Az Európai Unió tovább segíti a kínai glifozát importjátA dömping elleni védekezés immár nem aktuális, ezért az EU egy évvel meghosszabbítja az olcsó, kínai gyártmányú glifozátra korábban kirótt magas vámtételek felfüggesztését. Az Európai Bizottság 2009 májusában függesztette fel a kínai glifozátimportra kirótt 29,9%-os vámot. A magas vámtétel eredetileg az európai növényvédőszer-gyártók védelmét szolgálta.

Az európai gyártók 2009 szeptemberében kérték a határozat felülvizsgálatát. A gyártók érvelése szerint az antidömping intézkedés felfüggesztése és az olcsó glifozát importja továbbra is sérti érdekeiket, a Bizottság szerint azonban ez az érvelés rövid távon már nem tartható.

A magas importvám felfüggesztését követően a Bizottság folyamatosan ellenőrizte az EU-piac és a kínai import összefüggéseit. Kiderült, hogy a behozatal változatlanul kis mennyiségű volt, sőt a magas vám eltörlését követően még csökkent is, így az európai gyártók helyzete e gyál talán nem vált nehezebbé. A Bizottság megállapítása szerint a generikus termékek gyártása és behozatala 2008. szeptember és 2009. augusztus között kismértékben csökkent.

Az európai gyártók növelni tudták értékesítési áraikat, növelték a magasabb hozzáadott értékű késztermékek forgalmazását, és a nyersanyagpiac kedvező alakulása, ennek következtében a stabil gyártási költségek eredményeként „kényelmes” haszonra tettek szert ebben az időszakban.

Mindez összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy az importvám csökkentését követően a glifozátpiac nem változott számottevően, mivel jelentős készletek maradtak raktáron a gyártóknál, kereskedőknél és a felhasználóknál, ami a behozatal csökkenését vonta magával.

Csökkentek a kínai árak is, amelyek jelenleg alacsonyabbak, mint az antidömping intézkedést megelőzően, továbbá az Európai Bizottság azt is figyelembe veszi, hogy a behozatal jelentősen visszaesett.

Az európai növényvédőszer-gyártók szerint a kínai gyártókapacitás folyamatosan növekszik.

Egyes ottani cégek tovább növelik glifozátgyártó kapacitásukat, annak ellenére, hogy 2009-ben mind az eladások, mind az üzleti haszon jelentős mértékben visszaesett. A kínaiak nem ok nélkül növelik gyártóbázisukat: saját, belső piacuk nagymértékben növekszik, és a világpiaci igény is várhatóan tovább emelkedik, különösen a fejlődő országokban.

Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a glifozátimportot és az árak alakulását. Az európai iparra nézve kedvezőtlen változás esetén bármikor visszaállíthatják a védő célú antidömping vámot a kínai eredetű árura.

Forrás: AGROW

K. A.


Ez a cikk a MezőHír 2010/04 - áprilisi számában jelent meg.