Utódnemzés – tenyésztői tudatosság mellett

Címke:
Kategória: Állattenyésztés

A nemi aktus az állatoknál csak a legritkább esetben spontán jellegű. Az utódnemzést a legváltozatosabb demonstrációk, furcsa jelzések, koreografált mutatványok előzik meg.

Kitűnő példája ennek a csikóhal szerelmi balett-tánca. A nászidőszakban e faj hímje és nősténye e1kezd úszni egymással szemben a vízfenéken. Majd a hím óriásira fölfújja mellét, és partnerével együtt illegni-billegni, hajlongani kezd. Aztán a két csikóhal farkánál fogva összekapaszkodva eszeveszett keringőzés közben a felszínre emelkedik, és megtörténik az alig tíz másodpercig tartó egyesülés.

A trópusi tengerpartok egyik szárazföldi rákja nász idején furcsa fogáshoz folyamodik. Egyik ollóját, amely sokkal fejlettebb, mint a másik, és rikító színekben pompázik, vadul elkezdi rázni, hogy fölkeltse választottja figyelmét. Ráadásul ez a „kardcsörtetés” egyáltalában nem diszharmonikus. Megfigyelték, hogy a Fidzsi-szigetek rákja például köríveket ír le ilyenkor ollójával, a Fülöp-szigeteki pedig függőleges irányban „hívogatja” párját.

A koronás darvak híres násztáncának nyitányaként a hím körülsétálja a tojót, némileg kiterjeszti a szárnyait. A ritmus egyre inkább gyorsul, a táncosok elkezdenek szökellni, egyre magasabbra és magasabbra. Eme szerelmi demonstráció művészi elemei annyira megihlettek egyes afrikai törzseket, hogy serdülő lányok erre a koreográfiára járják avató táncukat.

Valamennyi állat közül a madarak nászszertartásai a legszínesebbek, legragyogóbbak. Ennek fizikai háttere is van, amennyiben a repülés módot nyújt a nőivarú egyednek, hogy elmeneküljön a hím zaklatása elől. Ez viszont a maga részéről arra kényszeríti az udvarlót, hogy a nőstény megszerzése érdekében fokozza csáberejét. A partner érdeklődésének felkeltése céljából a hím gyakran fizikai adottságait, küllemi jegyeit „veti be”. A pingvinekkel szoros rokonságban levő sarki barátka például csillogó színekben pompázó torkát mutatja a tojónak.

Májusban egy arénaszerű mélyedésben „sorompóba szállnak” a lantfarkú madár hímjei. A kakasok fölborzolják tollaikat, félig kiterjesztve a nap felé fordítják a szárnyukat. Harsány kotkodácsolással, burukkolással kísérik táncukat. A szín- és hangdemonstráció alatt a nőstény körbejárja a porondot, szakértő szemmel méregeti a férjjelölteket; majd egy adott pillanatban leguggol a kiválasztott előtt.

Hasonló szertartáshoz folyamodik a pajzsos cankó, ez a rövid és egyenes csőrű kis gázlómadár. A nászidőben a hím rendkívüli átalakuláson megy keresztül. Nyakát ilyenkor hatalmas, kerek gallér díszíti, fején fölfelé meredő tollbóbita ékeskedik. E madár a fajdkakashoz hasonlóan nászgallérjának sokszínűségével igyekszik meghódítani a tojót. Más, általában zajos szalonkafélékkel ellentétben némán, csupán tollazatának szépségével juttatja kifejezésre érzelmeit.

Szélsőséges románcok

A szerelem nem zárja ki az erőszakot; a hím gyakran viselkedik agresszívan. Amikor a dankasirály hímje kiválasztotta a fészek helyét, hívó hangját hallatja. Megjelenik a nőstény, s a két madár korántsem valami gyöngéd tekintettel a szemében méregetni kezdi egymást. Azután egymás mellé telepednek, ám más irányba fordítják tekintetüket. Ahhoz, hogy párzanak, a szerelmeseknek egyéb célpont, például ugyanazt a territóriumot igénylő fajtársaik felé kell fordítaniuk agresszivitásukat.

A nemi aktus sok állatfaj számára végzetes is lehet. Gondoljunk például a skorpiókra. Az aktus előtt a skorpiók szembefordulnak egymással, s ollójukkal összekapaszkodnak. Azután így összefonódva megkezdődik furcsa figurákkal telitűzdelt lépegető táncuk. Testük olykor-olykor kiegyenesedik, futtában érintik egymást. Ez a különös tánc sokáig eltarthat, egészen addig, míg a két állat agresszivitása elcsitul.

Néhány pókfajnál a párzás a hímre igen veszélyes következményekkel járhat. A fojtópók hímjei például úgy igyekszik elkerülni menyasszonyának halálos csáprágóját, hogy rámásznak a hátára, és addig kaparásszák, amíg a nőstény vissza nem húzza a gyilkos fegyvert.

