Tavaszi munkák a szőlőben – a szőlő telepítése

Címke: , , ,
Kategória: Szőlő

A szőlőültetvényt hosszú távú fenntartásra tervezzük. Az ültetvény élettartamát, terméshozamát és jövedelmezőségét döntően meghatározza a telepítés gondos előkészítése és végrehajtása.

Törvényi háttér, támogatási lehetőség

Az 1500 m˛-nél nagyobb terület betelepítése engedélyhez kötött, amit az illetékes hegybíró ad ki. Irányadó a telepítés előkészítéséhez:

 •  az 1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról (módosítva 2000-ben, a XCIX. törvénnyel)
 •  az 1994. évi CII. Hegyközségi Törvény
 •  az OMMI éves fajtajegyzéke az államilag minősített és szaporításra engedélyezett szőlő- és gyümölcsfajtákról
 •  a megyénként ajánlott, engedélyezett és ideiglenesen engedélyezett szőlőfajtákról kiadott közlemény

Az FVM 2004-ben is meghirdette a szőlő- és gyümölcstelepítési támogatást, maximum 50%-os vissza nem térítendő állami finanszírozással. Megyénként erre a célra átlagosan 100 millió forint áll rendelkezésre, amely hozzávetőlegesen 130 ha ültetvény telepítésére elegendő. Azon a vidéken, ahol a vállalkozói kedv enyhébb, könnyebben hozzáférhetnek a támogatáshoz a termelők. Másutt viszont „kemény harcok” folynak a kedvező döntés megszületése érdekében.

A továbbiakban a telepítés kivitelezésével foglalkozunk részletesebben. A pályázat elkészítéséhez felesleges volna tanácsot adni, az idei elbírálások ugyanis megtörténtek, és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal a támogatási struktúra teljesen átalakul.

A telepítés előkészítése

Először is ki kell választanunk, hogy földünk melyik részén kívánunk szőlőt telepíteni. Mindig a termőhelyhez választjuk azt az alkalmas fajtát, amely a helyi agro-ökológiai potenciál mellett biztonsággal terem, és amelynek piaca biztosított, illetve feltehetően a jövőben is az marad. Fontos, hogy a meglévő gépállománynak megfelelő művelésmódot válasszunk. Ennek figyelembevételével most már kiválaszthatjuk a megfelelő szőlőfajtát, valamint azt, hogy milyen szaporítóanyaggal telepítünk.

Területkiválasztás

Hazánk éghajlata általában mindenütt megfelel a szőlő termesztésére, a fagyzugos területeken viszont nem ajánlatos szőlőt telepíteni. Talajtípus szempontjából a növény kevésbé igényes, megél a kavicsos talajoktól a futóhomokig mindenütt, de természetesen a szőlő is meghálálja, ha tápanyagban gazdagabb részre kerül. Így, ha választhatunk a telepítendő területek között, törekedjünk arra, hogy a növény napsütéses részre és magas humusztartalmú talajba kerüljön. Ha nincs ilyen területünk, úgy a tápanyagban szegény talajok trágyázásával, a száraz részek öntözésével, vagyis a szőlő ápolásával magas terméseredményeket érhetünk el.

A szaporítóanyag szempontjából is fontos, hogy milyen talajon telepítünk szőlőt. A homokos, magas kvarctartalmú (min. 80%) talajokon nem pusztít a filoxéra. Ennek oka, hogy a kvarckristályok sértik a szőlőgyökértetű testét, illetve, járatai a laza szerkezet miatt összeomlanak. Az ilyen talajt filoxéra szempontjából immúnisnak nevezzük. Az európai fajtákat saját gyökéren csak immúnis talajon telepítsük! A nem immúnis talajon a filoxéra miatt csak oltványokat szabad telepíteni. Az európai fajták közömbösek a talaj öszszetételével szemben, de az oltvány alanyául szolgáló amerikai fajták érzékenyek a talaj mésztartalmára, így oltványszőlő telepítése előtt a talaj mésztartalmát meg kell vizsgálni (max. 40-50 magyar mészfok).

Mind a kvarctartalom, mind a mészfok szempontjából, de a tápanyagfeltöltéshez is nélkülözhetetlen tehát telepítés előtt talajanalízist végezni. Ha támogatással kívánunk szőlőt telepíteni, abban az esetben ez kötelező!

