A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal, valamint piacszabályozási intézkedésekkel kapcsolatos fontosabb 2007. évi határidők

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal, valamint piacszabályozási intézkedésekkel kapcsolatos fontosabb 2007. évi határidők

Területalapú támogatás

Támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. május 15.

Támogatási kérelmek benyújtása jogkövetkezmény mellett Határidő: 2007. június 11.

Támogatási kérelem módosítása Határidő: 2007. május 31.

Támogatási kérelem módosítása jogkövetkezmény mellett Határidő: 2007. június 11.

Támogatás kifizetése Határidő: 2007. dec. 1- 2008. június 30.

Szárított takarmány támogatása

A november hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. január 14.

A decemberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. január 15.

Jelentés küldése a 2006/2007-es gazdasági év harmadik negyedévében (október 1-től december 31-ig) beszállított zöldtakarmány nedvességtartalmáról és a mesterségesen szárított takarmány előállításához igénybe vett energiafogyasztásról Határidő: 2007. január 31.

A december hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. február 14.

A januárban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. február 15.

A január hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. március 17.

A februárban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. március 15.

A február hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. április 14.

A márciusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. április 15.

A március hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. április 15.

Az áprilisban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. május 15.

Az április hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. június 14.

A májusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. június 15.

A május hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. július 15.

A júniusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. július 15.

Jelentés küldése a 2007/2008-as gazdasági év első negyedévében (április 1-től június 30-ig) beszállított zöldtakarmány nedvességtartalmáról és a mesterségesen szárított takarmány előállításához igénybe vett energiafogyasztásról Határidő: 2007. július 31.

A június hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. augusztus 14.

A júliusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. augusztus 15.

A július hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. szeptember 14.

Az augusztusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. szeptember 15.

Az augusztus hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. október 15.

A szeptemberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. október 15.

Jelentés küldése a 2007/2008-as gazdasági év második negyedévében (július 1-től szeptember 30-ig) beszállított zöldtakarmány nedvességtartalmáról és a mesterségesen szárított takarmány előállításához igénybe vett energiafogyasztásról Határidő: 2007. október 31.

A szeptember hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. november 14.

Az októberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. november 15.

Az október hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása Határidő: 2007. december 15.

A novemberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása Határidő: 2007. december 15.

A rostgyártás támogatása

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozó támogatási kérelem és rostkender termeltetési szerződések benyújtása Határidő: szeptember 20.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2005/2006-os gazdasági év 4. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása Határidő: január 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2006/2007-os gazdasági év 1. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása Határidő: január 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2005/2006-os gazdasági év 5. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása Határidő: május 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2006/2007-ös gazdasági év 2. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása Határidő: május 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2006/2007-ös gazdasági év 3. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása Határidő: szeptember 30.

Az NVT keretébe tartozó támogatások

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kérelmek benyújtása (2007-től évente kell kérelmet benyújtani, nincs külön támogatási és kifizetési kérelem)Határidő: 2007. május 15. közvetlen területalapú támogatással együtt (azonos nyomtatványon)

Agrár-környezetgazdálkodás támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása 2007-ben nem várható. Kifizetési kérelmek benyújtása Határidő: 2007. május 15. közvetlen területalapú támogatással egy időben (azonos nyomtatványon)

Mezőgazdasági terület erdősítésének támogatása

Kifizetési kérelmek benyújtása A jogcím végrehajtását szabályozó rendelet módosítása folyamatban van.

Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása Határidő: még nem meghatározott (EMVA-szabályozás szerint)

Kifizetési kérelmek benyújtása Határidő: 2007. május 31-június 30.

Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása Határidő: még nem meghatározott (EMVA-szabályozás szerint)

Kifizetési kérelmek benyújtása Határidő: 2007. július 1-31.

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés elősegítésének támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása Határidő: még nem meghatározott (EMVA-szabályozás szerint)

Kifizetési kérelmek benyújtása Határidő: 2006. nov. 1- 2007. április 30.

Tejkvóta rendszer

Felvásárlók havi kimutatása

Felvásárlók előző havi beszállításokra vonatkozó kimutatása Beérkezési határidő: minden hónap 15-e.

