Sikeres szántóföldi bemutató Balatonfőkajáron

Az Amazonen-Werke Kft. augusztus 4-én rendezte meg első szántóföldi gépbemutatóját a Balatonfői Mg. Zrt. közreműködésével.

A hétfői hőség után kegyeibe fogadott bennünket az időjárás. A bemutató előtti éjszaka lehullott 10-12 mm csapadék kellemes hőmérsékletet és pormentes bemutatót biztosított a több mint 200 vendég számára. A délelőtti előadás keretében Wilfried Koldehoff, az Amazone vetéstechnikai termékfelelőse ismertette az Amazone gyár történetét, majd rátért az előadás legfontosabb témájára, az Amazone szántóföldi tartamkísérleteinek eredményeire. Megtudhattuk, hogy az Amazone a világ számos pontján folytat tartamkísérleteket, amelyekben a tarlóhántástól a vetésig tartó munka-műveletek energetikai és növénytermesztési mutatóit vizsgálja. A kísérletekben nem elsősorban a gépeket, inkább a művelési eljárásokat és azok költségeit, majd az elérhető hozamokat mérik. A németországi, hollandiai, oroszországi, kazahsztáni és ukrajnai tartamkísérleteket azonos módon hajtják végre. Minden helyszínen ugyanazokat a műveleteket alkalmazzák, ugyanabban a sorrendben. A területeken négy parcellában (A-D) vizsgálják a különböző művelési rendszereket. Az „ A” parcella minden évben hagyományos, szántásos (22 cm mély), míg a „B-D” parcellák különböző mélységű (20-15-8 cm mély) konzerváló talajművelést kapnak. A talajműve-lés intenzitása és mélysége az „A”-tól „D”-ig csökken. A talajmunkák elvégzése után minden egyes parcellában forgóboronás vetőkombinációval, Cirrus mulcsvetőgéppel és Citan gabona-vetőgéppel vetik be a táblát. A tarlóhántást tábla szinten mind a négy, kb. 10 ha-os parcella egyszerre kapja meg, 6 cm-es mélységben, Amazone Catros rövidtárcsával. Lipcsében egy 41 ha-os táblában folyik a legrégebbi tartamkísérlet, amely talán a legjobban hasonlítható a hazai körülményekhez. A területre jellemző a kora nyári szárazság, illetve az éves csapadékmennyiség ott sem éri el az 530 mm-t. A kontinentális klíma és a csapadék korlátozó tényező a hozamokra nézve. A talaj agyagos homok, a humusztartalom 3,1%

Centaur nehéz szántóföldi kultivátor Catros rövidtárcsa

Az eredmények közül a legfontosabbak:

– A műveleti költségek akár 50-60%-kal csökkenthetők az alapművelés mélységének és intenzitásának csökkentésével.

– A munkaidő 30-40%-kal redukálható a szántásos műveléshez képest.

– A termésátlagok 8 év átlagában 5%-kal megemelkedtek a 15 cm-es kultivátoros alapművelés esetében – szemben a szántásos technológiával, amely kiszárítja a talajokat.

A szántóföldi bemutatóra több, mint 200 vendég volt kíváncsi

A délutáni szántóföldi bemutatón 12 gépkapcsolatot láthattunk, részben munka közben. A kisgazdaságok gépei közül elsőként a ZA-M Profis Tronic függesztett műtrágyaszóró mutatkozott be. A műtrágyaszóró sebességará-nyosan szórja ki a műtrágyát, emellett a beépített mérleg segítségével munka közben is folyamatosan korrigálja a beállításokat.

Ezt követően az UF 1500-18 függesztett szántóföldi permetezőgép fordult be a vendégsereg elé, amely AMASPRAY+ vezérlőegysége révén sebességarányosan juttatja ki a permetszert. A gépen Super „S” szórókeretet láthattunk, amely egy könnyű, de nagyon stabil, többszörösen hajlított profilú acél.

UF 1500-18 függesztett szántóföldi permetezőgép

Részt vett a bemutatón a hazánkban is nagyon népszerű D9/40 SR ga-bonavetőgép, amelynek RoTec tárcsás csoroszlyái alkalmasak a repce sekély mélységbe történő pontos kijuttatására. A tárcsás csoroszlyára szerelt tisztító- és mélységhatároló kerekek behatárolják a maximális vetési mélységet, így azt nem csak a rugófeszítés befolyásolja – ezáltal a mélyre vetés el-kerülhető. A vetőgépet egy 4 m mun-kaszélességű Catros rövidtárcsa követte, amelynek önálló tárcsafelfüggesztése garantálja a sekély és egyenletes minőségű tarlóhántást. A Catros tárcsa olajfürdős csapágyazása hosszú élettartamú, nem igényel karbantartást, és az eszköz nagy sebességgel, illetve nagy területteljesítménnyel képes dolgozni esetenként akár kukorica után is.