Művelési és ültetési formák meghatározása

A művelési forma megválasztásánál figyelembe kell venni:

 • a talajt,
 • a terület fekvését,
 • a telepítés és támberendezés költségét,
 • az intenzív trágyázási lehetőséget,
 • a kézimunka-szükségletet,
 • a gépek alkalmazásának lehetőségét,
 • egyéb speciális szempontokat.

Mindezek figyelembe vételével a számunkra leggazdaságosabb megoldást válasszuk! (1. sz. ábra)

A szőlőfajta kiválasztása

Célszerű a termelési cél, a választott művelésmód, a telepítési hely klíma-, fekvés- és talajviszonyait figyelembe vennünk, mielőtt a fajtát illetően döntenénk.

Azoknál a művelési formáknál, ahol nem takarhatók be a tőkék télire, mindenképp a fagyoknak ellenálló fajtát válasszunk, gyalogművelés esetén pedig olyat, amelynek hajtásai támaszték nélkül is megállnak.

A piaci helyzetet is vegyük figyelembe, mire van és várhatóan milyen fajtákra lesz igény. Ha csemegeszőlőt telepítünk, abból célszerű több fajtát ültetni, borszőlő esetén ez esetben ügyelni kell az érésidők összehangoltságára.

A szaporítóanyag megválasztása

A szaporítóanyagról előre gondoskodni kell! A szőlőtelepítési pályázathoz már csatolni kell az oltványtermelővel kötött megrendelést.

Kötött talajokon:

Törzsszőlő ültetvény létesítésekor kizárólag BVT, azaz bázis vírustesztelt oltványokat ültethetünk! Áruszőlő, illetve csemegeszőlő oltvány esetén is mindenképp kérjünk igazolást a szaporítóanyag tisztaságára, vírusmentességére vonatkozóan.

Az oltványok típusai:

 • egy- vagy kétéves, gyökeres oltvány (a legbiztosabb eredés)
 • frissen előhajtatott oltvány
 • gyökeres vagy sima alanyvessző.

Immúnis talajon:

a szaporítóanyag lehet:
 • egy- vagy kétéves gyökeres vessző
 • sima vessző
 • előgyökereztetett sima vessző (legbiztosabb eredés).

A talajok előkészítése telepítésre

A talaj gyomtalanítása

A legtöbb gyomnövény a talaj forgatásakor mélyre kerülve elpusztul, vannak azonban olyanok, amelyek gyöktörzseikből is megújulnak (csillagpázsit, tarackbúza); ezeket kiskertekben ásáskor vagy kapáláskor kézzel összegyűjtjük, nagyobb ültetvények esetében gyomirtó szereket használunk (Glialka, Finale).

A talajfáradtság megszüntetése

Ha kivágott, öreg szőlő helyére mindjárt szőlőt telepítünk, talajfáradtság léphet fel, és az új telepítés nem sikerül tökéletesen. Ezért 2-3 évig célszerű pihentetni a talajt, és más növényt termeszteni a területen, majd a tápanyagfeltöltő trágyázás után újra telepíteni.

A talaj alap- vagy készlettrágyázása

A szőlőt a talaj szempontjából igénytelennek tartják (gondolva az alföldi futóhomokra), mégis, könynyebben ered és fordul termőre, ha tápanyaggal jól ellátjuk. A tápanyagfeltöltést talajvizsgálat alapján végezzük el. A telepítés előtti alaptrágyázásra csak most van módunk, hiszen hosszú távra tervezzük az ültetvényt. Zöldtrágyát, istállótrágyát és műtrágyát, illetve ezek kombinációit egyaránt használhatunk. A kiadandó mennyiséget nagy mértékben befolyásolja a talaj szerkezete és humusztartalma.

A sovány homoktalajokon 60-80 t/ha szerves trágya bedolgozása javasolt, a humuszban gazdagabb talajon ez kevesebb is lehet.

A foszfor és kálium esetében optimális, ha a kötött talaj 100 g-onként 30-40 mg felvehető K2O-t és 25-30 mg P2O5-öt tartalmaz. Ennek elérése a talaj K- és P- tartalmától függ, de általában 6-8 t/ha vegyes műtrágya fedezi ezt a szükségletet.

A bedolgozás módja: kiszórás utáni középmély alászántás, majd a forgatással mélyebb rétegekbe való juttatás.