Felvásárlók és közvetlen értékesítést folytató termelők éves kimutatása A közvetlen értékesítésről szóló éves kimutatás, valamint a felvásárlók által felvásárolt tejmennyiségekről szóló éves kimutatás Beérkezési határidő: 2007. május 12.

Fizetési kötelezettség teljesítése

A kvótatúllépésért, vagy kvóta nélküli termelésért megállapított fizetési kötelezettség teljesítése Határidő: szeptember 1.

Egyéni kvóták ideiglenes, illetve végleges átengedése Egyéni kvóták ideiglenes, illetve végleges átengedése iránti kérelmek benyújtása, a szerződéskötést követő 15 napon belül Határidő: egységesen folyó kvótaév december 31.

Egyéni kvóták átcsoportosítása véglegesen (december 31-ig lehetett benyújtani) A két kvótatípus közti végleges átcsoportosítás iránti kérelmek benyújtása Határidő: 2006. december 31.

Egyéni kvóták átcsoportosítása ideiglenesen (folyó kvótaév utolsó napjáig történő átcsoportosítás) A két kvótatípus közti ideiglenes átcsoportosítás iránti kérelmek benyújtása Határidő: 2007. február 28.

Vis maior-kérelmek

Vis maior-esetek bejelentése Határidő: az ok keletkezésétől számított 30 nap, vagy akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 nap, de legkésőbb az adott kvótaév végétől számított 45 nap.

Állatalapú támogatások

Anyajuhtartás támogatás Benyújtási határidő: rendelet hiányában nem ismert

Anyatehéntartás támogatás Benyújtási határidő: rendelet hiányában nem ismert

Hízottbikatartás támogatás Benyújtási határidő: rendelet hiányában nem ismert

Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatás: a 2007-es területalapú támogatáson kell jelezni

Kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás támogatás: a 2007-es területalapú támogatáson kell jelezni

Állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok

Anyajuhtartás támogatás

 • végleges átruházás (adásvétel) Benyújtási határidő: a 2006-os támogatási határozat kézhez vételét követő 90 napon belül
 • ideiglenes átruházás (bérlet) Benyújtási határidő: 2006-os támogatási határozat készhez vételét követő 90 napon belül
 • lemondás az országos tartalék javára Benyújtási határidő: bármikor
 • jogosultság igénylés Benyújtási határidő: a 2007-es támogatási kérelmen

Anyatehéntartás támogatás

 • végleges átruházás (adásvétel) Benyújtási határidő: a 2006-os támogatási határozat kézhez vételét követően, legkésőbb a 2007-es anyatehéntartás támogatás benyújtási időszakának kezdete előtti harminc nappal
 • ideiglenes átruházás (bérlet) Benyújtási határidő: a 2006-os támogatási határozat kézhez vételét követően, legkésőbb a 2007-es anyatehéntartás támogatás benyújtási időszakának kezdete előtti harminc nappal
 • lemondás az országos tartalék javára Benyújtási határidő: bármikor
 • jogosultság igénylés Benyújtási határidő: a 2007-es támogatási kérelmen

Az intervencióval kapcsolatos határidők

Gabona intervenciós felvásárlása

A 2006/2007-es intervenciós időszakban a felajánlások beadásának vége: május 31.

A 2007/2008-as intervenciós időszakban a felajánlások beadásának kezdete: november 1.

Gabona intervenciós tárolása

A raktárüzemeltetők éves készletjelentése: október 10.

A raktárüzemeltetők havi készletjelentése: a tárgyhót követő 10-ig.

Hántolatlan rizs intervenciós felvásárlása

Első időszakban a felajánlások beadásának kezdete: április 1.

Első időszakban a felajánlások beadásának vége: április 9.

Második időszakban a felajánlások beadásának kezdete: június 1.

Második időszakban a felajánlások beadásának vége: június 9.

Hántolatlan rizs intervenciós tárolása

A raktárüzemeltetők éves készletjelentése: október 10.

A raktárüzemeltetők havi készletjelentése: a tárgyhót követő 10-ig.