A kisgazdaságok gépeinek sorát egy 3 m munkaszélességű forgóboro-nás vetőkombináció zárta. A térségben elterjedt aktív forgóboronával szerelt vetőgép kiváló magágyat készít, amelyet visszatömörít, és a vetőcsoroszlyák után ferde magtakaró pálcasorral elmunkál. A forgóboronás vetőkombináció után egyöntetű és robbanásszerű a kelés.

A nagyteljesítményű gépek között szerepelt a ZG-B 5500, sebességarányos kijuttatásra képes vontatott mű-trágyaszóró. Az 5500 l-es műtrágya-szóró kihordószalagja elektrohidraulikusan, a gép sebességének függvényében hordja a műtrágyát a szórótárcsákra. Az alapműtrágya kijuttatására alkalmas gép vezérlőegysége, az AMATRON+ minden funkciót elektrohidraulikusan vezérel a traktorfülkéből.

UX 3200 permetezőgép

A növényvédelem gépei közül két UX 3200 permetezőgépet mutattunk be a vendégeknek. Az első permetező-gép szórókerete hidraulikusan nyitható és zárható, míg a másik gépnek elektrohidraulikusan vezérelhető szórókerete volt. A profi nyitású szórókeret minden funkcióját (billentés, egyoldali nyitás, szögállítás) az AMATRON+ vezérlőről irányíthatjuk, továbbá a gép akár automatikus kerékkormányzással vagy talajkopíro-zó szórókeret-vezérléssel is felszerelhető.

A tápanyag-kijuttatás és növényvédelem gépeit egy 7,5 m széles Catros rövidtárcsa és egy 4 m széles Centaur nehézkultivátor követte. A rövidtárcsa által meghántott tarló kiváló alapmű-velő eszköze a Centaur nehézkultivá-tor. A Super kivitelen négy sorban elhelyezett kapák 500 kg rugóterheléssel, 3 dimenziós mozgással dolgoznak, ezeket két teljes tárcsasor, majd a mű-veletet lezáró Ø 800 mm kerekek követik. A Centaur 5-35 cm mélyen dolgozza át a talajt, elmunkálja a rögöket és bekeveri a szármaradványokat.

A vetés gépeihez érkezve a 6 m munkaszélességű Cirrus mulcsvető-gépet tekinthettük meg működés közben. A két teljes tárcsasorral szerelt mulcsvetőgép visszatömöríti a magárkot a vetőcsoroszlyák előtt, megteremtve az ideális körülményeket a pontos mélységtartáshoz. A 150-180 kg terhelésű tárcsás csoroszlyák szinte bármilyen körülmények között képesek megnyitni az előtömörített magárkot, amelyet a ferde magtakaró pálcasor puha földdel takar be.

ED-X szemenkénti vetőgép

A gépbemutatót az Amazone legújabb fejlesztésével, az ED-X szemen-kénti vetőgéppel zártuk. Az ED-X 12 soros szemenkénti vetőgép először mutatkozott be hazánkban. A Hannoveri Agritechnika aranyérmes gépe óriási előrelépést jelent a kapásnövények vetésében. A szűkös tavaszi vetési időt csak nagyteljesítményű vetőgéppel lehet igazán optimálisan kihasználni. Az ED-X központi dobos adagolásának újdonsága a magok 40 km/h sebességgel való nyomott levegős kijuttatása a magárokba, pontosan a magfogó kerekek alá. A nagysebességű kijuttatás kizárja, hogy a magok tehetetlenségüknél fogva utolérjék egymást vagy pattogjanak az adagolócsőben; a magárokba pedig szó szerint belelövi őket az eszköz, egy elasztikus magfogó kerék alá. Az új mű-szaki megoldás eredményeképpen a ve-tőgép a jelenleg ismert vetőgép-kialakí-tásokkal 8 km/h-val történő vetés esetén elérhető tőtávpontosságot 16 km/h sebességnél is képes tartani, így 12 ha/h is lehet a teljesítménye. Az ED-X legközelebb a Bábolnai Gazdanapokon mutatkozik be, az Amazonen-Werke Kft. standján.

Az Amazone ezúton is köszöni a Balatonfői Mg. Zrt.-nek a sikeres bemutató megszervezésében nyújtott segítségét, partnereinek pedig az érdek-lődést, aminek eredményeként a rendezvény színhelyén nagyszámú közönség előtt mutathatta meg gépeit!

Kovács Tamás

Kép

Ez a cikk a MezőHír 2009/09 - szeptemberi számában jelent meg.