A talaj forgatása

A gyökérzet kedvező mélységben való elhelyezkedéséhez forgatással teremtjük meg a kedvező feltételeket. Meglazítjuk általa a talajt, így megkönnyítjük a gyökérzet terjeszkedését, és egyben összekeverjük a különböző talajrétegeket, és a talpgyökerekhez juttatjuk a termékeny feltalajt.

A forgatás minimális mélysége: 60 cm, optimális ideje pedig a kora őszi mélyforgatás. Az ősszel forgatott talaj a tél folyamán kellően átnedvesedik és megülepedik – és tavaszra a terület készen áll a telepítésre. Telepíthetünk ősszel is szőlőt, ez esetben júliusig el kell végezni a mélyforgatást.

A telepítésre azonban kedvezőbb a tavaszi időszak.

A talajforgatással egy időben végezzünk talajfertőtlenítést is, amellyel a talajban lévő pajorokat, nematódákat irtjuk ki, amelyek később, akár a már termő ültetvényben hatalmas károkat okozhatnak. Kiirtásukra valamilyen granulátum formában lévő, és a talajban gázosodó fertőtlenítőszert használjunk (pl.: Basudin). Forgatás után legalább 1-2 hónapig pihentessük a talajt.

A telepítés

A sorok és a tőkehelyek kijelölése

Forgatás után a talajfelszínt elmunkáljuk (tárcsázás+simítózás), és kitűzzük a választott művelési formának megfelelően a sorokat és a sorokban a tőkék helyét.

A terület adottságait, a lejtésviszonyokat messzemenően figyelembe kell venni a sorok tervezésekor. Hazánk szőlőtermesztés szempontjából az É-i határon fekszik, a napsugárzást teljes mértékben ki kell használnunk ahhoz, hogy a termés megfelelően beérjen. A szélirány figyelembe vétele is fontos a sorok tervezésekor, segíthet ugyanis a növényvédelemben, ha a szél átjárja a sorokat, vigyázni kell viszont, hogy ne tegyen kárt a növényben. Egyes szakirodalmakban azt olvassuk, hogy hegyoldalakon a lejtőre merőlegesek legyenek a sorok, az erózió mérséklése érdekében. Saját tapasztalatunk alapján is elmondhatjuk, ha megfelelően meliorált a terület, a vízelvezetés biztosított, a sorok takarónövénynyel fedettek, vagyis „megfogjuk” a talajt, akkor a lejtő irányával párhuzamosan is vezethetjük a sorokat. A lejtő irányára merőlegesen tervezett soroknál hatalmas földmunkákra, teraszok kialakítására van szükség, ráadásul néhány év után a művelés következtében ez esetben is megjelenhetnek kis mikroteraszok, ahol bekövetkezik a talaj lemosódása.

Az utak kialakításánál is vegyük figyelembe a domborzati viszonyokat, ezek ugyanis kiválóan alkalmasak vízelvezetésre is. A táblák mérete 2-8 ha között változhat. Az utakat úgy tervezzük, hogy a művelőgépek és vontatmányaik kellő biztonsággal mozoghassanak.

Miután kijelöltük a sorokat, meghatározzuk a tőkehelyeket – attól függően, hogy milyen művelésmódot választottunk.

Célszerű a sorok és tőkehelyek kijelölésére földmérőt felkérni, aki céleszközeivel (lehet kézi vagy ma már GPS műholdas vezérlésű) centiméterre pontosan meghatározza a tőkék helyét.

A szaporítóanyag előkészítése telepítésre

Telepítés utáni jó eredést csak kifogástalan, egészséges szaporítóanyagtól nyerhetünk.

Gyökeres oltvány előkészítése:

Az oldalgyökereket és a sérült talpgyökereket levágjuk. A többi gyökeret, ha fúróval ültetünk, 1-2 cm hoszszúságúra vágjuk vissza, gödörbe való ültetéskor 5-10 cm hosszú gyökeret hagyunk. Az előző évben legerősebben fejlődött vesszőt 1-2 világos rügyre metszszük, a többit eltávolítjuk. Az oltás-forradási pontot is ellenőrizzük. Előfordul, hogy nem sikerült tökéletesen az alany és a nemes rész összeforrása.

Sima vessző előkészítése:

Sima vessző előkészítésekor a legalsó rügy alatti csonkot 3 mm-re metsszük, a legfelső rügy felett pedig 2 cm-es csonkot hagyunk.