Cukor intervenciós felvásárlás

2006/2007-es gazdasági évben termelt cukor benyújtásának határideje: 2007. szeptember 30.

Cukor intervenciós tárolása

A raktárüzemeltetők éves készletjelentése: október 10.

A raktárüzemeltetők havi készletjelentése: a tárgyhót követő 10-ig.

Asztali bor magántárolás

Ígérvény iránti kérelmek beküldése: 2007. február 15.

Változásbejelentő lap és mellékleteinek beküldése

Beérkezési határidő: a változás kezdetét megelőzően 15 nappal, minőségi változás esetében a bejelentés határideje a minősítési bizonylat kézhezvételétől számított 5. munkanap.

Támogatási kérelem beküldése: Beérkezési határidő: a kitárolás megkezdése előtt 45 nappal, de legkésőbb október 15-ig.

Intervenciós alkoholtárolók felajánlása Határidő: folyamatos

Melléktermék kötelező lepárlásából származó intervenciós alkohol felvásárlása

A felajánlások és mellékleteinek beküldése Határidő: a lepárlás időpontjára vonatkozó borpiaci év végét követő november 30.

Vaj és tejszín magántárolás támogatása

A kérelem beadásának határideje: szeptember 15.

Vaj intervenciós felvásárlása

A kérelem beadásának határideje: augusztus 31.

Soványtejpor intervenciós felvásárlása

A kérelem beadásának határideje: augusztus 31.

Vaj intervenciós tárolása

A kérelem beadásának határideje: február

Soványtejpor intervenciós tárolása

A kérelem beadásának határideje: február

Intervenciós készletből származó élelmiszersegély a legrászorulóbb személyek számára (feldolgozók)

A kérelem beadásának határideje: február, április, május (tervezett határidők!)

Intervenciós készletből származó élelmiszersegély a legrászorulóbb személyek számára (segélyszervezetek)

A kérelem beadásának határideje: január 5.

Piaci támogatásokra vonatkozó határidők

Szőlő-bor termékpálya

Borászati termékek természetes alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatás

Természetes alkoholtartalom növelése előzetes bejelentése Beérkezési határidő: az előzetes bejelentést faxon kell benyújtani a természetes alkoholtartalom-növelés műveletének megkezdését megelőző második nap 12 óráig beérkezőleg.

Előzetes kifizetés iránti kérelem/Támogatás iránti kérelem Határidő: az utolsó művelet (erjedés befejeződését követő fejtés) végrehajtásának napját követő 2 hónapon belül.

Szőlőlékészítés támogatása

Feldolgozási terv benyújtása Határidő: a feldolgozási tervet első alkalommal a tevékenység megkezdése előtt 10 nappal, ezt követően pedig évente, a borpiaci év kezdetét 10 nappal megelőzően kell benyújtani.

Feldolgozási nyilatkozat benyújtása Határidő: a feldolgozási nyilatkozatot a szőlőlé gyártására irányuló művelet megkezdése előtt 10 nappal, minden feldolgozási szakaszra külön kell benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtása Határidő: a támogatási kérelmeket a feldolgozást követően, folyamatosan lehet benyújtani. A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje folyamatos feldolgozás esetén a borpiaci év végét követő 6. hónap utolsó napja, szakaszos feldolgozás esetén a feldolgozás utolsó napját követő 6 hónapon belül.

Előzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása Határidő: a feldolgozási terv/feldolgozási nyilatkozat benyújtását követő 5 napon belül.

Lepárlóüzemek jóváhagyása Határidő: folyamatos

Szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlás támogatása

Termelők: adatközlő lap benyújtása Határidő: adott borpiaci év december 27.

Lepárló: szerződéskísérő okmányok benyújtása Határidő: adott borpiaci év december 27.

Termelői biztosíték felszabadítása benyújtása Határidő: nincs meghatározva

Előzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása Határidő: adott borpiaci év július 30.

Biztosíték felszabadítás iránti kérelem benyújtása Határidő: bor beszállítását követő borpiaci év október 31.

