibridekre koncentrálunk, mert ezek jelentősen nagyobb előnyt jelentenek a repcetermesztés gyakorlatában, mint a fajták. A hibridek nyújtotta előny szembetűnik, ha megnézzük a különböző kísérleti rendszerekben (MgSzH, nagy forgalmazók, kereskedő vállalatok kísérletei) a hibridek és a fajták közötti terméskülönbségeket. Ezekben a kísérletekben a hibridek nagyjából 6,4-9%-kal teremtek többet, ami számszerűsítve 240-310 kg többlettermést jelent. Ha ezt a terméstöbbletet fo-rintosítjuk (72.900 Ft/t terményáron számolva) és levonjuk belőle a hibridek átlagosan 5.000 Ft-tal magasabb hektáronkénti vetőmagköltségét, megkapjuk, mennyivel nagyobb jövedelmet tudnak biztosítani a hibridek. E számolás alapján tehát azok a termelők, akik hibrideket termesztenek fajták helyett, máris 12.000-17.100 forint hektáronkénti többletet realizálhatnak, csupán a megfelelő vetőmagválasztással!

A hagyományos magas repcehibridek tekintetében 6 terméket ajánlunk termelőinknek az elkövetkező szezonban. Kínálatunkból minden termesztési feltételhez találnak megfelelő hibridet, ugyanis a jól ismert, nagy területen termesztett repcék mellett itt is jelentkezünk új nemesítésű repcével.

A hagyományos, magas Pioneer repcehibridek közül a PR46W14 a legelterjedtebb. Termelőink körében közismert a megbízhatósága; az elmúlt 3 év Pioneer kísérleteiben mindig az elsők között szerepelt: ez látható a 4. sz. ábrán. A W14 egy hibridben egyesíti a stabilitást, a nagy termőképességet és a magas olajtartalmat. Őszi növekedése igen gyors, ezért kései vetésekhez is ideális választás. A növénymagassága átlagos termesztési feltételek között 160-170 cm, glükozinolát-tartalma igen alacsony (10,5-15 µmol/g).

Kép

Az elmúlt évben került bevezetésre a PR46W20. A W20 kiemelkedik olajtermő-képességével a Pioneer repcehibridjei közül. Őszi fejlődési erélye és szárba indulási hajlama visszafogott, ezért kifejezetten javasoljuk a korai vetésekbe. Korán és gyorsan beérik, korai betakarítást tesz lehetővé. Nem nő túl magasra; normál termesztési körülmények között 155-165 cm, ezért a W20 nagyon jó állóképességgel rendelkezik, dőlésre nem hajlamos. Különösen azoknak a gazdálkodóknak javasoljuk, akik a dőlésből eredő termesztési kockázatot szeretnék minimalizálni a hagyományos magas repcék tekintetében. Glükozinolát-tartalma nagyon alacsony, 11-14,5 µmol/g.

Kedves Repcetermesztő! A repce-nemesítési program a Pioneer-nál igen intenzíven, nagy ráfordításokkal folyik. Mindez abban is jól nyomon követhető, hogy évről évre több új hibridet is tudunk ajánlani. Jól kitűnik mindez abból is, hogy egyre több gazdálkodó választ Pioneer repcehibridet, hiszen elégedettek velünk; mind a MAXIMUS®, mind pedig a hagyományos magas hibridjeink sikeresen járulnak hozzá a repcetermesztés jövedelmezőségéhez. Legyen része Önnek is a sikerben, válasszon Pioneer repcehibridet!

Fábián László termékmenedzser

Dr. Piukovics László olajnövények termékmenedzsere


Ez a cikk a MezőHír 2010/07 - júliusi számában jelent meg.