Beszámoló a PÖMA terepi bemutatórólA terepi bemutatón részben az előtte heteken át tartó rossz időjárás következményeként, részben a távolság miatt a vártnál kevesebb érdeklődővel számolhattunk, viszont akik megjelentek kifejezett nagy érdeklődést mutattak a PÖMA-gépsor iránt.

Kötél Tamás, a PÖMA gépgyár magyarországi képviselője ismertette a gyár termékeit, szolgáltatását. Szóba került a hazánkban uralkodó gazdasági, külterületi utak rossz állapota, ezek következményei, valamint az, hogy erre a PÖMA hogyan és milyen módon nyújt hatékony, olcsó megoldást.

A gyakorlati bemutató a BF 112-es padkamaró munkájával kezdődött, majd az SK 225-ös függesztett gréder elkészítette az adott útszakasz formáját (először az útfelület került fellazításra, majd azt bogárhátúra profloz-ta), ezután az SB 182-es kőtörő munkájának eredményeként a felszínre került kövek elnyerték megfelelő frakciójukat, valamint az útfelület mintegy 20 cm-e a megfelelő szemcseeloszlást. Végső munkafázisként az RW 150-es függesztett vibrációs henger tömörítette az útfelületet, elkészült a bemutató szakasz. Ezt mindenki nagy megelégedettséggel szemlélte, valamint nyugtázta, hogy ha ilyen utakon kellene közlekedni, akkor lényegesen kevesebb károsodás következne be a drága munkagépekben, csökkenne a betakarítás ideje, stb. Közben az érdeklődők minden műszaki kérdésre választ kaptak, miközben az elején szkeptikusan szemlélődők is elismeréssel nyugtázták a látottakat.

Kép

A programot a Valkon Kft. Valtra traktor- és erdészetizúzó-bemutatóval tarkította. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy Magyarországon nagyon nagy igény lenne a mezőgazdasági, külterületi jellegű utak rendbetételére. Sok ezer km nagyon rossz állapotú, sőt járhatatlan úttal rendelkezünk, amivel előbb-utóbb valamit kezdenünk kell, mert a jelenlegi helyzetben a mezőgazdasági üzemek, erdészetek versenyképessége elmarad a jó utakkal rendelkező országokéval szemben. Következtetésként az is levonható, hogy nálunk sajnos szemléletbeli problémák is vannak, amiken rövidesen változtatnunk kell, mert egységbe tömörülve (önszándékból!) ezeken a nehézségeken könnyebben változtathatunk, hatékonyabban gazdálkodhatunk. Remélhetőleg az önkormányzatok is találnak megoldást az elhanyagolt külterületi utak rendbetételére, a szűkösen rendelkezésre álló javak megfelelő csoportosításával, különböző pályázatok elnyerésével. A PÖMA gépgyár nemcsak gépek értékesítésével szeretné ezt a több évtizedes problémát hazánkban orvosolni, hanem a Valkon 2007 Kft. képviseletében szolgáltatást végez önkormányzatok, mezőgazdasági üzemek, erdészetek, magánszemélyek számára. Mivel a probléma, a rossz állapotú utak adottak, így a jövő tavasszal az ország több pontján tervezünk hasonló terepi bemutatókat, amelyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Kötél Tamás
PÖMA-képviselő

Kép [m3 id="megjelent-gm" ev="2010" ho="11" honev="novemberi"] >