Támogatási kérelem benyújtása Határidő: a teljes bormennyiség lepárlóüzembe történő beszállításának borpiaci évét követő borpiaci év november 30.

Melléktermék kötelező lepárlása

Támogatási kérelem benyújtása Határidő: a borpiaci év végét követő november 30.

Szőlőterületek szerkezetátalakításának és átállításának támogatása

Előzetes kifizetés iránti kérelem, támogatási kérelem benyújtása Határidő: február 26-március 30.

Biztosíték-felszabadítás iránti kérelem benyújtása Határidő: az előzetes kifizetés iránti kérelem benyújtását követő második borpiaci év július 31-ig.

Szőlőültetvények kivágási támogatása

Előzetes kifizetés iránti kérelem, támogatási kérelem benyújtása Határidő: a jelenleg előkészítés alatt álló FVM-rendelet határozza meg

Bejelentőlap Határidő: a kivágás megtörténtét követően

Zöldség-gyümölcs termékpálya

Előzetesen elismert TÉSZ-ek működési támogatása

Támogatási kérelem benyújtása Határidő: az elismerési terv éves időszakát követő három hónapon belül.

Előzetesen elismert TÉSZ-ek beruházási támogatása

Támogatási kérelem benyújtása Határidő: az elismerési terv éves időszakát követő három hónapon belül.

Működési alapok támogatása

Előlegkérelem benyújtása Határidő: január (31.), április (30.), július (31.), majd október (31.)

Részfizetési kérelem benyújtása Határidő: április (30.), július (31.), majd október (31.)

Éves kérelem benyújtása Határidő: január (31.)

Biztosíték-felszabadítási kérelem benyújtása Határidő: december 31.

Tej termékpálya

Tanulók tejjel és tejtermékkel történő ellátásának támogatása

Jóváhagyási kérelem benyújtása: Új kérelmezők esetében: Határidő: legkésőbb az első támogatási kérelemmel egyidejűleg

Támogatási kérelem benyújtása: A 2006. január 1. és 2006. március 31. közötti időszakra (továbbiakban: I. időszak), valamint a 2006. április 1. és az intézmény nyári szünetének hivatalos kezdő időpontja közötti időszakra (továbbiakban: II. időszak) vonatkozó támogatási kérelem, a kapcsolódó számlák másolati példányai és azokról készült összesítő benyújtása.

Határidő:

 • I. időszak esetében: július 31.
 • II. időszak esetében: az intézmény nyári szünetének hivatalos kezdő időpontjától számított negyedik hónap utolsó napja, de legkésőbb 2007. december 31.
 • III. időszak esetében: 2008. február 28.
 • IV. időszak esetében: 2008. április 30.

Vaj, vízmentes tejzsír előállításának támogatása

Ajánlat megtétele: Határidő: minden hónap 2. és 4. keddjén 11 óra, kivéve december 4. keddjét.

Gyártási program benyújtása: Határidő: az ajánlattétel elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül, de legkésőbb a gyártás megkezdését megelőző 5. napig beérkezően.

Támogatási kérelem benyújtása: Határidő: havonta egyszer lehetséges, a bedolgozást követő egy éven belül.

Kazein és kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának ellenőrzése

Negyedéves jelentés benyújtása: Határidő: naptári negyedévet követő hónap 15-éig.

(A többi jogcím esetében nincs dátumhoz kötött határidő)

Méz termékpálya

Méz termelésének és forgalmazásának támogatása

Támogatás iránti kérelem és mellékleteinek benyújtása: Határidő: 2007. szeptember 5., a hiánypótlások végső benyújtási határideje 2007. október 1.

KIVÉVE

Varróatka elleni gyógyszeres védekezés támogatása

Támogatás iránti kérelem és mellékleteinek benyújtása: Határidő: 2007. április 2.

Szaktanácsadói hálózat kialakítása

Támogatás iránti kérelem és mellékleteinek benyújtása: Határidő: 2007. szeptember 15., a hiánypótlások végső benyújtási határideje 2007. október 1.

BG

Ez a cikk a MezőHír 2007/04 - áprilisi számában jelent meg.