A szaporítóanyag gyökerét a telepítés előtt legalább egy napig áztassuk vízben, illetve, ha lehetőség van rá, egészen az ültetésig maradjon benne, hogy „megszívja” magát. A szaporítóanyag földből kiálló részét meg kell védeni a kiszáradástól, ennek két módja lehetséges: az egyik esetben az ültetés után földdel betakarjuk, a másik esetben paraffinba mártjuk, és ezzel védjük.

Az ültetés mélysége és ültetési módok

A tőkefej magassága attól függ majd, hogy ültetéskor a vessző legfelső rügyét a talajtól milyen magasságra állítjuk be. Ez általában 3-5 cm. Oltvány esetében a nemes rész semmiképp ne kerüljön a föld alá, mert különben gyökeret ver, és elrúgja az alanyt.

Az ültetést különféle módon végezhetjük, de általában nagyobb területen, homoktalajon a sima és gyökeres vesszőt célszerű fúróval ültetni. A kevésbé kötött talajon is a fúró használata ajánlott, de ez után végezzünk beiszapolást. Gödörbe való ültetést csak kisebb területen, illetve erősen kötött talajon végezzünk.

Üzemi ültetvények telepítéséhez hidrofúrót használnak, vagy napjainkban egyre elterjedtebb a lézeres telepítés.

Bármilyen módon történik az ültetés, nagy gondot kell fordítanunk a mélységre, a megfelelő tömörítésre, valamint az ültetés idejére.

A szőlő támberendezése

A szőlő különböző művelési formái meghatározott támasztékot igényelnek. A fej- és a bakművelés támasztéka a karó, a Guyot-, a szálveszszős és a kordonművelésé a huzalos támasz. Speciális támberendezést igényel a Moser-féle magaskordon művelés, és a legváltozatosabbak a lugasművelés támberendezései.

A támaszrendszer kialakítását gyalogművelés, vagyis karós támasz esetében már a telepítés évében, huzalos támaszrendszer esetén legkésőbb a 2. évben ki kell alakítani. (A karózást itt is el kell végezni az első évben.)

Karótámasz

A legelterjedtebb szőlőtámasz a karó, mellette a hajtások körben helyezkednek el, így a tőke minden oldalát érheti a napfény. Magassága 120-180 cm. A karót mindig a sor irányában – lejtőn a tőke fölött -, a tőkétől 10 cm-re helyezzük el, 30 cm mélyen a földben.

Anyaga lehet akác- és tölgyfa, ezek a legtartósabbak; illetve készülhetnek más fából, amelyek rövidebb élettartamúak, bár ez tartósítási (impregnálási) eljárásokkal meghosszabbítható. Használhatunk fém vagy műanyag karókat is.

Huzalos támasz

A huzalos támaszt tartóoszlopokból és a rájuk kifeszített huzalokból áll. Magassága ne legyen nagyobb a sortávolságnál, mert beárnyékolhatja a másik sort. A huzal tartására fából, betonból, műanyagból vagy fémből készült oszlopot használhatunk. Az oszlopok lerakási sűrűsége függ a művelésmódtól és a tervezett terheléstől (max. 8-10 m). A végoszlopok mindig erősebbek legyenek, és ezeket különböző végoszlop rögzítési módszerekkel fixálni kell.

A huzalos támasz kialakítására rengeteg variáció ismert.

Új telepítésű szőlők gondozása

Őszi telepítés után az elültetett gyökeres vesszőket vagy oltványokat földdel felkupacoljuk, „felcsirkézzük”, ezzel védjük a kiszáradástól és a téli fagyoktól. A felhúzott földet a következő év tenyészidőszakában fokozatosan eltávolítjuk.

Az új telepítésű ültetvényt fokozott gonddal kell ápolni!

Legfontosabb munkálatok az első 2 évben:

 • rovar- és gombakártevőktől óvni kell az ültetvényt, különben az asszimilációs felület csökkenése az első évi növekedést csökkenti, és a hajtások beérését hátráltatja
 • a gondos növényvédelem mellett fontos a gyomok rendszeres irtása, ennek elhanyagolásával a szőlőnövény számára a gyom konkurenciát jelent, mind a tápanyag, mind a vízfelhasználás szempontjából
 • száraz időben hatékony lehet az öntözés, ezzel fokozható az eredés és a tőkék kezdeti fejlődése
 • fontos munka fiatal ültetvényekben a pótlások elvégzése, bármennyire gondosak is voltunk az ültetésnél, kisebb-nagyobb tőkehiánnyal mindig számolni kell
 • a harmatgyökerezést is el kell végezni tavasszal, a metszéssel egy időben, különben a felszín közeli harmatgyökerek megerősödésével a mélyebben lévő talpgyökerek fejlődése háttérbe szorul
 • a telepítés után a termőre fordulásig történik a tőke kialakítása (részletesebben későbbi számban írunk róla)
 • célszerű a fajtaidegen tőkék eltávolítása

Az első termésre a 3-4. évben számíthatunk, de a teljes termőre fordulás csak később realizálható.