A kutya nemi élete

A nemi aktus célja a fogamzás, illetve a vemhesülés.

A legkedvezőbb párzási időpont a kutyánál a szuka ivarzásának 9-13. napja közötti időszak. A szuka ilyenkor fogadja a kan közeledését, megáll neki, farkát félrecsapja, szinte felkínálja magát. Amennyiben a kan nem vesz róla tudomást, körbetáncolja, mellső lábával rápaskol, esetleg fel is ugrik rá.

Rendszerint a kan elfogadja a kihívást, kergetőzik a szukával, majd egymást szagolgatják, kezdetben szemből, majd hamarosan a kan a szuka hátulsó részénél véglegesen meggyőződik, arról, hogy a másik az optimális állapotban van. Ezek után a szuka hátára helyezi a fejét, ha ilyenkor az mozdulatlan marad, akkor hátulról rákapaszkodik, és elkezdődik párzás.

Az aktus alatt a legtöbb szuka egyáltalán nem passzív, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy a párzás eredményesen fejeződjön be. Ha érzi, hogy a kan nem boldogul, ügyetlen, akkor ide-oda mozgatja farát, s előbb utóbb helyes irányba tereli a kant. Előfordulhat, hogy párzás közben a kan tarkón ragadja a szukát, amely nem ellenkezik ez ellen. Többszöri hágómozdulat után a kan ejakulál.

A párzó kutyák a legtöbb esetben összeragadnak, ennek a kényszerhelyzetnek mind a kan, mind pedig a szuka részéről anatómiai oka van. Az összeragadás néhány perctől akár fél óráig is eltarthat. Ebben az állapotban a kutyák zavarása nagyfokú tudatlanságra vall. Amennyiben a fedezés végén a kutyák nem ragadnak össze, ami természetesen előfordulhat, semmi ok az aggodalomra, mert a párzás közben az ejakulátum kilövődik, és a szuka így is vemhes lehet. Az összeragadás után ajánlatos nyugtatgatni és óvatosan megfogni mindkét kutyát, nehogy szabadulni próbáljanak kényelmetlen helyzetükből, és így sérülést szenvedjenek.

A kan heves vérmérsékletéből nem lehet következtetni a jó termékenyítőképességre. Gyakorlati tapasztalat, hogy a nyugodt kan is megbízhatóan és eredményesen fedez. A tenyésztési praxisban az is előfordul, hogy kan nem hajlandó fedezni a számára kijelölt szukát, egészen egyszerűen nem tetszik neki, s ez fordítva is igaz; van olyan szuka, amelyik bizonyos kannal nem hajlandó párzani. Ilyenkor nem szabad erőltetni az aktust, cserélni kell az egyik felet.

A kan részéről a párzási inger hiányának számos oka lehet; például nincs optimális időben a szuka; korán, vagy későn vitték a kanhoz; zavaróak a körülmények (például új hely, idegen emberek), esetleg valamilyen betegség áll fenn. Nagyfokú tudatlanságra vall az is, ha a tulajdonos egy párzani nem hajlandó szukát a kannal „megerőszakoltat”.

Szerző: Dr. Szinák János


Dr. Szinák János

Több mint kutya

Dr. Szinák János és Dr. Zsolnay Miklós Több mint kutya című könyve minden kutyát kedvelő ember számára olyan bedekker, mely megismerteti mindazzal a kinológiai tudással, amellyel érdemes tisztában lenni. Bárki, akinek kutyája van, annak nem kell értékes fajtatiszta kutyának lennie, csupáncsak legyen hűséges, ragaszkodó és éber! Ez a tudományos ismeretterjesztő mű a kutyát ismerőnek is nyújthat ösztönzést, a laikusnak pedig összefoglaló felvilágosítással szolgál kedvencünk lényéről, értékéről, és mindenekelőtt rávezeti a helyes útra a kiválasztás, a felnevelés, és az okítás terén. A kutya a leghűségesebb társunk, akiért felelősséggel tartozunk, de nem ember! Nem több és nem kevesebb: kutya, aki előbb-utóbb a család tagjává válik. Ahhoz azonban, hogy megismerjük igazi lényét, előítélet-mentesen kell foglalkoznunk származásával, testének felépítésével, élettanával, küllembírálatával, viselkedésével, tenyésztésével, örökléstanával, szaporodásbiológiájával, tartásával, táplálkozásával annak érdekében, hogy életfolyamatait megérthessük, és az így szerzett ismeretanyagot tartási, tenyésztési törekvéseink alapjaként kamatoztassuk.

Több mint kutya c. könyv itt megrendelhető!Ez a cikk a MezőHír 2015/09 - szeptemberi számában jelent meg.
%d blogger ezt szereti:
http://wp.me/p6OYBQ-zob

-=oOo=-