Mikóczy NárciszEz a cikk a MezőHír 2004/05 - májusi számában jelent meg.

Juh szakmai nap

Évek óta nagy érdeklődés mellett sikeresen rendezzük a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfitenyésztők szakmai napját. A legújabb, elterjesztésre érett gyakorlati- és kutatási, fejlesztési eredményeket mutatjuk be, ajánljuk partnereinknek. Olyannyira híre ment ezeknek a „Road Showjainknak”, hogy a juhágazat szereplői javasolták, kérték: rendezzük meg az első Juh Szakmai Napot is. Május 13-án – a „dologidő” ellenére – több mint félszázan jöttek el a juhtenyésztési szakmai napunkra, Sarlóspusztára.

DuPont Pioneer Repcekatalógus 2015

Örömmel szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy megjelent a DuPont Pioneer 2015-ös Repcekatalógusa!

Zeagran Top – Mindent visz

Idén megújult a Nufarm gyomirtószer-csomagja, amely a kukorica állománygyomirtására teljes körű megoldást kínál.

Váltson most Trimble robotpilótára beszámításos akció keretén belül!

Sokszor hangoztattuk, hogy a GPS beruházást egy különálló beruházásként érdemes kezelni speciális terület révén. Az általunk forgalmazott Trimble eszközök nem kötik meg az Ön kezét vegyes erő- és munkagép park esetén sem. A Trimble eszközök márkafüggetlen megoldást kínálnak a precíziós gazdálkodás minden szintjére.

150 éve a holnapért – 150 éves a BASF

A BASF 1865 óta a jövő kihívásaira a kémia megoldásaival válaszol. A világ legnagyobb vegyipari vállalata bemutatja, hogy milyen újításokkal teremt fenntartható megoldásokat.

VITERRA – a köztesnövény vetőmagkeverékek csúcsa (+80 €/ha támogatás)

A VITERRA köztesnövény vetőmagkeverékek megfelelnek a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet előírásainak, használatukkal teljesíthető az ökológiai jelentőségű terület (EFA) kijelölése, ezáltal 80 €/ha támogatás hívható le.

Több szektorban is sikeres agrárszakember

Gazdász körökben mindig furcsa gondolatokat ébreszt, hogy városi indíttatású gyerekből hogyan lehet az idők folyamán kiváló, elfogadott és magas szakmai teljesítményt nyújtó agrárszakember. A receptet nem lehet pontosan tudni, de bizonyosan kell hozzá alapérdeklődés, végtelen kitartás és szorgalom. Amikor pedig ráérez valaki az ízére, akkor már megy minden magától. Így gondolja ezt Fürst János (66) is, aki gyakorló mezőgazdászként a tsz-elnökségig vitte, de miután onnan már nem volt feljebb, hát a terménykereskedelemben kamatoztatta tapasztalatait és német, angol nyelvtudását.

Szőlőültetvények növényvédelme a gyakorlatban

A szőlőültetvények tavaszi növényvédelmének szakszerű és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelői tapasztalatot.

Kertészeti újdonságok az Odisystől

Az AGROmashEXPO szakkiállítás zárónapján sikerült az Odisys Bt. standján Hernek Zoltán tulajdonos-ügyvezetőt egy néhány perces beszélgetésre kiszakítani az érdeklődők gyűrűjéből. Az interjú során a kertészeti ágazat helyzetének rövid értékelésére és természetesen a cég termékpalettájának ismertetésére is sor került.

Sörárpa-termesztési kilátások 2015-ben

A sörárpa termesztése látott szebb napokat is Magyarországon. Igaz, akkoriban legalább hat sörgyár várta a nagy termést, és kompromisszumos módon a gyengébb minőség átvételére is sort kerített, ha a sörtermelés alapanyaga veszélybe került.


Tovább...

1091